pixel

Christians­havn vil have gjort Torvegade gå- og cykelvenlig nu

Staten har givet 26 mio. kroner at omlægge Torvegade. Eneste betingelse er, at Københavns Kommune smider samme beløb i puljen — men ingenting er sket, og tiden er ved at løbe ud.

Man tager lige en dyb indånding og håber på det bedste, når man kører ned ad Knippelsbro og gør klar til at klemme sig ind på den smalle cykelsti på Torvegade, der er en af byens mest befærdede cykelstrækninger.

Hver morgen mellem klokken 8 og 9 kører 3.300 cyklister ad Christianshavns hovedgade, og i eftermiddagens myldretimer kører det samme antal retur. Det er mere end dobbelt så mange cyklister, som de smalle cykelstier er beregnet til at rumme.

De utilstrækkelige cykelforhold på Torvegade har været et tilbagevendende diskussionsemne og en tydelig torn i øjet på 'Verdens Bedste Cykelby'.

Derfor kunne københavnerne ånde lettet op, da det i sommeren 2022 blev offentliggjort, at der — som noget ret usædvanligt — var sikret statslig medfinansiering til at bygge bredere cykelstier på Danmarks 3. mest cyklede strækning.

Fiansieringen kom blot med én betingelse: Københavns Kommune skulle selv finde de resterende 50% inden for et år. Ellers ville støtten bortfalde.

Indtil videre er der ingenting sket. Og det har fået Christianshavns Lokaludvalg til at sende en klar opfordring til politikerne på rådhuset om at komme i gang.

"Konsekvensen af den manglende kommunale medfinansiering vil blive, at de statslige midler (26 millioner kroner) bortfalder, og at projektet herefter alene skal finansieres af Københavns Kommune," lyder det blandt andet fra lokaludvalget.

Og har man svært ved at finde halvdelen af pengene, så bliver det nok ikke lettere senere at finde det fulde beløb.

Ingen midler i Budget 2023

Det var ellers Københavns Kommune selv, der i januar 2022 besluttede at ansøge staten om hjælp til at gøre Torvegade til et rarere sted at cykle.

Som en del af 'Cyklens År 2022' havde forligskredsen bag den statslige infrastrukturaftale "Danmark fremad 2035" afsat 200 millioner kroner til at støtte nye cykelprojekter i Danmark.

Københavns Kommune søgte om medfinansiering til i alt 10 projekter, men fik "kun" tilsagn til projeket på Torvegade, der til gengæld var langt det dyreste med et prisskilt på ialt 52,8 millioner kroner — et prisoverslag, der sandsynligvis er blevet en del højere, siden det blev lavet i januar 2022.

Annonceringen af hvilke kommuner der fik tilsagn om statslig støtte kom i forsommeren, så projekterne kunne nå at indgå i kommunernes forhandlinger om det kommende års budget.

Men Københavns Kommunes Budget 2023 bød kun på en lang næse til de cyklister, der havde glædet sig til, at der nu — endelig — ville ske noget på Torvegade.

Det begynder at stramme til

Skal Københavs Kommune undgå at vinke farvel til de 26,4 millioner statslige kroner, som ellers kan være med til at løfte en af byens mest befærdede cykelstrækninger, skal politikerne sandsynligvis finde pengene ved 'Overførselssagen 2022-2023' — bedre kendt som den lille budgetaftale, hvor politikerne fordeler de overskydende midler, som kommunen ikke fik brugt året før, altså i 2022.

Allerede i aftaleteksten for Budget 2023 fremgik det, at det politiske flertal bag aftalen er klar over, at "der er risiko for, at tilsagnet om medfinansiering fra den statslige cykelpulje kan blive udfordret ved en stillingtagen til projektet i overførselssagen 2022-2023."

Kort sagt: Man er allerede nu ved at være for sent på den, og der er risiko for, at kommunen skal vinke farvel til den "gratis" støtte til en længe ønsket forbedring for byens cyklister.

I budgetteksten fremgår det dog også, at politikerne har bedt embedsmændene om at gå i dialog med Movia frem mod overførselssagen om konsekvenserne for bussernes fremkommelighed.

Dermed er projektet altså ikke lagt på hylden, og i kulisserne arbejder man på at få klappet detaljerne endeligt af med Danmarks største trafikselskab.

Dét projekt, som Københavns Kommune har fået støtte til, er nemlig et, der gør busserne til de store tabere.

Da Københavns Kommune i sin tid sendte ansøgningen afsted, havde de analyseret sig frem til to bud på, hvordan man kunne komme pladsproblemerne til livs og samtidig skabe en mere attraktiv Torvegade.

Det ene ville nedlægge bilbanerne for at skabe plads til cyklerne. Det andet ville i stedet sløjfe busbanerne. Og det blev altså det sidstnævnte bud, som Københavns Kommune vedtog at satse på og derfor søgte midler til.

Busbanerne bliver ofret

Den 750 meter lange Torvegade rummer i dag både cykelsti, biler og busbaner, hvor linje 2A og linje 31 kører.

Prisen for at udvide cykelstien på Torvegade er med den valgte løsning et farvel til de dedikerede busbaner i begge retninger — med undtagelse af et lille stykke foran Christianshavns Torv.

Busserne vil fortsat kunne køre i gaden, men de vil ikke længere have deres egen bane at køre i. I stedet vil der blive etableret et trafiksignal i begge ender af Torvegade, der prioriterer busserne ind i bilbanerne, som små og store køretøjer fremover må deles om.

Med busbanernes afgang bliver der plads til at udvide cykelstierne fra deres nuværende bredde på 1,8-2,6 meter til i fremtiden at brede sig over 2,7-3,5 meter. Altså bliver cykelstierne omkring én meter bredere på den 750 meter lange strækning.

En busbane er dog omkring tre meter bred, så det efterlader god plads til både bredere fortove og nye trafikinstallationer.

På gaden vil der også blive etableret flexzoner og opdeling af ligeud-kørende og højre-svingende cyklister — de såkaldte cykel-shunts — og der vil blive indført trafikale ændringer på nogle af de tilstødende gader til Torvegade for at mindske risikoen for højresvingsulykker.

Ombygningen vil samtidig forbedre de nuværende, trange forhold for fodgængere. Med bredere fortove vil der ikke blot blive bedre fremkommelighed, men også bedre mulighed for ophold — eksempelvis i form af udeservering og bænke.

Drøm om Torvegade helt uden biler

Hvad cyklister og fodgængere vinder i form af mere plads, taber bilister og busser til gengæld på vejen, som de nu skal til at deles om.

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere oplyst overfor Magasinet KBH, at busserne fremover vil blive prioriteret ind foran bilerne i begge ender af Torvegade. Dét vil betyde dårligere fremkommelighed for bilisterne på strækningen, men modsat løsningen hvor man helt sløjfer bilbanerne, vil der altså stadig være åbent for gennemkørende trafik på Torvegade.

Hos Christianshavn Lokaludvalg gør man det i den nyligt afsendte kommentar til byens politikere klart, at man ikke har opgivet drømmen om at lukke helt af for gennemkørende biltrafik på Torvegade (løsning 2). Men dén løsning vil dagens smutvej over bydelens kanaler bliver forbeholdt cykler og busser — og kun lokal biltrafik og f.eks. varetransport vil have adgang til området i bil.

I samme åndedrag markerer lokaludvalget, at man nu har bidt mærke i, at Teknik- og Miljøforvaltningen tidligere har vurderet, at "den nuværende løsning 1 senere kan tilpasses til at lukke Torvegade for gennemkørende biler (løsning 2) uden store geometriske ændringer."

Valget af den nuværende, lidt konservative løsning er altså ikke en hindring, hvis man senere ønsker helt at fredeliggøre Torvegade, som de lokale ønsker sig.

Men i første omgang skal cyklister og lokaludvalg altså håbe på, at de københavnske politikere til foråret kan finde små 30, ubrugte millioner fra sidste år.

Til sammenligning brugte Københavns Kommune sidste år ca. 50 mio. kroner på at være vært for en etape af Tour de France.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

David Busk
Hvorfor skal bilerne køre igennem Christianshavn overhovedet? Kan de ikke køre via Øresundsmotorvejen? Er der nogen grund til at de skal køre igennem byen for at komme derhen hvor de skal?

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling