pixel

Træer eller P-pladser? Kan man få begge dele?

Hvad har 30 robinietræer på det centrale Nørrebro at gøre med Lynetteholm? Mere end man skulle tro.

Stevnsgade

Hvis du færdes på de sociale medier, er du måske faldet over et “meme” med en lille pige, der snusfornuftigt siger “Why not both?” til alle livets svære valg.

Den lille pige kunne passende blive den nye maskot for politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune.

For da de på et udvalgsmøde forleden skulle tage stilling til, om man skulle bevare træer eller parkeringspladser i forsøget på at genoprette Stevnsgade på Nørrebro, lød svaret: Hvorfor ikke begge dele?

Embedsværket havde anbefalet, at man erstattede 16 P-pladser med muldbede for at skåne gadens 30 robinietræer, men et flertal af udvalgets medlemmer besluttede i stedet, at forvaltningen skal nøjes med at genoprette kørebanen og fortovet og lade P-pladserne blive, hvor de er.

Alle veje fører til Lynetteholm

Årsagen til, at man vælger sådan en lappeløsning, skal blandt andet findes tre-fire kilometer i fugleflugt fra Stevnsgade — ude i vandet nord for Refshaleøen.

Her skal Københavns nye, kunstige halvø, Lynetteholm, som bekendt anlægges henover de næste mange årtier. Og det er de politiske aftaler om dén, der nu indirekte får konsekvenser for reparationen af ødelagt asfalt på det centrale Nørrebro.

Det begyndte sidste sommer, da syv af partierne på Københavns Rådhus indgik en principaftale om de efterfølgende to års kommunale budgetter. Formålet var blandt andet at skabe ro på bagsmækken i forhold til de kommende års store anlægsprojekter i København — Lynetteholm og relaterede projekter som metrolinje M5 og havnetunnelen.

Af samme grund stod de to argeste kritikere af Lynetteholm, Enhedslisten og Alternativet, uden for den ellers brede aftale.

Mere parkering til Konservative

Aftalekredsen gik lige fra SF til De Konservative, så der måtte sluges en del kameler rundt om bordet, før man til sidst kunne give hinanden håndslag på aftalen. Ikke mindst måtte partierne til venstre for midten gå heftigt på kompromis med deres kamp for færre biler i byen.

Omvendt kunne De Konservatives Jacob Næsager stolt berette, at aftalen stort set var identisk med partiets valgprogram, og at københavnerne nu kunne se frem til flere parkeringspladser.

Og det er her, vi finder koblingen til træerne i Stevnsgade.

De Konservative på Københavns Rådhus er kendte for at kæmpe med næb og kløer for at bevare hver eneste P-plads i byen. Og med principaftalen fra sidste sommer har partiet nu fået endnu bedre mulighed for i mange situationer at gøre sin indflydelse gældende uden utidig indblanden fra venstrefløjen.

Som en del af aftalen skal antallet af P-pladser i kommunen nemlig "gå i nul". Med andre ord: Nedlægges der en P-plads ét sted skal den erstattes af en anden et andet sted.

Det var således alle de aftalepartier, der er repræsenteret i Teknik- og Miljøudvalget — SF, Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre og De Konservative — som på mødet forleden sagde både-og til træerne og P-pladserne i Stevnsgade.

Både-og løsning

Renoveringen af Stevnsgade er en del af genopretningsprogrammet “Et løft til vejene”, som der blev afsat knap 164 millioner kroner til på kommunens budget for 2021. Aftalen om programmet indebærer, at der ikke må fældes træer eller nedlægges parkeringspladser, når en vej bliver genoprettet.

I tilfældet Stevnsgade anbefalede embedsværket dog, at man gjorde en undtagelse fra denne regel. Under projekteringen viste det sig nemlig, at de 30 robinietræer, som er plantet langs en del af gaden, har rødder så tæt på overfladen, at de gør en del af genopretningen af vejen umulig.

Forvaltningens foreslog derfor politikerne at nedlægge 16 parkeringspladser og i stedet anlægge muldbede omkring træerne, så der ville komme større afstand mellem træer og P-pladser.

På dén måde ville bilerne i mindre grad parkere oven på træernes rødder og komme til påkøre træerne, hvilket ville være godt for træernes vækstbetingelser. Og det ville gøre det muligt at lave en mere holdbar genopretning af belægningerne på både fortov og vej.

Men partierne bag principaftalen om ikke at nedlægge P-pladser besluttede altså at følge aftalen til punkt og prikke og beholde samtlige pladser.

Samtidig fravalgte man dog en alternativ mulighed i den anden grøft: At fælde de 30 træer og genoprette gadens belægninger, uden at man kom i karambolage med trærødder — for så at plante 30 nye, små træer i stedet.

Og dermed satte man sig politisk altså mellem to stole: Både P-pladser og træer skal bevares, med hvad det nu må have af konsekvenser for træernes fremtidige velfærd.

Dét betyder også, at asfalten på P-pladserne — der ellers er hårdt skadet af træernes rødder — får lov blive liggende, som den er. Og derfor vil der blive opsat skilte med advarsler om, at der er ujævn belægning under parkeringen. Kun kørebane og fortove vil få genoprettet belægningen.

Løsningen skriver sig ind som endnu et kapitel i historien om for-eller-imod parkering i København og blev vedtaget med seks stemmer for og fire imod.

SF, Socialdemokratiet, Radikale, Venstre og Konservative stemte for deres eget forslag. Alternativet og Enhedslisten, der generelt gerne ser antallet af P-pladser reduceret, og altså står uden for de andre partiers principaftale, stemte imod.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

David Busk
Hvor er det dog uendeligt åndsvagt at blive ved med at bruge ressurser på at tilgodese en transportform vi VED er skadelig for miljøet på både lang sigt, og lokal sigt. Ingen parkerings pladser, kun træer. Hvis folk vil køre bil, så må de bevise at de har en privat plads til at parkere deres bil. Det nytter ikke noget at vi eftergiver hvad der svarer til halvdelen af Københavns overfladeareal til et mindretal af borgerne som bruger en transportform der koster renter på miljøet for flere generationer ud i fremtiden. Det er galimatias.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling