pixel

Farvel til drøm om et superliga­stadion i Valby

Det blev visionen om 'mest til flest', der vandt, da politikerne i København skulle beslutte, hvilken fremtid der nu skal findes penge til at udvikle i Valby Idrætspark.

valby idrætspark overblik

I snart 10 år har der været snak om at give Valby Idrætspark en markant makeover, der skal få området til at tage titlen som et af Nordens største idrætsanlæg på sig.

For selv om parken bruges af mellem 5.000 og 7.000 idrætsudøvere dagligt — og dermed for længst har passeret prædikatet som en idrætspark for lokalområdet — ja så har der længe været enighed om, at idrætsparken har potentiale til meget mere.

Godt nok rummer Valby Idrætspark allerede et (ældre) fodboldstadion, tre haller, Valby Vandkulturhus, mere end 20 fodboldbaner, en hockeybane og en lang række andre faciliteter til både klassiske idrætsgrene og nichesport.

Men mange af de eksisterende faciliteter trænger til en opgradering, og større områder i parken ligger ubrugte hen, mens andre arealer er præget af knopskudte og mindre koordinerede aktiviteter, der ikke just bidrager til den store sammenhæng.

Det rimer samlet set dårligt på det faktum, at Københavns Kommune allerede i dag har massiv mangel på idrætsfaciliteter, mens københavnerne kun bliver flere og flere.

X, Y eller Z?

Og nu er der nyt i sagaen om Valby Idrætspark. For når politikerne i september skal i gang med at diskutere, hvordan byens budget for 2023 skal fordeles, ja så ligger der også en plan for fremtidens Valby Idrætspark på bordet.

Planen har politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget valgt blandt tre mulige fremtidsscenarier, som de blev præsenteret for tidligere på sommeren på baggrund af en forundersøgelse, der blev sat i gang i 2021

Ønsket var at få en præsenteret en række forskellige muligheder — med input fra bl.a. brugere og de lokale i området — der ikke lå alt for tæt på hinanden og i stedet viste spændvidden i, hvordan Valby Idrætsanlæg kunne udvikle sig.

Valget stod grundlæggende mellem drømmen om et superligastadion (scenarie Z), en mere beskeden opgradering af de nuværende faciliteter (scenarie X) og et projekt, der har fokus på at forsyne byen med flere af de bredt rettede idrætsfaciliteter, som der er så hårdt brug for (scenarie Y).

Og det blev — måske ikke helt overraskende — sidstnævnte forslag, som Kultur- og Fritidsudvalget valgte at sende videre i processen. Det var i øvrigt samme retning, som tunge idrætsaktører som DGI Storkøbenhavn og Danmarks Idrætsforbund havde opfordret Københavns Kommune til at gå i.

Luk kapacitetshullet

Kongstanken bag det vindende scenarie er at udvikle området, så der bliver plads til meget mere idræt, nye aktivitetsformer og flere forskellige brugere.

Det skal bl.a. ske ved at etablere et nyt halområde med plads til ca. fire forskellige haller, fire nye kunstgræsbaner og et nyt fællesklubhus til foreningslivet. Projektet omfatter også en opgradering af det eksisterende stadion med bl.a. en ny tribune og ditto klubfaciliteter — så helt overset bliver stadion ikke i det valgte scenarie Y.

Planen har — i lighed med de to andre muligheder — stort fokus på at forbedre infrastrukturen både i og omkring parken, så nye byrum, stier og bevægelsesstrøg indgår også som en del af løsningen. Derudover rummer planen mulighed for, at der kan blive bygget bl.a. ungdomsboliger og plejehjem på området.

Stadiondrøm sparket til hjørne

Det mere skrabede scenarie X, som også var på bordet, ville nok ikke vække stor jubel hos de idrætshungerende københavnere med sit primære sigte om at opgradere de eksisterende funktioner og kun føje enkelte nye faciliteter til området.

Til gengæld var scenariet med et forventet anlægsbudget på 285-345 mio. markant billigere end det valgte projekt, som forventes at koste mellem 535-645 mio. kr. at etablere.

Det er særligt udbygningen af nye idrætsfaciliteter og opgraderingen af de eksisterende anlæg, der forventes at trække tunge poster på budgettet. Men også etableringen af stier, bevægelsesstrøg og parkeringspladser forventes at koste op mod 100 mio. kr.

Scenarie Z var det dyreste med en forventet anlægspris på op til 690 mio. kr. Det dominerende udgangspunkt i dét projekt var drømmen om at etablere et stadion i superligastandard — og kun i mindre omfang en række nye idrætsfaciliteter til bredden.

Med valget af scenarie Y synes stadiondrømmen i Valby, der har levet siden i hvert fald 2006, at være sparket til mere end hjørne til fordel for de mange københavnere, der mangler et sted at slå deres idrætsfolder i fritiden.

Næste skridt i sagaen

Hvis politikerne vælger at prioritere penge til Valby Idrætspark i de kommende budgetforhandlinger, vil det kun være første etape i projektet, der får penge til at blive sat i gang.

Etapen består af tiltag, der ikke kræver en ny lokalplan, herunder opgraderingen af det eksisterende stadion samt etableringen af én ny idrætshal, fire nye kunstgræsbaner og et nyt bevægelsesstrøg ved Julius Andersens Vej.

Budgetforhandlingerne løber fra den 2.-16. september 2022.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

bo schmidt
den sædvanlige tomgang i kommunen. som med indbygget sløvhed. bekræfter hvorfor. idræt ikke har og aldrig har haft fokus. byen har altid været amatørenes centrum. konkurrence sport er en frygtlig ting, kapitalisternes værktøj. frem og andre bland andet håndboldklubberne i byen er eksempler på dette.
Mathias Hagensen

Var det ikke bare en idé som kom frem for at trække tiden?

Frem har aldrig rigtigt være i fare for at komme i Superligaen. Til gengæld har planerne om at forbedre Valby Idrætspark til fordel for privatudøvere været udskudt i årtier.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Valby
Klubber og foreninger i Valby Idrætspark har en ambitiøs vision om at lave området til en hel idrætsby.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling