pixel

Skal byen have Arnoldi-kubus og afskåret frue?

Byens politikere skal i dag beslutte, om en række nye kunstværker skal op i byrummet — eller ikke.

Suste Bonnen, vor frue, kirke

Det er blevet den tid på året, hvor byens folkevalgte skal tage stilling til, hvilken ny kunst der bør berige hovedstadens byrum.

Der er tale om gaver fra respektive kunstnere, så skatteborgerne skal ikke punge ud for kunsten, men på demokratisk vis skal værkerne nu godkendes — eller afvises — af politikerne i Borgerrepræsentationen.

Med på råd har været Rådet for Visuel Kunst — et rådgivende, kommunalt organ bestående af politikere, kunstnere og kunsteksperter.

De har blandt andet vægtet, om monumentet har en "høj kunstnerisk standard", er udført af "gode materialer" og om det "passer i stedets ånd". Desuden skal værket gerne have en "lokal, national eller international betydning for København som by, hovedstad eller europæisk metropol" lyder det i rettevejledningen, når kunst i byrummet vælges til eller fra.

Lokaludvalget og de borgere der bor i området, hvor monumenterne tænkes opstillet, er også blevet hørt.

Og med al ros og ris samlet er de endelige instillinger — med anbefalinger fra embedsværket — nu klar til at blive lagt frem for politikerne, der endeligt tager stilling til, om forslagene skal op at stå i byen, eller om de for evigt må forblive visualiseringer i en skrivebordsskuffe.

Sidste år modtog kommunen fem forslag til kunstner-sponsorerede værker i byrummet, og kunst-menuen er nu klar til politikerne — og til Magasinet KBHs læsere:


Per Arnoldi
Kubuskubus

Fælledparken

Vi starter i Fælledparken, hvor velkendte Per Arnoldi foreslår at opføre sit værk Kubuskubus på plænen mellem Pavillonen og den gamle talerstol.

Her forestiller han sig et værk, der nok vil vække noget opsigt midt i al det grønne: 2 x 3 meter høje kuber i henholdsvis hvid marmor og sort diabas, der spiller på yin/yang-princippet om dualitetens enhed.

Rådet for Visuel Kunst er dog ikke begejstrede. I deres kommentar skriver de, at værket ikke "beriger de intentioner, som værket begrundes med” — og man tvivler desuden på, at værkets dimensioner passer i Fælledparken, der som bekendt lægger plæne til en del begivenheder, som også trækker berusede publikummer til sig.

Kommunens egen forvaltning stemmer i og bemærker, at de store flader indbyder til graffiti, som vil kræve en permanent behandling af overfladen for at undgå ødelæggelse.

Også Østerbro Lokaludvalg er enige og foreslår i stedet en opstilling ude i Nordhavn. Dette er dog allerede blevet afvist af Per Arnoldi.

Forvaltningens dom: Ikke godkendt


Suste Bonnén
Vor Frue

Ved Vor Frue Kirke

Næste værk på listen er Suste Bonnéns Vor Frue — et kunstværk vi tidligere har beskrevet her på siderne.

Skulpturen bliver udgjort af en 240 cm høj, gravid kvinde i halv figur — placeret på en sokkel, der kan fungere som siddeplads. Skulpturen tænkes placeret foran Vor Frue Kirke.

Rådet for Visuel Kunst finder motivet velvalgt, men mener ikke, at ”idéen kommer til sin ret i det valgte skulpturelle udtryk”.

Rådet er også imod, at ”man direkte oversætter et fotografi til en skulptur” og at ”dimensionerne er for voldsomme til den påtænkte placering”.

Lokaludvalget er igen enigt og mener, at skulpturens placering skaber tvivl om, hvorvidt den hylder moderskabet eller Jomfru Maria.

Vor Frue Kirkes menighedsråd mener, skulpturen bryder med byrummets arkitektur, og at soklen "forekommer ufærdig og amputeret".

Omvendt roses værket for at sætte kvindefiguren og moderskabet til offentlig debat og ved placeringen bevidst at sætte det i kontekst med Jomfru Maria.

Dermed opfylder værket væsentlighedskriteriet, hvilket dog ikke er nok til, at forvaltningen på målstregen kan anbefale, at værket bliver udført og opstillet på det ønskede sted.

Forvaltningens dom: Ikke godkendt


Bonnie Hvillum og Louis Alderson Bythell
Sundby Portaler

Tre lokationer

Vi rykker videre til Amager, hvor tre værker under fællesbetegnelsen 'Sundby Portaler' allerede er opstillet tre forskellige stedet i Sundby.

Ved Amager Strandpark står skulpturen Sea i stål med påsvejsede arme pyntet med ålegræs.

I Englandsparken finder man Sky, udført i bemalede træskiver med indsatte kikkerter. Og endelig er Soil ved Filipsparken er udført af hampebeton og murermørtel.

Alle tre værker er udført og opsat med finansiering fra Områdefornyelsen Sundby og Københavns Kommune selv. Skulpturene er dog midlertidige og kun berammet til at leve, hvor de gør, frem til august.

Dén periode ønskes nu forlænget af Områdefornyelsen med op til 10 år.

Rådet for Visuel Kunst er positive over for de tre værker og roser den ”kunstneriske inddragelse af beboerne”. Skal de stå i længere tid, kræver det dog kroner og øre til vedligeholdeslse, hvilket Amager Øst Lokaludvalg er enige i.

Rådhusets forvaltning er positive overfor konceptet, men tvivler på at de valgte materialer er robuste nok til længere tids brug. De anbefaler derfor, at værkerne bliver taget ned som planlagt og fortæller politikerne, at det vil kræve yderligere finansiering med skattekroner, hvis man alligevel vil lade dem stå.

Forvaltningens dom: Kan stå til august, men skal så fjernes


Oskar Kollander
Eftertænksomhedens Oase

Sundby Kirkegård

Vi bliver i Sundby, for ovre på Sundby Kirkegård ønsker kunstneren Oskar Kollanders at bidrage til byrumsprojektet 'Eftertænksomhedens Oase' med to dele: Indgraveret steninventar og tre granitskulpturer.

Forskellige granitsten i parken vil blive indgraveret med filosofiske citater og historiske beskrivelser, som skal udvælges sammen med lokale beboere.

De tre granitskulpturer vil være udformet som en pyramide, en kube og en femkantet, boldlignende struktur. De tænkes alle tre udført i gravstenstørrelse og vil delvist blive dækket til af jord.

Rådet for Visuel Kunst er positive og mener, værkerne spiller godt sammen med omgivelserne. Desuden roser de projektet for at have benyttet en lokal kunstner og for at hænge sammen med det anlægsprojekt, der er i gang.

Amager Øst Lokaludvalg er enige og fremhæver værkets landskabsarkitektoniske elementer, der ”på poetisk og stille vis” understøtter fortællingen om de fredede frihedskæmpergrave, som findes på kirkegården.

Værkerne får også ros for at være udført i robuste materialer og hænge visuelt sammen med den gamle kirkegård.

Forvaltningen støtter derfor, at kunstværket bliver lavet og opsat.

Forvaltningens dom: Godkendt


Max Højer Jacobsen
Københavns Murerlaugs 400-års jubilæum

Sankt Annæ Plads

En skulptur forstillende en fortolkning af en glad murer er skænket af Københavns Murerlaug i forbindelse med deres 400-års jubilæum.

Bronzestatuen på to meters højde er udført af Max Højer Jacobsen og ønskes opsat på Sankt Annæ Plads — lige overfor den finske ambassade, hvis man ved hvor dén ligger.

Rådet for Visuel Kunst roser værket for at sætte fokus på Københavns Murerlaug, men pointerer, at den kunstneriske kvalitet er "begrænset".

Det samme gør Indre By Lokaludvalg, der efterlyser en anden placering. Også på lokaludvalgets Facebookside er reaktionerne gennemgående negative — dog mere på placeringen end på udséendet.

"Den er sød og fin nok, men stilarten er helt malplaceret på denne nu yderst smukke plads," lyder én kommentar eksempelvis om skulpturen, der med lidt fantasi måske kunne minde om den lilla dukke Harry fra de gamle DSB-reklamer.

Idéen lider også under det faktum, at stedet i forvejen er udset til et kommende monument for Karen Blixen.

Mangel på sammenhæng med omgivelserne, begrænset kunstnerisk kvalitet og en placering, der i forvejen er reserveret til en anden statue betyder, at forvaltningen heller ikke her er positivt stemt.

Forvaltningens dom: Ikke godkendt


Nu op til politikerne

Forvaltning, fagfolk og lokaludvalg har altså nu givet deres samlede vurdering af, hvilken kunst, som passer til i byen, og hvilken der lige mangler det sidste.

Nu er det op til politikerne i Borgerrepræsentation at vurdere, om de har ret eller ej.

Dét sker på et møde den 27. marts.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Alicja Fenigsen
Borups Plads savner sin lille Dreng med Pindsvinet.
Nanna Alicja Fenigsen

Av ja - du siger noget. Den var (er?) så fin der under træet. Det er blevet en underlig død betonørken på den plads.

Hvor har man mon gjort af den skønne skulptur.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling