pixel

Lokale har et år til at finde penge til forsømt telefonkiosk

Lokal forening skal selv forsøge at finde midler til renovering og drift af nedslidt telefonkiosk i Absalonsgade — men politikere er uenige om, hvad der skal ske, hvis det ikke lykkes.

Telefonkiosk Absalonsgade

Skæbnen er stadig aldeles uvis for den højt elskede, men stærkt forsømte, telefonkiosk i Absalonsgade på Vesterbro.

Telefonkiosken har i snart ti år fået lov at stå og forfalde i den brostensbelagte sidegade til Vesterbrogade, og selv om både politikere på rådhuset og lokale beboere og erhvervsdrivende har haft et stort ønske om at bevare den, er det endnu ikke lykkedes at få nogen til at påtage sig det økonomiske ansvar.

I starten af året havde en løsning tilsyneladende vist sig: Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm havde tilbudt at overtage telefonkiosken og gøre den til en del af sin udstilling i Jystrup nord for Ringsted. Museet ville tage sig af alle udgifter, inklusive flytning, renovering og fremtidig drift.

Politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget var dog ikke klar til at sende et “københavnerklenodie” ud af byen, så de valgte at sparke den løsning til hjørne. I stedet bad de forvaltningen undersøge, om der kunne findes lokale kræfter, som ville påtage sig ansvaret for at bevare telefonkiosken i Absalonsgade.

Lokale har en plan

Det kunne der.

I februar blev foreningen 'Museumsgadens Venner' stiftet af lokale boligforeninger og forretningsdrivende, og på et nyligt møde i Kultur- og Fritidsudvalget blev politikerne præsenteret for foreningens plan for renovering og drift af telefonkiosken.

Udover at få restaureret og genoprettet telefonkiosken — samt en plakatsøjle, som også står placeret i gaden — lægger foreningen op til, at man får etableret elforsyning, så uret på toppen af det spidse kobbertag samt telefonkioskens indbyggede lamper igen kan blive tændt. 

Ifølge foreningen giver det ikke mening at få indlagt vand, så telefonkiosken kan bruges som udskænkningssted. Vurderingen er, at der med biografen Vester Vov Vovs café, en lokal Joe & the Juice, samt en kommende café i baghaven til Københavns Musikhus er rigeligt med udendørsservering i gaden.

Med udgangspunkt i tidligere kommunale estimater vurderer foreningen, at renoveringen kan løbe op i knap 1,3 millioner kroner, og at der skal afsættes omkring 200.000 kroner årligt til vedligeholdelse. Det bemærkes dog, at beløbet er højt sat og formentlig kan nedbringes.

Foreningen mener, at disse penge bør komme fra kommunens budget. Og netop her løb bevaringen af telefonkiosken igen på grund.

Ingen penge fra kommunen

For i stedet for at nikke ja til foreningens forslag og bede embedsværket udarbejde en konkret plan og finde midler til den, besluttede politikerne at lægge den økonomiske byrde over på Museumsgadens Venner.

Samtlige medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget stemte ja til et ændringsforslag fra Enhedslisten, som gav foreningen ét år til selv at rejse midler til renovering og drift.

Venstre og De Radikale foreslog derudover, at man vedtog at overdrage telefonkiosken til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, hvis Museumsgadens Venner ikke har fundet midler til renoveringen når året er gået. 

Det forslag var der imidlertid ikke flertal for. Socialdemokratiet, Konservative og SF stemte imod, mens Enhedslistens medlemmer undlod at stemme.

De Konservative fik dog ført til protokols, at man ved forhandlingerne om kommunens budget til efteråret vil forsøge at finde penge til at renovere telefonkiosken og få indlagt vand i den, så den — ligesom flere af byens andre gamle telefonkiosker — kan bortforpagtes som café eller lignende.

Der er med andre ord flere bolde i luften end nogensinde, men fremtiden for Absalonsgades telefonkiosk er lige så usikker, som den hidtil har været. Og i værste fald kan den ende med at stå og forfalde i et helt år mere, før der endelig findes en løsning.

Fra Sølvtorvet til Museumsgaden

Telefonkiosken i Absalonsgade blev oprindelig opstillet på Sølvtorvet i 1896. I 1980’erne blev den en del af Museumsgaden, der var Københavns Museums udendørs udstilling af gadeinventar fra før 1940. 

Da museet i 2015 rykkede fra hjørnet af Absalonsgade og Vesterbrogade til nye lokaler i Stormgade, efterlod man gadeinventaret, der ikke var klassificeret som museumsgenstande. En del af genstandene fra gaden blev siden overdraget til Frilandsmuseet i Kongens Lyngby, men telefonkiosken blev stående og gik mere og mere i forfald.

Kommunens embedsværk har ad flere omgange forsøgt at få afsat skattekroner til at bevare telefonkiosken, men det er ikke lykkedes at samle politisk flertal. Selv ikke i forbindelse med en kommunal genopretning af Absalonsgade i 2021 blev der fundet midler til at renovere gadens historiske inventar.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Ulrik Hedegaard
Undskyld mig, men er det ikke København's Museum der har ansvar for det samt de andre klenodier der står i gaden ved siden af?

relaterede
artikler

Under Gammeltorv er netop fundet brolægning fra 1100-tallet. Dét vækker det evige spørgsmål om, hvor gammel vores hovedstad egentlig er — vi undersøger sagen.

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling