pixel

Cykler og fødder får mere plads på Torvegade

Med statslig medfinansiering vil Torvegade formentlig snart blive re-designet. Men det bliver busserne, og ikke bilerne, der betaler den højeste pris.

cyklister, torvegade, christianshavn

Nu er der statslig hjælp på vej til de tusinder af cyklister, der hver morgen og eftermiddag slås om den trange plads på Christianshavns Torvegades cykelsti. Danmarks 3. mest cyklede strækning modtager en økonomisk håndsrækning fra staten, der kan sætte skub i en forandring af udformningen af gaden.

Forligskredsen af politikere på Christiansborg — der i fællesskab forhandlede "Infrastrukturplan 2035" på plads — har tidligere sat 200 millioner kroner af til en såkaldt 'Cykelpulje 2022', der skal uddele mdiler til forbedring af cykelinfrastruktur i Danmark.

Og det er knap 27 millioner kroner fra dén pulje, som nu er blevet øremærket en forbedring af Torvegade.

Omkring 3.300 cyklister kører hver morgen og eftermiddag ad Christianshavns centrale gade på vej mellem hjemmet og arbejdet eller studiet. Det er mere end dobbelt så mange cyklister, som de smalle cykelstier egentlig er beregnet til at kunne rumme. 

Cykelforholdene på Torvegade-strækningen har af den årsag ikke levet op til kommunens ønske om at tilbyde en god cykelinfrastruktur i hele byen.

Derfor udarbejdede Københavns Kommune sidste år to bud på, hvordan man kan løse problematikken og samtidig skabe en mere attraktiv Torvegade. Begge bud skabte på hver sin måde bedre plads til det voksende antal af to-hjulet trafik på den 750 meter lange gade, der løber fra Christmas Møllers Plads på Amager til Knippelsbro.

Det ene ville nedlægge bilbanerne for at skabe plads til cyklerne. Det andet ville i stedet sløjfe busbanerne.

Og det ser ud til, at bilerne — sammen med cyklerne, altså — ender med at vinde kampen om pladsen på Torvegade. 

Vil nedlægge busbanerne

Den 750 meter lange Torvegade rummer i dag både cykelsti, biler og busbaner, hvor linje 2A og linje 31 kører.

Lokaludvalget på Christianshavn ønskede, at man helt lukkede for gennemkørende biltrafik på Torvegade og dermed skabte en meget mere rolig Torvegade forbeholdt cykler, busser og lokal biltrafik til området. 

Men Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning oplyser, at man er gået videre med den løsning, som vi sidste år beskrev som den mere "konservative" af de to muligheder: Den løsning, hvor bilbanerne bevares — men busbanerne fjernes.  

Prisen for at udvide cykelstien på Torvegade bliver dermed et farvel til de dedikerede busbaner i begge retninger — med undtagelse af et lille stykke foran Christianshavns Torv.

Busserne vil fortsat kunne køre i gaden, men de vil ikke længere have deres egen bane at køre i. I stedet vil der blive etableret et trafiksignal i begge ender af Torvegade, der prioriterer busserne ind i bilbanerne, som små og store køretøjer fremover må deles om.

Plads til at gå til fods

Ved at fjerne busbanerne bliver det muligt at frigøre areal omkring de nuværende cykelstier, og dermed øge både fremkommelighed og tryghed for cyklisterne med bredere cykelstier.

Med busbanernes afgang bliver der plads til at udvide cykelstierne fra deres nuværende bredde på 1,8-2,6 meter til i fremtiden at brede sig over 2,7-3,5 meter. Altså bliver cykelstierne omkring én meter bredere på den 750 meter lange strækning. 

En busbane er dog omkring tre meter bred, så dét efterlader god plads til både bredere fortove og nye trafikinstallationer.

På gaden vil der også blive etableret flexzoner og opdeling af ligeud-kørende og højre-svingende cyklister — de såkaldte cykel-shunts — og der vil blive indført trafikale ændringer på nogle af de tilstødende gader til Torvegade for at mindske risikoen for højresvingsulykker.

Ombygningen vil samtidig forbedre de nuværende, trange forhold for fodgængere. Kun to af de velkendte betonfliser er der i dag plads til i bredden i hver side af Torvegade, der sine maleriske rammer til trods derfor ikke indbyder til ophold, men er en decideret trafikåre.  

Med bredere fortove vil der ikke blot blive bedre fremkommelighed, men også bedre mulighed for ophold — f.eks. i form af udeservering og bænke — og på broen over Christianshavns Kanal blive der plads til et betydeligt større opholdsrum end i dag.  

Mere trængsel til bus og bil

Hvad cyklister og fodgængere vinder i form af mere plads, taber bilister og busser til gengæld på vejen, som de nu skal til at deles om.

København Kommunes tekniske forvaltning oplyser til Magasinet KBH, at busserne fremover vil blive prioriteret ind foran bilerne i begge ender af Torvegade. Dét vil betyde dårligere fremkommelighed for bilisterne på strækningen, men modsat løsningen hvor man helt sløjfer bilbanerne, vil der altså stadig være åbent for gennemkørende trafik på Torvegade.

»Vi forventer, at fremkommeligheden for biltrafikken vil blive reduceret en anelse, da bustrafikken skal prioriteres ind på Torvegade. Det vil reducere den samlede kapacitet i krydsene. Vi forventer derfor forøget trængsel på veje op til strækningen, især ved Knippelsbro og Christmas Møllers Plads,« skriver forvaltningen i en mail.

Forvaltningen vurderer, at en forsinkelse vil være i en størrelsesorden, som ikke flytter bil- og bustrafikken til andre transportmidler eller ruter. Man vil dog blive klogere på eventuelle trafikale konsekvenser, så snart projektet bevæger sig ind i de næste faser.

Rejsetiden med bus vil formentlig også blive påvirket af ændringerne, selv om man altså vil prioritere busserne i lyskrydsene.

Projektet er tidligere vurderet til samlet set koste 56,5 millioner kroner. Forvaltningen understreger dog, at de forventer, at projektøkonomien vil ændre sig på grund af de aktuelle prisstigninger i markedet. 

Med godt halvdelen af beløbet nu dækket via støtten fra statens "Cykelpulje" er projektets restfinansiering nu afhængig af politisk velvilje på kommunalt plan, når København lægger sit budgettet for næste år. Dét sker forventligt i september, når politikerne skal forhandle Budget 2023 på plads.  

Supercykel til lufthavnen

Tårnby Kommune — som har et ønske om at lave en supercykelsti på Lufthavnsruten — er et andet projekt, som nu også har fået udmøntet økonomisk støtte fra Christiansborg.

De enkeltrettede cykelstier på Amager Strandvej mellem Saltværksvej og Skøjtevej skal udvides, så de bliver 2,25 meter brede. Og så skal vejskiltningen opgraderes, blandt andet med rutenavn og supercykelsti-afmærkning. Projektet har modtaget 675.000 kroner i støtte.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

David Busk
Hvorfor skal der overhovedet køre biler på Torvegade? Kan de ikke bare bruge Amager Boulevard istedet, og så lade busserne, fodgængerne og cyklerne om Torvegade?

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling