pixel

Idrætshal med børn på taget til Sydhavn

En kombineret idrætshal og børneinstitution er på vej til Teglholmens mindre udviklede del.

Idrætshal, model, Teglholmen

Med en heftig befolkningstilvækst er Københavns Kommune i evig mangel på både idrætsfaciliteter og dagsinstitutioner.

Derfor er det en oplagt kombination, der nu kan være på vej på Teglholmen i Sydhavn, hvor en splinterny idrætshal med en daginstitution på taget netop er sendt i offentlig høring.

Teglholmen — som er et af Sydhavnens nye kanalkvarterer og især kendt for den arkitektur-roste Skolen i Sydhavnen — er næsten helt udbygget, men har endnu et par ledige byggefelter at boltre sig på mod nordøst. Og det har Københavns Kommune planer om at benytte sig af. 

I et nyt lokalplansforslag sigter kommunen mod at ændre anvendelsesformålet for en ledig grund fra 'serviceerhverv' til 'institution' — en manøvre der kræver en ny lokalplan og som vil åbne op for, at man kan opføre det planlagte byggeri på grunden.

Beboerne i det nye Sydhavnen har længe efterlyst både idrætsfaciliteter og fælles opholdsområder, så det nye hus vil uvtivlvsomt være en velkommen tilføjelse blandt de mange kanaler og karréer. 

To i én-løsning

Præcis hvordan det nye byggeri vil se ud i detaljer, må vi vente lidt med at se. Men foreløbigt er der lavet volumen-studier og sat krav til byggeriets udformning, som løfter lidt af sløret for, hvad husets kommende brugere har i vente.

Byggeriet opføres som to 'kasser' ovenpå hinanden — forbundet med trapper og grønne opholdsarealer. Den nederste kasse bliver idrætshal, mens de små børn og pædagogerne får deres daglige gang i den øverste.

Hele byggeriet skal have et lyst udtryk og uudnyttede, flade tagarealer får græs eller anden beplantning på sig.

Den højeste del af bygningen skal holde sig under 21 meter, mens den østlige del mod den 15 meter brede kanal ikke må rage mere end 11,5 meter op i luften. 

Mod gaden er der stillet krav om åbenhed mellem bygningens indre og ydre. Derfor får stueetagen store glaspartier i op til tre en halv meters højde. 

Øst for bygningen kommer et langt promenadeforløb langs kanalen, mens institutionens to tagterrasser forsynes med træer, planter og bede.

Flere steder på gadeplan vil der blive plantet facadebeplantning og etableret siddemuligheder, så man også kan opholde sig omkring bygningen, f.eks. ned til kanalen.

Det er noget der ikke er mulighed for alle steder i Sydhavnen — f.eks. ved boligbyggeriet lige ovre på den anden side af kanalen, der som mange andre er bygget helt ud til kanalkanten.

Teglholmens sidste industrirester

Den nye idrætshal vil efter planen rejse sig på en i dag tom grund ved vejen Topstykket syd for Frederiksholmsløbet — umiddelbart øst for marinemotor-virksomheden MAN Energy Solutions' nuværende fabrik og domicil. 

Sammen med H.C. Ørstedværket udgør fabrikken i dag en af kanalkvarterets sidste fysiske rester af en lang industrihistorie, som i dag også kan spores ved, at enkelte veje i kvarteret deler navn med motordele.

Børn og sportsudøvere behøver dog ikke at frygte, at deres barndom og idrætsaktiviteter skal foregå i et fabriksmiljø i al evighed.  

MAN planlægger nemlig at flytte sine aktiviteter til et helt nyt domicil i Roskilde, hvilket vil frigøre dyrebar plads til endnu mere byudvikling på det østlige Teglholm og samtidig give området renere luft og mindre støj — til glæde for beboerne.

Vest for MANs nuværende område står de store 'Teglværkshallerne' til at blive erstattet af boliger. 

Syd for det kommende idrætshus ligger et nyere parkeringshus, mens grunden lige nord for stadig er reserveret til Sydhavns Sogns planlagte kirke, der dog har ladet vente på sig i flere år.

Herfra forbinder Alfred Nobels Bro Teglholmen med Enghave Brygge, hvor en kommende metrostation forventes indviet i 2024.

Broen, der i dag kun er åben for gående og cyklende, vil til den tid også blive åbnet for biltrafik og forbundet med Nelson Mandelas Allé.

Selvom grænseværdien for støj mod vejen forventes overskredet, når Alfred Nobels Bro åbner for biltrafik i 2024, er en idrætshal ikke kategoriseret som "støjfølsom anvendelse", og derfor får byggeriet fripas af kommunen.

Da den højeste del af byggeriet ligger ud mod gaden Topstykket danner hele byggeriet samtidig skærm mod de mere støjfølsomme opholdsområder mod kanalen på bagsiden.

Høringsprocessen afsluttes til august, hvorefter den endelige lokalplan kan laves. Herefter skal politikerne i Teknik- og Mijøudvalget godkende den endelige plan, før spaderne kan gå i jorden. 

Det er det tværfaglige samarbejde TRUST, der står bag den foreløbige udformning af det nye kombinerede idræts- og børnehus.

TRUST arbejder med Københavns Kommunes fysiske tilbud til børn og unge og består af flere kendte tegnestuer og ingeniørvirksomheder som Enemærke & Petersen, Nøhr & Sigsgaard, KANT Arkitekter, Dominia, Norconsult og GHB Landskab.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling