pixel

To tårne erstatter ni pyramider

Efter års afladning er der sat ny og økonomisk mere bæredygtig strøm på Batteri-grunden i Njalsgade.

faste batteri boligtårne

Fakta

Faste Batteri

En tom grund på 71.260 m2 i Njalsgade mellem Ørestads Boulevard og Amager Fælledvej.

Foreslås bebygget med to højhuse, otte lavere karreer og en gennemgående bypark.

I alt 125.000 m2 etageareal, 1.800 boliger og 1.500 arbejdspladser.

Udvikles af Bach Gruppen. Helhedsplan af Arkitema Architects i samarbejde med Tredje Natur og Entasis.

Kort
Faste Batteri

Nu lysner det for den største øde byggetomt i det centrale København. Faste Batteri bag Islands Brygge bliver aldrig det spektakulære pyramide-kvarter, der blev lovet, inden finanskrisens realiteter satte ind, men alternativet i form af et mere afdæmpet boligområde med et par slanke højhuse som blikfang har klaret den indledende audition.

Batteri-grunden strækker sig hele vejen langs med Njalsgade overfor Københavns Universitets Amager-campus (KUA), så der er god plads til forslagets både 1.800 boliger, 1.500 arbejdspladser og gennemgående bypark til fri afbenyttelse for alle.

Den grønne kile skal løbe som en bilfri hovedåre mellem otte karreer i normal københavner-højde med lukkede gårdrum. Og så altså to boligtårne i hver sin ende af den næsten syv hektar store grund, ét på 70 meter og ét på 86 meter – lige så højt som naboen, casino-hotellet Scandinavia (hvis det ikke vokser).

Umulige pyramide-planer

Trods de to høje huse kan man roligt kalde de nye planer mindre eventyrlystne end de hede drømme om Batteriet fra 00'erne, hvor der skulle opføres ni pyramideformede bygningsbjerge i Njalsgade.

De terraserede tårne var udtænkt af superstjernen Bjarke Ingels og BIG, og der var masser af politisk blæst om især dét af dem, der var udset til sunni-muslimsk stormoské. Da lokalplanen (inklusiv moské) alligevel blev vedtaget i 2011, havde tiderne dog ændret sig, og udvikleren Bach Gruppen har siden løbet panden mod muren i forsøget på at finansiere pyramide-projektet.

Derfor har Bach Gruppen fået Arkitema Architects, der også har formgivet KUA's nye universitetsbygninger overfor, til at udtænke det mindre bombastiske koncept (eksklusiv moské) for fremtidens Faste Batteri. Københavns Kommunes politikere er også indstillede på at begynde forfra, og i første omgang har Teknik- og Miljøudvalget godkendt den startredegørelse, der kan føre til endnu en helt ny lokalplan (og dermed mulig byggestart) i 2016.

Det lyse og det mørke tårn

I den gentænkte masterplan skal stisystemet gennem Faste Batteri undervejs blive til en række park- og byrum, der til daglig giver forskelligartede muligheder for ophold og aktivitet men samtidig kan træde til som midlertidige kanaler eller bassiner i tilfælde af skybrud.

Grønne cykelruter skal skabe nye forbindelser mellem de omgivende bydele, og ud mod Ørestads Boulevard, over for Svend Aukens Plads, genetableres det gamle militære øvelsesområde, som området er opkaldt efter, som fredet fortidsminde hvor der kan holdes picnic og klatres på gamle kanonbatterier.

For at sikre et varieret udtryk på Faste Batteri skal boligkarreerne formgives af forskellige arkitekter. Arkitema tager sig dog selv af 86 meter-tårnet i den vestlige ende, holdt i hvidt og domineret af brede vinduespartier. Tegnestuen er da også ved at være eksperter i nye københavnerhøjhuse – de står bag tre runde ved Havnevigen på Islands Brygge, tre firkantede ved Amager Strandpark foruden studentertårnet på Ydre Nørrebro, der (hvis det vedtages) kan blive byens højeste hus.

Entasis har tegnet 70 meter-tårnet mod øst, der stabler sig som kasser og iklædes mørke tegl og smalle skydeskårs-vinduer. Der er det første højhus fra Entasis i København, hvor deres bedst kendte bygning er byens eneste arkitekturpris-tiltrækkende lagerhotel, men i Gøteborg har de en finger med i 230 meter høje Polstjärnan, der i 2019 bliver Skandinaviens højeste skyskraber.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling