pixel

Ny idrætspark til Ørestad Syd

Bold- og aktivitetsbaner er på vej til en øde tog-vendeplads i Ørestad Syd — måske med tyvstart næste år.

ørestad idræt

Ved Vestamager Station, derude hvor al byudvikling stopper og Amager Fælleds uendelige steppelandskab begynder, er et nyt fodboldanlæg med klubhus, aktivitetsbaner og landskabelige kvaliteter på vej.

Anlægget har længe været et ønske hos idrætsforeningen Ørestad IF, der har oplevet stor interesse for medlemskab i takt med, at bydelen er vokset.

Ønsket ser nu ud til at være opfyldt, for politikerne i Københavns Kommunes kultur- og fritidsforvaltning har for nylig sendt projektet videre til forhandlingerne om Budget 2023. Det vil sige, at der allerede her i september kan blive afsat midler til at realisere planerne.

Indtil videre må vi dog undvære arkitekt-visualiseringerne af klubhus, boldspark og parkour og nøjes med at fokusere på dét, vi nu ved, skal ske de kommende år. 

Placeringen er én af de ting der ligger fast, og den er noget speciel — men måske meget passende for en bydel, der er vokset op i symbiose med Københavns første metrolinje.

5 x fodboldbane 

I første omgang bliver fodbolden trækplasteret for det nye aktivitets-byrum, som dog med tiden også får rekreative byrum tiltænkt andre sportsgrene og ophold.

Fodboldbanerne bliver fordelt på én i fuld størrelse til 11 spillere på hvert hold og to mindre med plads til henholdsvid 8- og 5-mands hold. To helt små baner til 3-mod-3 bliver der også plads til i det ganske omfattende anlæg.

Alle banerne får kunstgræs og belysning, så de kan bruges året rundt. 

I klubhuset bliver der plads til omklædning, toilet, klublokaler, café og møderum, og i det videre arbejde vil der være ekstra fokus på sammenhængen mellem ude- og indearealerne, hedder det fra Københavns Kommune.

Et såkaldt "Streetareal" får også kvadratmeter i området, og det foreslås indrettet med for eksempel styrketræningsanlæg, streetbasket, parkour, bordtennis og mere afslappende opholdssteder til dem, der bare kigger forbi og vil hænge lidt ud.

Træer skal indramme hele arealet og bidrage med lidt læ på dette noget vindblæste hjørne af byen.

Til parkens mere afslappende dele er det p.t. en del af planen at plante et tæppe af fælled-lignende græs — og at indrette små rum-dannende bakker, der skaber gode muligheder for ophold og som også kan skærme lidt for vinden.

Fanget bag sporene

Grunden er i dag ganske afkoblet fra både Ørestad mod vest og Tårnby mod øst på grund af metroens vendespor og serviceareal. Derfor vil det også være en del af projektet at skabe nye stiforbindelser til den omgivende bydel, så man kan komme ind og spille bold midt inde i U'et af togskinner, hvor metrotogene vender.  

Den primære adgang vil ske fra nord og under Vestamager Station for enden af Asger Jorn Allé. Forpladsen ved stationen bliver indrettet som et "link" mellem Ørestad på den ene side af sporene og den nye aktivitetspark på den anden.

Den stadig begrænsede adgang til området — på grund af togskinnerne — er noget, som man vil arbejde videre med i det endelige projekt. Skal ørestad'erne tage idrætsanlægget til sig, er det vigtigt, at det integreres med de mange boliger og ikke opleves afskåret fra dagliglivet.  

Bane kan åbne næste år

Går alt efter planen, kan fodboldbanerne tages i brug til efteråret 2025, mens man må vente til foråret 2026, før man også kan få glæde af det nye klubhus og arealerne til gadeidrætten.

I mellemtiden skal en lokalplan udarbejdes og godkendes, et projektforslag skal laves, der skal findes en entreprenør — og så skal det hele selvfølgelig bygges.

Det er naturligvis lidt langt at vente på, hvis man her og nu vil snøre skoene og sparke til bolden. Til al held er muligheden for en midlertidig kunstgræsbane, som kan ibrugstages allerede næste forår, også smidt ind i puljen.

Hvorvidt det kan lade sig gøre — og til hvilken pris — bliver dog først helt klart, når budgetnotatet til forhandlingerne om Budget 2023 er klar.

For selve fodboldanlægget lyder anlægsprisen på 59 millioner kroner, mens streetarealet beløber sig til 9,5 millioner kroner.

Realiseringen af anlægget er afhængig at, at politikerne prioriterer det til forhandlingerne, men sagen har efterhånden været lidt af en politisk varm kartoffel i nogle år. Ørestad Syd vokser og vokser, og efterspørgslen efter flere idrætsfaciliteter har været stor.

Derfor besluttede politikerne allerede i 2020 at købe den grund, som anlægget nu planlægges opført på. Og derfor kan beboerne i Ørestad formentlig se frem til budgetforhandlingerne med en vis optimisme.     

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Valby
Klubber og foreninger i Valby Idrætspark har en ambitiøs vision om at lave området til en hel idrætsby.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling