pixel

Politikere i København; det er tid til at formulere en ny og realistisk klimaplan

Københavns Kommunes bliver alligevel ikke CO2-neutral i 2025 — transporten forurener for meget. I stedet for at spilde flere år med en fejlslagen strategi bør man nu lave en helt ny klimaplan, skriver næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik.

hc andersens boulevard københavn trafik lastbil

Politikere i København: det er tid til at formulere en ny og realistisk klimaplan.

Det godt, at politikere i København, med Teknik- og miljøborgmester Line Barfod i front, får budskabet ud over rampen: Københavns kommune når ikke — med den nuværende strategi — at blive klimaneutral i 2025.

I stedet for at iværksætte effektive foranstaltninger til reduktion af transportens drivhusgasudslip satsede kommunen først på anvendelse af organisk materiale til biogasproduktion — som man nu erkender ikke fortjener betegnelsen klimaneutral — og dernæst på strategien med at indfange CO2 på Amager Ressourcecenter, ARC.

Dét skete alt imens transportens andel af kommunens drivhusgasudslip er vokset fra 21% i 2005 til beregnede 68% i 2025 via besluttede aktiviteter frem til klimaplanens udløb.

København er nu til grin i omverdenen

Teknik- og miljøforvaltningen har tidligere i år skitseret rammerne for en kommende klimaplan 2025-2030 til afløsning af den eksisterende — en plan der tager udgangspunkt i kommunens og borgernes reelle fodaftryk og dermed ikke blot er en urealistisk excelark-øvelse.

De skitserede rammer hviler på tre grundpræmisser:

— Den ikke CO2-neutrale biogasproduktionen skal neddrosles

— Der skal tages udgangspunkt i vores forbrug, og ikke kun hvad vi udslipper inden for kommunens territorium

— Befolkningen skal inddrages i beslutningsprocesserne.

Den sidnævnte rammebetingelse er væsentlig: uden befolkningens forståelse af situationens alvor og aktive bidrag når vi ikke langt.

Så derfor: spild ikke to år, drop den nuværende klimaplan, sæt gang i udarbejdelsen af en ny ud fra de omtalte rammebetingelser, så vi kan få formuleret en realistisk klimaplan med nødvendige tiltag frem mod 2030.

Brug 2023 til inddragelse af borgerne. Hvad den svære tranportproblematik angår, så skal selvfølgelig både staten og omegnskommunerne inddrages, hvilket ikke gør det lettere at løse opgaven.

Måske kan København nå at blive et foregangseksempel i omverdenen med et regnskab baseret på forbrug, i stedet for som nu til grin for sin manglende indsats til realisering af den gældende klimaplan.

Deltag i debatten om byen. Indsend argumenterede indlæg på 500-1.000 ord til opinion@magasinetkbh.dk.

Mest læste

kommentarer

Henriettebrincker_2082
Jeg er meget bekymret for al den forurening fra WOLT scootere og scootere generelt. De kører i en uendelighed i indre by og det stinker indad vinduerne når de står åbne. Det er også til stor gene når man cykler/ går og bliver overhalet af en scooter med fæl udstødningsrøg.

relaterede
artikler

seneste
opinion

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling