pixel

Stort projekt på Nørrebro tilpasser sig naboerne

Markante ændringer besluttet for nyt mini-kvarter på vej til område med gammel tekstilfabrik.

hamletsgade, nannasgade

Tilbage i marts kunne vi løfte sløret for store, nye planer, der vil forandre et gammelt fabriksareal på Nørrebro. Grundens ejer — Holger Petersen A/S — havde bedt Københavns Kommune om lov til at opføre flere nye byggerier på i alt mere end 15.000 m2 til både bolig og erhverv.

Men ved dén lejlighed blev de københavnske politikere enige om at sende forslaget tilbage til embedsmændene i forvaltningen til videre bearbejdning.

Politikerne ønskede, at de fremtidige byggerier i højere grad ville blive opfattet som tre adskilte situationer: Et industrihus, et karréhus og et baghus — og at de hver fik et arkitektonisk udtryk, der hænger sammen med deres næreste omgivelser.

Det fremlagte forslag var med andre ord ifølge politikerne lidt for monotont og respekterede ikke i tilstrækkelig grad nabobyggerierne.

Nu har byggeriets arkitekt — Holscher Nordberg — foretaget en række ændringer af projektet, og den nye version var der betydeligt større opbakning til, da projektet igen blev behandlet af politikerne på et møde sidst i juni.

Med opbakning fra alle partierne er projektet nu sendt videre i systemet på vej mod realisering. 

Flere tegl til tyngde

Der er ikke blot tale om nogle få, anonyme ændringer, som er blevet tilføjet til det kommende byggeri.

Det store projekt består af flere nybyggerier og tilbygninger, og på hjørnet af Nannasgade og Hamletgade skal den kommende ejendom nu visuelt harmonere bedre med nabobygningen — den nationalromantiske og bevaringsværdige Spinderibygningen fra 1905.

Dét gør man blandt andet ved at lade gøre tegldelen af hjørnehusenes facade væsentligt mere dominerende. På den måde skaber man noget mere "tyngde" i husets base, der sikrer en større visuel sammenhæng med den historiske fabriksbygning, der ud mod gaden er domineret af teglsten.

Få hundrede meter længere henne ad Nannasgade er der endnu større ændringer til et nyt fem-etagers hus, der skal opføres op af en gavl på en ældre ejendom. Den øvre del af bygningen er helt redesignet, så den nu indeholder et hjørnetårn — ligesom den ældre nabobygning gør det. Med ændringen ønsker man altså at få det nye byggeri til at falde bedre sammen med det ældre ved at gentage et kendtegnende element. 

Teglfacaden på det nye byggeri skal her holdes i farverne mørk gul eller sand for at styrke sammenhængen med de bygninger, der ligger langs en kommende stiforbindelse for gående og cyklister mellem Tagensvej og Nannasgade.

I dag stikker en lille sidevej — også med navnet Nannasgade — ind til flere rækker P-pladser i området og ender blindt ved en mur. Men i forbindelse med projektet vil muren blive revet ned, så den tidligere blinde vej i stedet bliver en bilfri gade hele vejen gennem området og ud til Tagensvej.

Inde på det gamle fabriksareal — langs den bilfri gade — er det fortsat planen at tilføje en ny overbygning på et eksisterende byggeri.

Og ved siden af et eksisterende byggeri skyder også en helt ny bygning i vejret. Efter rettelserne i projektet får den lov at blive en etage højere, så den når op på fire — og samtidig skal den have facadetegl i mørk gul eller sand, så den matcher med de ældre, bevaringsværdige arbejderboliger lige ved siden af. Taget får nu også en hældning, så det bliver et mere traditionelt saddeltag. I det oprindelige projekt var taget fladt.

Alt sammen er tiltag, der skal knytte området bedre sammen visuelt, selv om arkitektur fra to forskellige århundreder nu bliver blandet. 

Fælder træer for nye

Derudover skal der på området graves ud til parkeringskælder, der vil erstatte de nuværende P-pladser, som ryger til fordel for nybyggede ejendomme og den bilfri gade. Caféer og restauranter vil få plads i stueetagerne, mens hele området får tilført mere grønt.

Mere præcist er det fortsat planen at plante hele 106 nye træer på området. I dag står der 56. Af dem skal 27 træer fældes for at gøre plads til bebyggelse.

Dét vil sige, at det gamle fabrikskompleks ender med et grønt overskud på 79 træer. Desuden skal der plantes grønt på de flade tage, der ikke indrettes til ophold eller solceller, og der vil blive etableret fire små parkrum på grunden.

Endelig skal både regnvandsopsamling og bede med beplantning sørge for det gamle fabriksområde kan konkurrere med et andet grønt byrum, Balders Plads, lige rundt om hjørnet.

Hvad der frem til 1966 var tekstikfabrikken Holger Petersens fabriksområde er altså på vej mod en ganske anden fremtid — med grønne områder og mange nye byggerier, der nu i højere grad er forsøgt tilpasset de ældre naboer.    

Giv besyv med

Det reviderede projekt er nu sendt i høring frem til 21. september. Her kan alle indsende deres kommentarer til planerne.

Når høringsperioden er slut, vil Københavns Kommune gennemgå henvendelserne og arbejde videre med den endelige vedtagelse af planforslaget. Den færdige plan forventes at blive politisk behandlet — og formentlig godkendt — i starten af 2023.

Holger Petersens gamle tekstilfabrik er ikke det eneste industriklenodie på Nørrebro, der har gennemgået en forandring inden for de seneste par år.

Tre minutters gang fra Skjold Plads metrostation finder man den 86 år gamle, tidligere Electrolux-fabrik på Hermodsgade, der i dag rummer 189 ungdomsboliger. Og rundt om hjørnet på Baldersgade, er man i fuld gang med at udfylde en karré på en tidligere tom grund mellem eksisterende boliger.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling