pixel

Amager skal have ny svømmehal, idrætshal og tennishal

Drømmen om et ægte superliga-stadion i Sundby er lagt på is — men Amager får markant bedre idræts­faciliteter med politisk beslutning.

Sundby, idræt, plan

Er du fra Amager, fodboldnørdet eller blot ivrig læser af forfatteren Morten Pape, behøver idrætsparken her ingen nærmere introduktion.

Sundby Idrætspark på Englandsvej er hjemstavn for blandt andre boldklubben Fremad Amager og en uundværlig brik i øens lokalpatriotiske sportsstolthed.

Parken er dog nedslidt og flere års diskussion om hvordan, hvornår og hvor meget, der skulle sættes i stand og laves om, har ikke ført større ændringer med sig — ud over en mindre opgradering i 2018, hvor en ny kunstgræsplæne og lysanlæg til stadionbanen kom til.

Sidste år fandt Københavns Kommune dog knap fem millioner kroner til to forundersøgelser af både Sundby og Valby Idrætspark og resultatet af begge forundersøgelser er nu vejet og vurderet af politikkerne.

Det blev ikke til et superligastadion på hverken Amager eller Valby i denne omgang, men dog en betragtelig opgradering fra de nuværende forhold.

Sundby Idrætspark består i dag af tre haller, et fodbold- og atletikstadion, et udendørs fitnessanlæg, tennisbaner og i alt otte 11-mands græsbaner.

Tre løsninger i spil

Ligesom med Valby Idrætspark skulle de københavnske politikerne tage stilling til tre mulige udviklingsscenarier, som kommunen har udarbejdet sammen med parkens brugere og de lokale.

De tre bud indeholder en mindre opgradering fra de eksisterende forhold (scenarie X), en større opgradering med fokus på bredt rettede idrætsfaciliteter (scenarie Y) — og endelig den helt store drøm om et superligastadion med yderligere faciliteter til den bredere idræt (scenarie Z).

Scenarie X

Det første — og billigste — scenarie X tog udgangspunkt i parkens nuværende struktur, hvor nutidens behov prioriteres. Nye stier og byrum vil skabe bedre rammer for leg og motion og binde parken bedre sammen med resten af kvarteret, heriblandt det store almene boligområde Urbanplanen.

Men nybyggeriet begrænser sig her til to nye haller til henholdsvis gymnastik og tennis, mens de øvrige haller blot renoveres. I alt skønnes anlægsprisen at lande på godt 250 millioner kroner.

Scenarie Y

Scenarie Y vil være et stort skridt opad, der udvider idrætskapaciteten betragteligt med plads til mange flere idrætsgrene og flere brugere. Eksisterende funktioner som tennis- og kunstgræsbanen flyttes, mens kastegården samt spring- og løbsbanen nedlægges og flyttes til et andet sted byen.

Hvor kunstgræsbanen før lå, kommer i stedet en helt ny svømmehal og idrætshal til, som fremover skal udgøre en levende midte for hele idrætskomplekset. Resten af den indendørs idræt samles mod nord, mens tennisbanerne flyttes væk fra Englandsvej for at forbedre ankomst og parkering til området.

På stadionet udvides de eksisterende tribuner, og helt nye tribuner mod både Irlandsvej og Englandsvej kommer til — men der er ikke tale om et helt nyt stadion i superliga-klassen. Løsningen giver dog plads til, at stadionet kan opgraderes i takt med, at behovet — og finansieringen — opstår.

Endelig bliver der også plads til en ny tennishal og en udendørs padeltennis-bane. Muligheden for et plejehjem og en dagligvarebutik nævnes også. Den samlede anlægspris vuderes dog også at være mere end dobbel så høj som i første scenarie: godt 600 millioner kroner.

Scenarie Z

Det sidste, dyreste og mest ambitiøse bud på en ny idrætspark (Z) tager udgangspunkt i opførelsen af et helt nyt, stort stadium mod Englandsvej — med alt hvad det indebærer af klublokaler, café og VIP-faciliteter.

Ved siden af stadion renoveres to af de eksisterende haller, mens den tredje nedrives. To nye idrætshaller, en svømmehal og en tennishal kommer til, mens alle ekisterende stadiontribuner nedlægges.

I dette scenarie ændres parkens nuværende struktur markant ved både at flytte og nedrive eksisterende funktioner. Anlægsprisen vurderes her at lande et sted mellem 635 og 785 millioner kroner

1-0 til den brede idræt

Alle tre scenarier tog udgangspunkt i, at mange behov skulle dækkes med den nye udvidelse: idrætten selv, lokalmiljøet, en løsning til et større stadion, trafikale forhold, fremtidig byudvikling og — formentlig også — økonomi.

Afvejningen førte til, at politikerne nu har takket ja til løsning Y, hvor der altså bliver plads til en markant udvidelse af de eksisterende rammer — uden at man dog får et stadion i superliga-klassen i denne omgang.

I det videre forløb skal projektet bearbejdes — og sammen med Valby Idrætsparks fremtid skal det indgå i forhandlingerne om efterårets forhandlinger om byens budget for 2023.

Endnu er der altså ingen penge til projektet, men vælger politikerne at afsætte dem, kan det opføres i etaper, hvor den første etape ikke vil kræve en ny lokalplan og derfor kan komme relativt hurtigt i gang — i teorien, i hvert fald.

Planerne om mere idræt i Sundby har dog været længe undervejs og er politisk fremme i bevidstheden i Borgerrepræsentationen, der i noget tid har været opmærksom på, at det voksende København mangler nye idrætfaciliteter. Derfor kan Amagerkanerne have en vis tiltro til, at planerne nu også bliver finansieret og dermed kan omsættes til praksis.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Valby
Klubber og foreninger i Valby Idrætspark har en ambitiøs vision om at lave området til en hel idrætsby.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling