pixel

Bilejerskab: Når dit "frie valg" påvirker alle andres

KOMMENTAR | Konservatives populistiske retorik ignorerer de virkelige omkostninger: Det forfejlede argument for flere biler i København.

biler hc andersens boulevard

"Bilejerne skal ikke mobbes ud af København."

Sådan skrev to af bilismens mest ivrige fortalere på Københavns Rådhus i et indlæg i Altinget i marts: De Konservatives Jakob Næsager og Morten Melchiors, der vil have flere P-pladser i København.

Og de knap 700 ord udviste den samme mangel på reflektion, der næsten altid optræder, når nogen vil give bilerne mere plads i de trange byer.

Argumentet lyder som det plejer at gøre: Det skal ikke "dikteres" fra kommunen, om det enkelte hjem kan vælge at have en bil. Og de "bilfjendske politikere på rådhuset skal ikke have lov at gøre livet surt for os bilister," lyder det fra Næsager og Melchiors.

Vi er godt ovre i populismen her. Det er to af de mest etablerede, velfriserede politikere på rådhuset, der fører pennen. Men alligevel får vi peget fingret ad nogle "fjendske", lidt diffuse magthavere, der alene er ude på at gøre livet surt for os alle. Og det skal de ikke have lov til, nej.

De to partifællers trumkort er det velkendte argument om "det frie valg": De andre politikere er indskrænkende og vil tage noget fra dig. De vil reducere din mulighed for selv at bestemme over dit liv.

De Konservative vil derimod beskytte noget så fundamentalt som din personlige frihed. Din ret til suverænitet.

Men når man forsøger at sætte to streger under dén banaliserede konklusion, glemmer man altid en meget vigtig mellemregning.

Eksternaliteter

Indlægget i marts blev skrevet, fordi Københavns Kommune senere i år vedtager en ny 'Kommuneplan', der skal gælde de kommende fire år.

Ja, bare ordet lyder en smule kedeligt. Men byens kommuneplan sætter rammerne for flere vigtige aspeketer af Københavns videre færd — blandt andet hvor mange P-pladser, der skal laves, hver gang vi bygger nyt i byen; den såkaldte parkeringsnorm.

Og nok ikke overraskende vil De Konservartive have dét tal sat godt og grundigt op. For selv hvis vi ender med at lave flere P-pladser, end beboerne i de nye bygninger har ønske om, siger de Konservative, ja så kan de jo blot blive lejet ud til byens øvrige beboere, som derfor vil få det nemmere som bilejere.

Det hele er for de Konservative et — citat — "ideologisk spørgsmål, om der er parkeringspladser nok til københavnerne, for vi mener, at det er den enkelte borgers eget valg at tage stilling til, hvilket transportmiddel man ønsker at gøre brug af."

Og de ideologiske frænder hos Venstre har det på samme måde: For et par år siden brokkede Venstres Erling Bonnesen sig voldsomt over, at det ville "være en bombe under danskernes frie valg" at forbyde salg af benzin- og dieselbiler i Danmark i f.eks. 2030.

"Tvangsstyring af forbrugerne," lød det.

Men ordet som disse transport-libertarianere altid glemmer er: Eksternaliteter.

Eller med lidt flere ord: Mit frie valg kan være en indskrænkning af din frihed.

Cecil, urin og dødsmetal

Før Københavns kolera i 1853 var der ingen kommunale regler for, hvordan du bortskaffede indholdet i dit latrin.

For ikke alt for mange år siden var det dit frie valg, om du ville ryge 20 grønne Cecil i flyet fra København til Malaga.

Og indtil 2021 kunne du uden kommunale forbud nyde 100 decibel dødsmetal på din SoundBoks på Islands Brygge en lun sommernat.

Men så lavede fællesskabet noget tvangsstyring — fordi konsekvenserne af dine frie valg var for sure for alle dem, der ikke ønskede at blive syge af at vade i tis på gaden, ikke ville tvinges til at inhalere cigaretrøg og som gerne ville sove om natten.

Dine frie valg fjernede andres mulighed for at være fri for noget. Der var 'eksternaliteter' forbundet med dine valg, som fællesskabet ikke mente var rimelige — og som det derfor indskrænkede muligheden for.

Og formodentlig drømmer hverken Næsager eller Melchiors sig tilbage til tider med friere distribution af urin, rygning og metal-legenderne fra Cannibal Corpse foran soveværelsesvinduet.

Plidderpladder

Med biler er det præcis det samme:

De forurener, og du kan ikke vælge forureningen fra, hvis du vil trække vejret.

De skaber mere trængsel i trafikken end andre transportformer, fordi de optager rigtig meget plads pr. rejsende — og du kan ikke vælge trængslen fra.

Og så lægger de beslag på en hel masse offentligt areal som kunne være brugt til andre ting der ville glæde andre mennesker og give dem mere frihed til at foretage valg — som f.eks. bredere fortove, flere cykelstier, mere cykelparkering, flere træer, bænke, caféborde, sportsbaner, legepladser. You name it.

Derfor må også bilernes brug reguleres af fællesskabet for at beskytte det frie valg for dem der ønsker at vælge dem fra — og det gælder i særlig grad i byerne, hvor pladsen er trang og menneskene tætte, og eksternaliteterne derfor mange.

Og derfor er det noget fordrejet plidderpladder, når Næsager, Melchiors og andre forsøger at reducere debatten om biler i byen til at være om det velklingende "frie valg" kontra nogle "fjender" på rådhuset der vil tage dette eksistentielle grundvilkår fra dig.

Niveauet er lavt, når fingrene på tasterne producerer dén slags.

Betale sig fra andres ubehag?

"Men vi har betalt for det," lyder protesten ofte, hvis man argumenterer med, at bilismen har negative konsekvenser for andre. "Danmark har verdens højeste bilafgifter," lyder det.

Men vil argumentet være det samme, hvis den storrygende sidemand i flyet til Malaga har betalt 500 kroner ekstra for billetten?

Er dit ubehag okay, fordi han har betalt for det?

Kan han tømme toilettet på gaden, hvis hans trækprocent sættes 0,1% op?

Vil en donation på 1.000 kroner til Islands Brygges Lokalråd gøre det acceptabelt, at han afholder en lille Copenhell med 10 venner i Havneparken natten mellem mandag og tirsdag?

Næppe.

Og i øvrigt koster det fra 116 kroner om måneden at leje et stykke offentligt areal i Københavns Kommune til at parkere sin bil på — eller en kvadratmeterpris på omkring 7,50 kroner. En 80 m2 lejlighed ville koste 600 kroner om måneden med samme prissætning.

Det frie fravalg

Bilen er en praktisk opfindelse som også fremover skal have plads i byen. Og vi skal finde en balance, så dem der har et reelt behov fortsat har muligheden for at eje og køre en bil i byen. Og så dem der vælger ejerskabet fra alligevel har nem adgang til bilen, når behovet opstår — f.eks. via delebiler.

Men når vi diskuterer hvor meget plads den skal have, er vi nødt til at gøre det på en lødig måde, hvor vi erkender, at den enes frie valg af bil har en meget direkte indflydelse på den andens mulighed for at træffe sine frie valg.

Selvom tallet vokser år for år, så er det fortsat kun godt 25% af københavnerne over 18 år, der ejer en bil. Alligevel optages omkring 67% af gadearealet i dag af kørende og parkerede biler.

To tredjedele af byrummet er med andre ord afsat til, at én fjerdedel af beboerne kan udøve deres "frie valg", når de vælger transportform.

Dét har en lang række konsekvenser for de tre fjerdedele, der også udøver deres frie valg, når de vælger ikke at have en bil.

Så skal man argumentere rimeligt for det frie valg — og det frie fravalg — så skal man argumentere for, at vi fremover skal give mindre plads til bilerne i byen.

Endnu mere plads til parkering og biler vil blot øge den nuværende ubalance i både arealfordeling og muligheden for at udøve sine frie valg.

Mindre plads til bilerne vil derimod betyde mindre bilisme, da alle undersøgelser viser, at færre P-pladser og mindre vejareal afsat til bilen betyder, at flere vælger den fra.

Skal dét budskab sælges politisk, er det dog vigtigt, at man gør det modsatte af, hvad Socialdemokratiet gjorde ved sidste valg.

Historien skal ikke handle om, hvad der bliver "taget væk" — hvilket i Socialdemokratiets valgprogram i 2021 var 1/3 af alle P-pladserne på Københavns gader.

Nej, den skal handle om, hvad man kan : Bredere fortove, nye cykelstier, mere cykelparkering, flere træer, bænke, caféborde, sportsbaner, legepladser. You name it.

Og altså ikke mindst: byudviklingens svar på en røgfri flyvetur til Malaga — en urban verden hvor der er bedre plads til både frie valg og frie fravalg.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

finn.breddam

Allerede i 1973 udgav NOAH's Trafik- og bymiljøgruppe en lille bog på 120 sider, der meget detaljeret udmaler biltrafikkens skadevirkninger, og drømmer sødt om hvor dejligt det kunne være, hvis vi slap af med nogen af dem og fik mere indflydelse på byens udvikling.

Det kunne være skønt

https://noah.dk/sites/default/files/2016-09/Det-kunne-v%C3%A6re-sk%C3%B8nt.pdf

Der er sket meget siden da. Benzinen, bilerne og vejmiljøet er blevet bedre. Antallet af dræbte og sårede er faldet voldsomt - Danmarks veje var et slagtehus i 70'erne.

Og byplanlægningen er blevet klogere, mere miljøbevidst og mere demokratisk.

Men samtidig er antallet af biler og parkeringspladser vokset vildt. Og en stor del af kritikken fra dengang er stadig relevant, 51 år senere.

Den er absolut et gensyn værd. Også for Ojgaard, Melchiors og Næsager ;-)
Bjarke Cloos
Fin kommentar med mange gode argumenter - dog også nogle lidt populistiske. Men det klæder ikke, at fortegne arealfordelingen mellem veje, parkering, cykelstier og fortove/gågader. Fortove/gågader fylder ca. 13% af arealet på tegningen, men som der står under grafikken er der reelt 26% i København. Dermed altså dobbelt så meget plads til de blødeste trafikkanter som vist. Og grafikken glemmer også, at kørebanerne - med undtagelse af de steder, hvor der er cykelstier, også i høj grad - og ofte i højere grad en bilerne - bruger kørebanerne. Jeg forstår godt, at det er for at fremme en pointe, men når nu formålet med artiklen er at "shame" andre for ikke at bruge nuancerede argumenter, så er det lidt tyndt selv at snyde med grafikken.
redaktoren Bjarke Cloos
Tak for kommentaren. Der er nu ikke tale om "snyd med grafikken". Som nævnt i billedteksten sammenligner grafikken udelukkende plads til biler med plads til cykler i vejnettet. Fortovene er alene medtaget for rent billedligt at skabe et velkendt snit af en gade. Du har helt ret i, at de reelt fylder mere, men der findes ikke en præcis statistik over, hvor meget areal der egentlig findes til de gående. Det skyldes, at Københavns Kommune ikke udregner, hvor meget af fortovsarealet, der er fyldt op af "inventar" som busstoppesteder, parkerede cykler, skraldespande, stativer, udeservering med videre. Det er korrekt, at cykler visse steder også bruger kørebanen, og at grafikken ikke viser dette. Det er bestemt en rimelig pointe, men det lå lidt ud over detaljeringsgraden her og er i øvrigt svært at inddrage rent grafisk. Bh Anders Ojgaard
Bjarke Cloos redaktoren

Tak for svaret på min kommentar. Jeg mener nu ikke det er entydigt i billedteksterne, at der kun sammenlignes plads til biler med plads til cykler. Men den væsentligste pointe er nok, at kørebanerne i lige så høj grad - undtagen de steder hvor der er cykelstier - bruges af cyklisterne som af bilerne. Baseret på nogle tal for antal km kørebaner og cykelstier i København, som jeg har fundet i et vedligeholdelsesnotat fra KK, er der kun cykelstier på omkring 40% af de københavnske veje. På minimum 60% af vejene (kørebanerne) er der således også masser af cyklister.

Hvordan det rent grafisk skulle vises? Tja, det er vel ikke så svært at sætte lidt cyklister ind mellem bilerne på kørebanerne i grafikken. Under alle omstændigheder er det ikke korrekt at skrive: "Sådan ser fordelingen mellem plads til biler og plads til cykler ud i dag...", når de 55% kørebaner i ca. 60% af tilfældene også er til cyklister.

Jeg har ikke noget imod, at der skabes bedre forhold for cyklisterne på bekostning af plads til biler i København. Men man bør undlade at nedgøre andres argumenter, når man ikke selv har helt styr på fakta og forsøger at fordreje disse for at fremme sine egne synspunkter.

Endelig skal vi også huske på, at 1 cykel = 1 person (ekskl. eventuelle børn i de populære ladcykler), mens 1 bil = 1-5 personer. Man kan således ikke sidestille antal cykler med antal biler i forhold til hvor meget plads der skal være til hver, hvis det skal være "retfærdigt" i forhold til hvor mange personer, der får glæde af hver af de to typer transport. Jeg kan godt se, at grafikken med hvordan fordelingen "burde" se ud, tager højde for antal personers type transport til/fra studie/arbejde, men den glemmer så dem, der bruger bilen til andet end det. Transport af varer (i bred forstand) er en meget stor del af biltrafikken i København, som der jo så ikke er plads til, hvis arealet udelukkende fordeles ud fra transport til/fra studie/arbejde!
redaktoren Bjarke Cloos

Naturligvis kan man indsætte et par cykler i rabatten på vejbanerne på grafikken, men øvelsen her er at afbilde den præcise fordeling mellem veje der i altovervejende grad er afsat til biler og areal dedikeret til cykler. Når forskellen er så markant som den er, s¨å ændrer det ikke meget på historien, at de inderste par meter af visse veje også anvendes af cykler. De skal jo ikke "ind mellem bilerne", som du skriver. De skal placeres ude i rabatten. Jeg diskuterer med glæde, om billedteksten kunne have været endnu mere præcis, men der er intet faktuelt forkert i det skrevne. Grafikken angiver klart, at det er cykelstier og kørebaner, der afbildes. Ja, det inderste (af den inderste) af nogle kørebaner bruges også af cykler, men, igen, det ændrer ikke meget på pointen, når fordelingen i dag er, som den er.

I øvrigt er der ikke tale om "nedgørelse" af andres argumenter. Der er tale om modargumenter med fakta, der skal afvise andres argumenter. Det er to forskellige ting. Og der er ingen "fordrejning" af de argumenter, der argumenteres mod, som er gengivet præcis, som de er fremsat. Det er en stråmand, du laver her.

Med hensyn til det sidste, så "glemmer" statistikken ikke dem der bruger bilen til andet — mere end den "glemmer" dem der bruger cykel, ladcykel, fødderne, metroen etc. etc. til andet en transporten til og fra arbejde og studie. Vi skal sammenligne æbler med æbler, og appelsiner med appelsiner.

Ja, varetransport er en del af billedet, og den skal der være plads til. Og jeg skriver jo ingen steder, at fordelingen af vejareal nødvendigvis skal være nøjagtig som fordelingen af trafikken til arbejde og studie — kun at den bør trækkes i dén retning, hvis vi taler om en rimelig ret til frie valg og frie fravalg.

Men omvendt kan man jo også argumentere for, at bilens eksternaliteter er så voldsomme (jeg har f.eks. slet ikke nævnt antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken p.g.a. biler), at skal "det frie valg" være så frit som muligt for alle, så bør man arbejde for at fremme brugen af andre transportformer ved at lave mindre plads til bilerne, end den andel af transporten, de dækker i dag.
Mathias Møller
Velskrevet artikel! Godt med flere nuancer i debatten.
David Busk
Hvis det nu var sådan at 67% af Københavnerne faktisk valgte at få en bil, sådan at forbruget passede til opdelingen på gadeniveau, så ville København sande fuldstændig til i trafikpropper. Det kan med andre ord aldrig lade sig gøre at give plads nok til biler, for jo mere plads man dedikere, dets mindre plads til biler er der. Absurd nok.
Soeren.chr.jensen_1735
Vi besøger vore døtre i København. Har to hunde, sengetøj, kufferter, gaver med - i bil. MEN kan ikke finde en parkeringsplads. I har lavet byen om til en cykelsti, kalder det for klimaets skyld, men det er udelukkende for jeres egen skyld. Skam jer.
David Busk Soeren.chr.jensen_1735
Der er simpelthen mangel på plads da ikke alle kan sætte sig i en bil og forvente at gud skaber mere fysisk plads i København end der er i forvejen. Tror du skal tage dit argument op med dem der har lavet de fysiske regler for den verden vi bor i, og ikke politikerne. Der er flere parkeringsanlæg i kan parkere jeres private køretøj i med masser af plads, bla. parkeringsanlægget ved Israels Plads.
Tuf Krenchel 1

Stærk kommentar Anders!

Vi kunne få så meget mere ud af byen, hvis vi prioriterede arealer til fællesskab, ophold, kollektiv trafik og cyklisme højere.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling