pixel

Intime vandrum på vej i Nordhavn

Nyt byggeri trækker uderummet med indenfor og flankerer nyt, offentligt 'lommevandrum'.

Stubkaj

Sandkaj har med sin sydvendte promenade og bademuligh været et af det nye Nordhavns største hits — ikke mindst blandt bydelens gæster.

Kajen danner den sydlige flanke i Århusgadekvarteret der har ageret første trin i Nordhavns omdannelse fra industriområde til boligkvarter i den dyrere ende i skalaen.

På den nordlige side af det knopskud ud i vandet, der udgør Århusgadekvarteret, er man i fuld færd med at anlægge en helt ny ø, der har fået det lidt tungekrøllende navn 'Kronløbsøen'.  

Øen kommer til at skærme for et lille bassin, der vil ligge mellem den nye ø og den lille, østvendte kaj der lyder navner Stubkaj.

Og lige her — hvor man træder fra Århusgadekvarteret og ind i Nordhavns næste kvarter, Sundmolen — er gravemaskinerne gået i jorden til både et stort, nyt boligbyggeri og en ny, vandsportsvenlig kaj.

Både ude og inde

Det store, nye byggeri der kiler sig ind mellem vandet og det punkt, hvor metroen dukker op fra undergrunden, vil huse i alt 112 lejligheder.

Byggeriet et tegnet af arkitekterne hos WERK og vil næsten uundgåeligt komme til at danne knudepunkt for den indre del af Nordhavn.

For godt nok vil der være en passage henover den nye Kronløbsøen, men man vil ikke kunne gå rundt om øen, der vil have flere byggerier helt til vandkanen. Derfor vil den nye promenade langs Stubkaj og det nye boligbyggeri blive en naturlig vej at gå, hvis man er ude at lufte hunden eller bare vil nyde udsigten langs Nordhavns nye kanaler.

Dén sandsynlige fremtid er det nye byggeri naturligvis ikke blind for. Stueetagen vil være åben og udadvendt og have plads til både erhverv og restauranter.

Overgangen mellem bygning og promenade udviskes ved at trække udearealerne med ind under bygningen, så der dannes et slags overdækket halvt-inde / halvt-ude område langs kajen.

Her kan man stå i læ for januarregnen og gøre kajakken klar, hvis man er typen der mener, at der ikke findes dårligt vejr, men kun dårlig påklædning.  

Når udstyret er parat, kan man krydse promenaden og trække kajakken ned ad de slisker der vil blive en del af den nedtrapning til vandet, der også er en del af den fremtidige Stubkaj.

Intim-maritim

Når januarregnen er blevet til juli-sol, vil trapperne naturligvis også kunne bruges til solslikkeri og samtaler over lunken Lambrusco.

Sommergæsterne vil have udsigt til et lidt mindre, men tilsvarende, trappearrangment på Kronløbsøen lige ovre på den anden side af det lille bassin.

På dén måde vil det nye område udgøre et intimt-maritimt byrum med flanker der trapper ned mod vandet — et 'lommevandrum' der vil være betydeligt mere kompakt og afgrænset end de større vidder ved Sandkaj og Nordhavn Bassin.  

En del af bassinet er reserveret til en zone til vandsport, og man kan nok forvente tæt trafik af kajakker og optimistjoller på de mindre barske sommerdage.

Byggeriet er gået i gang for kort tid siden. Først skal man have funderet med mere end 700 pæle — en opgave der kræver, at man holder tungen lige i munden, da man altså bygger klos op af metroen.

Det er det danske byggefirma BGB der opfører de i alt 12.000 m2 byggeri i fem etager.

Regningen samles op af et selskab skabt til lejligheden — og med Jan Tøpholm fra den store høreapparatsvirksomhed Widex som hovedejer. Tøpholm har en lang forhistorie som ejendomsudvikler og -investor. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling