pixel

Knald på farverne i Sydhavnens omdiskuterede nye boligkvarter

Byggeriet i det nye kvarter på Stejlepladsen bliver varieret og farverigt, men idéen om selvbyggeri er tilsyneladende lagt på hylden.

stejlepladsen ny boligkvarter

Med 17.000 protestunderskrifter og gentagen kritik fra borgergrupper og miljøorganistationer kan man vist uden at overdrive kalde planerne om et nyt boligkvarter på Stejlepladsen i Sydhavnen kontroversielle. 

Ikke desto mindre kværner tandhjulene i den store byudviklingsmaskine ufortrødent videre, og nu er Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune klar med et forslag til en lokalplan for det tidligere fredede naturområde, der ligger ud til havneløbet mellem Sjællandsbroen og Sydhavnstippen.

Lokalplanen lægger sig ganske tæt op af det forslag fra Christensen & Co Arkitekter, der sidste efterår vandt arkitektkonkurrencen om en plan for området.

Planen for Stejlepladsen var markant anderledes end det, vi ellers har set i Sydhavnen med tæt men relativt lavt byggeri i klynger frem for karréer, med stor variation mellem de enkelte byggerier og med fokus på grønne fællesarealer — altsammen forsøg på at imødegå kritikken fra lokalebefolkningen og tilpasse sig naboområderne ved at hente inspiration i den Klondike-agtige selvbyggerstil, der præger den nærmeste nabo, Fiskerhavnen.

Ifølge lokalplanen skal det nye kvarters i alt 900 boliger fordeles i ni ukurante klynger af bygninger på mellem tre og seks etagers højde. Ud mod det eksisterende byggeri i Fiskerhavnen bliver den maksimale højde tre etager for at undgå en for voldsom overgang.

Huse med markante signalfarver

Den arkitektoniske variation i kvarteret vil blandt andet blive sikret ved, at der inden for hver klynge skal være mindst to-tre af fem mulige hustyper, og at der mellem de individuelle bygninger skal være mindst to skift i enten tagets form, bygningens farve, facadematerialet eller vinduernes udformning.

Herunder er det blandt andet et krav, at mindst to bygninger eller bygningsdele pr. klynge skal have en markant signalfarve, der enten kan være klar blå, rød, gul, grøn eller orange — en hilsen til den farverige Fiskerhavn, og et nyt tiltag i forhold til den tidligere plan.

Desuden skal mindst 60 procent af husene have taghældning.

Den konkrete fysiske udformning af byggeriet ligger endnu ikke fast. De billeder og kort fra lokalplanen, som du kan se her på siden, er med andre ord ikke en endelig facitliste for projektet.

Lokalplanen nævner ikke et ord om muligheden for selvbyggeri, hvilket ellers var en del af Christensen & Co Arkitekters oprindelige forslag.

Til gengæld videreføres idéerne om at sætte fællesskabet i centrum med åbne “naturrum” i stedet for traditionelle gårdrum mellem husene og med et internt vejsystem, der først og fremmest er lagt an på blød trafik og på leg og ophold. Der vil blive anlagt parkeringspladser i kanten af området samt en parkeringskælder.

Grønt bånd og vild kystnatur

Det er fortsat også planen, at den samlede bebyggelse skal omgives af et grønt ”bånd”, at der skal plantes omkring 800 nye træer, og at det nordlige kystområde op mod Sjællandsbroen skal være fri for byggeri — og at den nuværende, selvgroede natur videreføres. Samtidig skal der i dette område gøres plads til opbevaring af fiskenet og bundgarnspæle.

Det nye kvarter får efter planen i alt cirka 900 boliger med et etageareal på 72.000 m2, heraf 25 procent almene boliger. De almene boliger vil blive opdelt i tre mindre portioner, som fordeles i hele kvarteret. Desuden skal der, som tidligere planlagt, etableres en daginstitution.
 
Det er By & Havn og PFA, som står bag udviklingen af Stejlepladsen.

Teknik- og Miljøudvalget skal behandle lokalplanforslaget på sit møde 22. juni. Den offentlige høring, der efter de hidtidige protester at dømme vil blive en livlig affære med mange passionerede indsigelser, er planlagt til efteråret.

Den endelige lokalplan skal efter planen ligge klar i begyndelsen af 2021.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Stormflodssikring, infrastruktur og byudvikling tænkt sammen til den manglende brik i et sammenbundet København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling