pixel

Gigant­projekter i Indre By måske på pause

Der er planlagt så meget nyt for Indre By, at flere politikere vil have lavet en stor trafikanalyse, inden de sættes i gang.

Vesterport banegrav nyt byggeri

Vester Voldgade som delvis gågade. Bypark ved Tivoli. Middelalderbyen med dramatisk reduceret biltrafik. Og overdækning og bebyggelse af banegraven ved Vesterport.

Det er fire store projekter, som der bliver arbejdet på simultant — og som hver især vil få meget stor betydning for trafikken i hele Indre By.

Både socialdemokratiske og konservative politikere på rådhuset vil derfor nu kalde en time-out, så der kan laves en analyse af, hvad projekternes samlede effekt vil være. Det skriver Politiken

Den udløsende faktor er et andet analysearbejde, der netop er blevet afleveret — nemlig en rapport fra Cowi .

Ingeniørerne hos det store konsulenthus har nået den konklusion, at banegraven ved Vesterport kan overdækkes — og flere gader omkring den fredeliggøres  — uden at det vil lave store gener for de bløde trafikanter i området.

Forsinkelse for alle

Det er sådan noget som kan sætte skub i en proces, og Københavns Kommune vedtog i begyndelsen af 2018, at man gerne ville arbejde videre med projektet — forudsat at der lå en trafikplan klar.

Det gør der altså nu, men i de forgangne 1½ år er der kommet så meget skub i de andre tre projekter, at kommunen nu også gerne vil have lavet en samlet analyse.

Og den kan betyde, at der nu kan gå yderligere tid, før Projekt Vesterports initiativtager, Jesper Rasmussen, kan komme videre med sine planer:

»Ja, det kan der,« siger den tidligere direktør for Carl Bro og Banedanmark til Politiken og fortsætter:

»Men det er politikerne, der bestemmer, og når det bliver så politisk, skal jeg ikke have stærke meninger om det. Jeg har vist, hvordan vi kan løse det årelange problem med, hvordan man kan overdække den banegrav, så vi kan gøre et område mere attraktivt, som fremstår noget frastødende i dag«.

Jesper Rasmussen er frontfigur for en gruppe der består af et privat konsortium, DSB Ejendomme og Nordisk Film Biografer, som ønsker at opføre en ny biograf som del af projektet.

Politikernes bekymring bygger blandt andet på, at hvis banegravs-projektet gennemføres, så vil biltrafikken på Vesterbro Passage tage til. Og disse 220 meter af Vesterbrogade er netop det sted, som Tivoli i juni udså til at lave om til en ny bypark foran deres hovedindgang. 

Cowi-rapporten forventer godt nok, at forøgelsen af biltrafikken blot ville være på 15% — men politisk er der også en frygt for, at de fire projekter tilsammen vil gøre H.C. Andersens Boulevard betydeligt mere trafikeret, end den er i dag.

Og dette er altså nok til, at flere politikere nu vil have lavet en ny analyse af de samlede konsekvenser.

Grøn kile i Indre By

Planerne for Vesterports banegrav og Tivolis bypark hænger dog rent byrums-mæssigt ganske godt sammen.

I visionsoplægget for Vesterport ønsker bagmændene at omdanne dagens trafikkorridor langs den åbne banegrav til en rekreativ bydel. Og en grøn, bilfri forbindelse hele vejen fra Ørstedparken til Vesterport og videre til Tivoli var allerede i januar 2017 en del af de fremlagte planer.

Men i planerne fra 2017 måtte denne grønne kile krydse bilgaden Vesterbro Passage for at nå Tivoli. 

Hvis også Tivoli Bypark realiseres, vil man i stedet kunne gå fra Vesterport til Tivoli og videre til Rådhuspladsen i et sammenhængende, bilfrit, grønt område.

Her vil man skulle krydse H.C. Andersens Boulevard — indtil den måske en dag føres ned under jorden. Men så snart man har gjort dét, vil en næsten bilfri by ligge foran en. Med en stor del af Vester Voldgade som gågade vil Rådhuspladsen ikke længere være en ø mellem vejbaner, men vil hæfte sig på Strøget og Middelalderbyen — som altså selv formentligt går en fremtid med meget mindre biltrafik i møde. 

Bilforvirring

Selve implementeringen af en bilreduceret middelalderby vil dog tidligst sættes i gang i midten af 2022, og at der kan opstå forvirring ved at have fire relativt langsomt bevægende projekter i gang samtidigt eksemplificeres ganske godt af Vester Voldgade — på grænsen til netop middelalderbyen.

Hvor man for nogle år tilbage planlagde at lave et mindre stykke ved Rådhuspladsen om til gågade, er det meste af Vester Voldgade i 2018 blevet inddraget i Københavns Kommunes opdaterede planer for middelalderbyen.

Men i det seneste materiale fra kommunen — fra februar 2019 — er et område ved Dantes Plads blevet undtaget fra planerne, fordi der her er planlagt opførsel af en P-kælder, og derfor skal være tilkørsel for biler til de nye P-pladser (se kort længere oppe).

Har man grønne tendenser, kan man måske frygte, at politikernes indgriben ender med at prioritere biltrafik på bekostning af et eller flere af de fire initiativer. Men Socialdemokraties Lars Weiss siger med henvisning til Tivoli Bypark, at man ikke ville indgå i arbejdet — som man har gjort — hvis man ikke mente, at det var realistisk.  

Ovre ved Vesterbro banegrav siger man dog, at selv om man nu har fremlagt en analyse, der præsenterer en realistisk løsning på afviklingen af trafikken i området, så handler det hele også om, at politikerne må have mod til at reducere biltrafikken, hvis man vil have mere grøn by: 

»Nu er det så en politisk beslutning, om man vil tåle det, der stadig vil ske. Man kan ikke få park, hvor der i dag er vej, uden at tåle noget. Men nu mener vi, at det, der skal tåles, er minimalt,« siger Jesper Rasmussen til Politiken. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Det ambitiøse projekt Metropolzonen, som Ritt Bjerregaard og Klaus Bondam skød i gang i 2006, får lov at leve videre efter politikerskiftet på Rådhuset.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling