pixel

Nyt byggeri på Litauens Plads giver byudsigt til de små

Omfattende renovering af Oehlenschlægers­gades Skole skaber nyt ansigt til hemmelig Vesterbro-plads.

Oehlenschlægersgades Skole tilbygning

Oehlenschlægersgades Skole er ved at få et nyt ansigt ud mod Litauens Plads — den lidt hemmelige Vesterbro-plads der gemmer sig inde mellem Sønder Boulevard og Istedgade.

I forbindelse med en gennemgribende renovering er skolen med i dag knap 600 børn ved at opføre en moderne tilbygning, der blandt andet kommer til at rumme skolens fritidshjem og en gymnastiksal med udsigt over Vesterbros tage.

Den nye bygning erstatter en mindre bygning, der allerede er blevet revet ned, og som stod ved siden af skolens gamle, bevaringsværdige gymnastikhus ud mod Litauens Plads.

Skolens øvrige fire bygninger bliver bevaret, men renoveres, og alt i alt vil projektet give plads til 280 flere børn på skolen, der udvides fra to til tre spor.

Detalje på taget

Den nye tilbygning bliver opført, så den tilpasser sig nabobygningerne med blandt andet en kæk taghældningsdetalje og matchende tegl. Samtidig bryder bygningens facade med resten af husrækken, så både tilbygningen og dens bevaringsværdige nabo bliver visuelt fremhævet.

Helt i tidens ånd er bæredygtighed selvfølgelig tænkt ind i projektet fra begyndelsen. Blandt andet genbruges tegl fra den nedrevne bygning til nybyggeriet, ligesom både taget og tilbygningens trappeanlæg ud mod skolegården kan bruges til regnvandsopsamling i forbindelse med skybrud.

Renoveringen og nybyggeriet har et samlet budget på 260 millioner kroner. Hele projektet ventes at være færdigt i efteråret 2021.

Det er Tegnestuen Lokal og TRUST, der har udformet det nye byggeri. TRUST er det partnerskab af seks virksomheder, der via en rammeaftale med Københavns Kommune står for at modernisere, og nybygge, en lang række af byens mange skoler. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling