pixel

Ja til bypark — men Social­demokratiet og Enheds­listen siger nej til lukning af bilgade

Klart politisk ja til Tivoli bypark, men fremtiden for overdækning af Vesterport banegrav usikker efter A's og Ø's nej til at lukke Hammerichsgade.

Tivoli Bypark

Der blev sagt henholdsvis ja og nej ved et møde den 30. november i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg om fremtidens trafik i Indre By.

De 11 politikere i udvalget sagde med stemmerne 9-2 et klart ja til, at Vesterbro Passage foran Tivolis hovedindgang kan lukkes for biltrafik. Kun Venstre og Konservative stemte imod.

Dermed er der nu åbnet for, at der i stedet for vognbaner kan anlægges en ny bypark på dette helt centrale sted i landets hovedstad. 

Til gengæld ser fremtiden mere besværlig ud for det endnu større projekt, der vil overdække Vesterport banegrav for at skabe plads til ny bebyggelse og et grønt strøg.

Med 5 stemmer mod 6 blev det nemlig til et diskret 'nej' til at lukke Hammerichsgade, der spiller en central rolle i projektet ved banegraven.

Hammerichsgade løber umiddelbart ved siden af banegraven, og konsortiet bag projektet ønsker at lukke den for biltrafik og i stedet skabe en grøn cykelrute gennem et nybygget kvarter.

Lukningen af gaden synes både Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre, Alternativet og SF var en god idé — om end man er uenige om, hvad der senere skal gives tilladelse til at bygge i området.  

Men partierne kan tilsammen kun mønstre 5 af udvalgets 11 stemmer, og da både Socialdemokratiet og Enhedslisten stemte imod, faldt forslaget om at lukke gaden altså lige akkurat. Også Konservatives enlige medlem, Jakob Næsager, stemte imod.

Sag standset

Politikerne kunne i stedet blive enige om, at embedsmændene i Teknik- og Miljøforvaltningen ville få til opgave at undersøge konsekvenserne af at nøjes med at indsnævre Hammerichsgade — i stedet for at lukke den.

Og dermed ville sagen normalt være afsluttet. 

Men fordi Jakob Næsager fra Konservative ikke synes, at man kan lukke for biltrafikken på Vesterbro Passage uden først at have afbødende foranstaltninger på plads, valgte han at benytte sig af 'standsningsretten'.

Dét vil sige, at de 11 medlemmer i Teknik- og Miljøudvalget ikke kan tage en beslutning i udvalget, men at den i stedet skal behandles af den samlede Borgerrepræsentations 55 medlemmer.

Sagen bliver nu standset og vil i stedet blive behandlet på et snarligt møde i BR. Og fordi lukningen af Vesterbro Passage og Hammerichsgade rent formelt er to punkter i den samme sag, vil der påny blive taget stilling til begge spørgsmål.

Formentlig gentagelse

I de politiske udvalg sidder et repræsentativt antal medlemmer, og hvis partilinjerne holdes, kan man derfor forvente en gentagelse af beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget.

Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre, Alternativet og SF sidder altså på 5 af 11 stole i Teknik- og Miljøudvalget.

Og i den samlede Borgerrepræsentation har de fem partier 23 af de i alt 55 pladser.

Selv med støtte fra de tre medlemmer uden for de større partier, vil gruppen altså kun kunne mønstre lige knap halvdelen af stemmerne.

Dermed vil Hammerichsgade også efter endelig behandling formentlig blive holdt åben for biler, og Vesterport-konsortiets vision om et grønt strøg må lægges på hylden.

Hvad det vil have af konsekvenser for projektet, vides endnu ikke. Konsortiet arbejder også med et alternativt forslag, hvor der kan bygges over banegraven selv med en bilgade ved siden af.

Men frontmanden Jesper Rasmussen har flere gange udtalt, at bilfrihed og begrønning er et stort ønske.

»Projektet vil give en enorm fredeliggørelse til området, som er noget af det både byen og politikerne efterspørger,« sagde han for nylig til Magasinet KBH. Og han fortsatte:

»Hvis man virkelig vil prøve noget, der er bilfrit, så vil det her måske være et godt sted at gøre det.«

Magasinet KBH følger sagen tæt.

OPDATERING

Som ventet blev beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget ikke omgjort i den samlede Borgerrepræsentation, da sagen blev behandlet i januar 2021. 

  

  

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling