pixel

300 tons krabbehuler i havnen

Seks små stenrev i vandet ud for Skuespilhuset skal give større biodiversitet og flere oplevelser i inderhavnen.

stenrev ved inderhavnsbroen

Hvis man jævnligt cykler over Inderhavnsbroen, og altså er typen der løfter blikket og tager udsigten med, har man ikke kunnet undgå at bemærke de bunker af store sten, der pludselig stikker op af vandet på Nyhavnssiden, lige ved havnebusstoppestedet.

Men det er altså ikke fordi vandstanden er sunket i inderhavnen. Det er kommunen, der har skabt en stribe nye stenrev til glæde for byens maritime dyreliv – og for københavnerne på kajvandring eller kajaktur.

300 tons natursten danner nu i alt seks små rev ud for Skuespilhuset, for at skabe huler til krabber, rejer og fisk og være gode voksesteder for alger. Fire af stenbunkerne kan studeres inde fra træbryggen omkring Skuespilhuset, mens de to sidste ligger på lidt dybere vand, 2-4 meter nede.

Forventningen er, at havdyr og havplanter vil begynde at sætte sig på revene i løbet af foråret, og at stenene hen over sommeren så småt vil være blevet hjemsted for mere undervandsliv i havnen. Men det er over de næste par år, at sammensætningen af liv for alvor vil udvikle sig, så revene skifter karakter efter årstiderne. Københavns Kommunes kommunikationsafdeling er i pressemeddelelsen lige ved at love, at der måske en dag også ligger en sæl på de øverste sten.

Revene er placeret på lavt vand, hvor der i forvejen ikke må sejles, så de ligger ikke i vejen for havnebussen og resten af skibstrafikken.

Projektet er lavet i samarbejde med Skuespilhuset og koordineret med By & Havn.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling