pixel

'Bilfri søndag' skal udbredes via lokale tiltag

På initiativ af SF vil Københavns Rådhus nu forsøge at udbrede de bilfrie søndage gennem oplysning til lokale kræfter.

bilfri søndag nørrebrogade

Den københavnske borgerrepræsentation deler sig som oftest ganske klart i to halvdele, når snakken falder på biler i byen.

Højrefløjen ønskerat byen holdes åben for biler stort set som i dag — og at antallet af P-pladser ikke må blive reduceret.

Venstrefløjen vil derimod lukke flere arealer for biler og reducere antallet af P-pladser — og ønsker nu også at udbrede muligheden for, at man om søndagen lokalt helt kan spærre sin gade af for biler.

Dét stod klart for nogle dage siden i Borgerrepræsentationen, da man vedtog et forslag fra SF om, at byens 12 lokaludvalg nu skal vejledes i, hvordan de selv kan tage initiativ til lokalt at holde bilfrie søndage — f.eks. i forbindelse med arrangementer.

Intentionen er at "udbrede bilfrie søndage".

Som vanligt stemte Enhedslisten, Alternativet og SF for et initiativ, der reducerer lidt af pladsen til biler i København.

Og som ligeså vanligt stemte Konservative og Venstre imod.

De to lidt mere ubekendte partier i spørgsmål om bilisme er som regel Radikale Venstre og Socialdemokratiet — hvor R har en tendens til at stemme med venstrefløjen, mens A oftest stemmer med højrefløjen.

Ved denne lejlighed støttede begge parter dog forslaget fra SF, der dermed blev vedtaget med stemmerne 34 mod 13.

Liberal Alliance stemte med venstrefløjen, mens Dansk Folkeparti støttede Konservative og Venstre.

Loven imod, så lad de lokale

Dermed vil man fra rådhuset nu snart begynde at informere de lokale udvalg om, hvordan de selv kan sætte lukninger af gader i værk om søndagen.

Idéen udspringer fra Nørrebro Lokaludvalg, hvor man siden 2017 har holdt bilfri søndag på Nørrebrogade i forbindelse med, at gaden alligevel spærres af for Copenhagen Half Marathon. Det sker ved, at man holder gaden afspærret flere timer efter, at den sidste løber er kommet i mål og er gået i bad — som regel til klokken 19.

Når biler og løbere er væk, bruges gaden blandt andet til sæbekasseløb, kridttegning, loppemarked og koncerter.

Det skete senest den 17. september — og nogle uger efter foreslog SF altså, at man nu udbreder konceptet ved at gøre det lettere for andre lokaludvalg at gøre det samme.

Ifølge SF demonstrerer de bilfrie søndage, hvad gaderne kan bruges til, når der ikke er biler på dem. 

Med den nuværende lovgivning har Københavns Kommune dog ikke mulighed for generelt at lave bilfri søndag i København.

Netop dét blev ellers vedtaget i 2021, da der på Christiansborg var optræk til, at loven ville blive lavet om. Ved dén lejlighed stemte de samme partier i Borgerrepræsentationen henholdsvis for og imod, at rådhuset skulle iværksætte bilfri søndag på udvalgte gader i hele sommerhalvåret.

Lovændringen kom dog aldrig, og derfor er der fortsat ikke udbredt bilfri søndag i København om sommeren. 

Men med den nylige beslutning håber center- og venstrepartierne altså nu at inspirere flere af lokaludvalgene til selv at sætte bilfriheden i værk på udvalgte datoer.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling