pixel

Nyt kvarter på Nørrebro skal være grønt og næsten bilfrit

Bykvarter tæt på grænsen til Østerbro skal have det, som dagens Nørrebro savner.

vingelodden

Den gamle DSB-grund mellem Rovsingsgade, Tagensvej og baneterrænet ved Lersøparken skal udvikles til et grønt og (næsten) bilfrit bykvarter med kultur-, sundheds- og sportshus, små værksteder og masser af friarealer.

Dét er i hvert fald drømmen, hvis man spørger Nørrebro Lokaludvalg, der har fået udviklet en visionsplan for 'Vingelodden' med hjælp fra Spektrum Arkitekter.

Vingelodden ringer nok en klokke hos de færreste, men vi har at gøre med Nørrebros store — og godt glemte — industrigrund nord for Tagensvej og lige ved siden af Bispebjerg Station.

Her havde DSB remise i gamle dage, og i dag er området primært kendetegnet ved bilforhandlere, mekanikere og et noget uskønt mix af industribygninger.

Vi har samtidig at gøre med det sidste område på Nørrebro, der mangler at blive byudviklet, og dermed også sidste chance for at skabe plads til de faciliteter og drømme, som beboerne på Nørrebro har savnet og arbejdet for i mange år.  

Det gælder ifølge Nørrebro Lokaludvalget flere mødesteder til foreninger og kulturliv, mere grønt og vand, flere idrætsfaciliteter og mere plads til værksteder. 

Bilerne skal væk

Det gamle industriområde er med sine 119.000 m2 godt fire gange så stort som Rådhuspladsen, men ligger modsat byens mest centrale plads temmelig afskåret for omverdenen.  

Det skyldes i høj grad, at området hele vejen rundt er omringet af store veje og banelegemer, der fremstår som ufremkommelige barrierer med ganske få adgangsmuligheder.

Forbindelsen til omverdenen er da også et af de helt centrale elementer i fremtidsvisionen for området, og de lokale ønsker sig, at Vingelodden med sin stationsnærhed bliver en næsten bilfri bydel.

Dét skal gøres ved at reducere vejarealer til et minimum, ved at afvikle bilerne i periferien af området og ved at planlægge grøn infrastruktur, hvor cyklister og gående bliver favoriseret.

Biler skal udelukkende have adgang i selve området, hvis de har et kort ærinde. 

I visionen spiller særligt Rovsingsgade og passagen under Tagensvej ved Bispebjerg Station afgørende roller.

Tanken er nemlig, at indsnævre vejarealet på Rovsingsgade, så vejen kan omdannes til et grønt strøg, der kommer til at ligge i naturlig forlængelse af Den Grønne Sti.

Den otte kilometer lange cykelsti gennem byen stopper i dag brat ved Tagensvej.

Bykvarterets nye, grønne strøg skal også skabe en mere rar og naturlig overgang mellem Vingelodden og Haraldsgadekvarteret mod øst — og lokke lokale beboere til med offentlige funktioner og tilbud samt grønne friarealer til leg, boldbaner og mødesteder.

På samme vis er det tanken, at Mimersparkens aktivitetsstrøg på den anden side af Tagensvej skal trækkes ind under den hævede Tagensvej

Ved Mimersparken er der allerede i dag legepladser og boldbaner, og ved blandt andet at placere et stort sports- og aktivitetshus på den anden side af Tagensvej — i Vingelodden — ønsker man at skabe et sammenhængende, rekreativt område uden biler.

Derudover skal der skabes en lettere adgang fra Haraldsgadekvarteret — der ligger mellem Jagtvej og Rovsingsgade — til Lersøparken.

Dét ønsker det lokale skal ske ved at etablere en cykel- og gangrute fra Vermundgade ind i området og videre over en ny bro over togskinnerne og ind i parken. 

Masser af grønne friarealer

Udover at være godt forbundet til den omgivende by skal Vingelodden ifølge Nørrebro Lokaludvalg være kendetegnet ved at være et grønt, sundt og kreativt bykvarter. 

Særligt manglen på grønne områder — og en befolkningstæthed, der er knap 2,7 gange højere end gennemsnitttet i det øvrige København — vil man råde bod på i Nørrebros nye byområde.

Således lægger man i visionsplanen op til at friholde 2/3 af det samlede areal fra byggeri. Det skal i stedet dedikeres til grønne forbindelser, bilfri pladser, strøg, lege- og aktivitetsområder, boldbaner, boldbure og grønne ’lommer’ til ro og fordybelse.

Bykvarteret skal både have et beboer- og kulturhus og et kombineret sundheds- og sportshus, hvor boldbaner til eksempelvis håndbold, fodbold og basket ligger side om side med rehabiliteringstilbud og klinikker for læger, tandpleje, fysioterapeuter og lignende.

Derudover skal der skabes plads til en skole og en dagsinstution — ligesom der skal være cirka 1.300 boliger af forskellige størrelse og ejerforhold inklusive "skæve" boliger, sociale botilbud og plejehjem.

Drømmen er også, at bydelen skal kendetegnes ved aktive stueetager, hvor der skabes plads til atelierer, værksteder og mindre virksomheder med egen produktion, der kan fastholde lidt af den ånd, der kendetegner området i dag og binde bydelen sammen med Vermundsgade-kvarteret, der i dag er lidt af en kreativ zone.

Her holder blandt andre PLH Arkitekter, fotostudiet The Lab og Københavns Musikteater til.   

Lidt for store drømme?

Visionsplanen skal med i tasken, når lokaludvalget i fremtiden skal diskutere områdets udvikling med grundejerne, embedsfolk og de folkevalgte politikere, der i sidste ende bestemmer, om der skal sættes penge af til at indfri lokaludvalgets ønsker og drømme.

Og det er i hvert fald ikke plads til at indfri nye ønsker, der mangler i oplægget. 

De eneste to bygninger, der er bevaret i visionsplanen er Moskéen på Rovsinggade og boligbyggeriet 'De tre søstre’ på Tagensvej, der er tegnet af Kay Fisker og C. F. Møller. 

Resten af det gamle industriområde ser lokaludvalget gerne ryddet, så der kan skabes nyt — "vel vidende at dette muligvis ikke er muligt", som man skriver i tilknytning til planerne.

Og de fremlagte visioner kan uden tvivl ende med at støde på grund, når man kigger på de grundejere, der ejer området, og som i visse tilfælde allerede er begyndt at lave planer for deres del af det gamle industriområde. 

Magasinet KBH har tidligere beskrevet, at den danske ejendomsudvikler Alfa Developement har købt en række matrikler lige ud til Rovsingsgade i den ende, der støder på Tagensvej — et areal der i alt svarer til knap 17 % af hele Vingelodden.

Deres plan er at skabe et "nyt, trygt bykvarter" bestående af boliger og 'lettere erhverv'. Tanken er, at området skal have et bredt udvalg af boliger, der "både matcher behovene hos den lille familie og hos seniorer".

Hvor Alfas (bolig)grunde ligger langs Rovsingsgade, lægger lokaludvalget i stedet op til at placere boligerne og det bilfri område langs baneterrænet. 

Så der være noget der skal tilpasses i den kommende lokalplan, hvis de lokale drømme og udviklernes ønsker skal gå op i en højere enhed.  

Rent politisk har særligt Socialdemokratiet i noget tid sendt lange øjne efter Vingelodden.

Her har såvel daværende overborgmester, Lars Weiss, som nuværende overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, ytret ønske om at udnytte det stationsnære område til at opføre op til 1.500 boliger, hvoraf en god sjat skal være billige.

Udover prisvenlige boliger har Hæstorp Andersen og Weiss tidligere luftet tanker om, at det nye kvarter også kunne skabe plads til både plejehjem, dagsinstitutioner og idrætsaktiviteter — elementer som lokaludvalget også har tænkt ind i deres visionsplan. 

Så allerede inden start, er der altså noget fælles fodslag at finde omkring Nørrebros kommende kvarter.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling