pixel

Overdækning af Vesterport banegrav et lille skridt nærmere

Trafikundersøgelse går formelt i gang og beslutning kan forventes i 2020.

"Vi ser frem til udviklingen af området omkring Vesterport banegrav med nye grønne byrum og flere bilfri gader."

Sådan lyder en samlet udtalelse fra Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet efter et møde i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg (TMU).

Det er håndgribelige formuleringer, som man ikke tidligere har hørt om den cirka 340 meter lange, åbne banegrav der løber mellem Vester Farimagsgade og Hammerichsgade. Og det er formuleringer, som i sidste ende kan vise sig at være starten på en konklusion i en efterhånden årelang sag.

Helt siden 2015 har et konsortium bestående af blandt andet en gruppe private investorer og DSB Ejendomme været i dialog med Københavns Kommune. Deres mål er at gemme jernbaneskinnerne væk under jorden, så man kan skabe ny plads på overfladen i stedet.

I 2017 fremlagde konsortiet et helt konkret bud på, hvordan sådan et projektet kunne se ud, men så startede en større dialog med kommunen om, hvilke trafikale konsekvenser, forslaget ville få.

Pausekort, men nu fremad

Tilbage i august 2019 kunne vi her i magasinet berette, at gruppen havde afleveret en ny trafikplan udarbejdet af ingeniørerne hos Cowi. Men i mellemtiden var der kommet gang i flere andre projekter i området i form af en bypark ved Tivoli, gågade på Vester Voldgade og middelalderbyen med begrænset biladgang — og derfor ønskede Københavns Kommune nu, at der blev trukket et pausekort.

I Budget 2020 — som Københavns Kommune for nylig har forhandlet på plads — blev der afsat et beløb til at lave endnu en trafikanalyse, der inddrager konsekvenserne af alle de foreslåede projekter. Dén analyse vil man nu meget snart gå i gang med, og når den er afsluttet senere i 2020 — og man dermed har et samlet overblik — kan man forvente, at der vil blive taget en endelig politisk beslutning om banegravens fremtid.

Med tanke på bemærkningerne fra partierne i TMU, og de næsten fem års arbejde i kulisserne, fornemmer man, at der nu for alvor er en politisk vilje til at finde løsninger på de trafikale udfordringer, som en overdækning af Vesterport banegrav kan skabe.

Samtidig bemærker man, at udvalgets største parti — Socialdemokratiet — har afholdt sig fra at skrive under på den samlede udtalelse fra de øvrige centrum-venstre partier.

Nye trafikformer

At det har været så svært at komme videre med projektet skyldes især, at det omfatter en lukning af Hammerichsgade, som i dag leder biler mellem Vesterport og H.C. Andersens Boulevard.

Næsten uanset hvad næste trafikanalyse af hele området ender med at vise, vil en lukning af Hammerichsgade have konsekvenser for biltrafikken i Indre By. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at trafikken vil brede sig til de omkringliggende gader, hvilket kan betyde, at også nogle af byens busser kan blive påvirkede.

Når der skal tages stilling til fremtiden for Vesterport banegrav i 2. halvår af 2020, vil der derfor også være tale om en mere generel politisk vægtning af transportformer i det indre af København. Beslutningen kan udstikke kursen for fremtidens prioritering af trafik og gadenet. 

Såfremt man ender med at sige ja til at overdække den mere end 100 år gamle banegrav, kan man gå videre til at udforme, hvad der skal bygges ovenpå.

Det nuværende forslag er mest af alt et udgangspunkt, og både byggerier og byrum vil skulle igennem en videre designproces, før Indre By endelig kan vinke farvel til, hvad mange ser som ét af to åbne sår — det andet blot 200 meter væk er banegraven foran Københavns Hovedbanegård.  

I samme proces skal man også tage stilling til, om Palads-biografen fra 1918 kan rives ned — et byggeri som mange gerne siger farvel til, men som andre ønsker skal blive stående. Nordisk Film selv ønsker at erstatte den med en mere tidssvarende biograf bygget hen over banegraven.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling