pixel

Naturpark Nordhavn klar til arkitekt­konkurrence

Nyt rekreativt område på størrelse med Fælledparken er på vej — men om der også følger en strand med i Nordhavn Naturpark er endnu ikke besluttet.

Det er ikke altid, at man passer helt sammen med sine naboer. Og sådan bliver det nok også for den nye park i Nordhavn.

For mens Øresund mod nord nok står glimrende til den rå naturpark, der er på vej, så er Københavns snart flyttede containerterminal — som kommer til at ligge klos op ad mod syd — nok et lidt aparte match.

Men sådan bliver det, når Naturpark Nordhavn slår sine porte op, for placeringen af den ligger helt fast.

Det gør udformningen dog ikke, og rammerne for den snarlige arkitektkonkurrence for parken er netop nu ved at komme på plads.

Efter planen vil de kunne blive endelig godkendt politisk i april — og medio 2025 vil vi få at se, hvordan Københavns nye, store park kommer til at se ud.

Allerede nu tegner der sig dog en kontur af, hvad byen har i vente. 

Nemmere med metro

Når den nye park bliver lidt svær at komme til, er der en logisk forklaring:

Når Nordhavn skal udbygges, så siger den netop opdaterede strukturplan for området nemlig, at der skal være fortætning af bebyggelse tæt på metrostationerne — mens de funktioner, der ikke omfatter boliger til mennesker, skal ligge længst væk fra dem.

Parken bliver anlagt et sted, hvor der i dag slet ikke bor nogen, men det vil selvfølgelig ændre sig med tiden. Det kan dog tage helt frem til 2060, før sidste søm er banket i Nordhavn, og bydelen er fuldt udbygget.

Det bliver dog noget nemmere at komme til Nordhavn Naturpark, når udvidelsen af metroen til Nordhavn er på plads med yderligere to stationer.

Fra endestationen — der indtil videre blot bliver betegnet som v/Nordhavn C og ikke skal forveksles med den nuværende Nordhavn Station — vil der være en kort spadseretur til det grønne område.

Metroselskabet regner med, at der er drift på linjen i 2030, og til den tid vil der være 400 meter at gå fra stationen frem til starten af parken — og yderligere en kilometer til den yderste spids.

Kuperet terræn

Det er ambitionen med naturparken, at den skal være et udflugtmål for københavnere på samme måde som Amager Strandpark er blevet det.

Overordnet er den arkitektoniske plan at kombinere det grønne og det blå. Havvandet, vinden og de åbne vidder er allestedsnærværende og karaktergivende for området, som der står i den seneste strukturplan for området.

Og selvom det måske ikke forekommer som det mest naturlige for at areal skabt af indvundet havbund, så er området faktisk let kuperet.

Dét giver mulighed for at lave nogle udsigtspunkter, hvilket også bliver afspejlet i de tre nøgleord, der allerede nu er blevet sat på udformingen af området: Udsigt, åbne vidder, aktiviteter.

Borgere vil have strand

'Aktiviteter' henviser blandt andet til, at der i de foreløbige planer for området er givet plads til nogle af de fodboldbaner, som byens foreningsliv sukker efter. Tre til seks 11-mands baner lyder planen indtil videre.

Og ønsker fra københavnerne har indtil videre været en overordnet del af planlægningen.

Der har været lavet en større borgerinddragelse, hvor byens beboere har kunnet komme med ønsker til, hvad de gerne vil have bliver prioriteret i den nye park. Og det har de gjort.

På københavnernes ønskeliste står især vild natur, vandaktiviteter og muligheder for forskellige former for bevægelse. Byens beboere har udtrykt en klar præference for biodiversitet og naturområder, der giver plads til både afslapning og aktiv udfoldelse.

Det har også været et stort ønske fra borgerne at få en strand, men dén type bademulighed kommer til at lade vente lidt på sig.

Parkens grænse til vandet vil nemlig som udgangspunkt bestå af en lang stensætning, som gør det vanskeligt at sætte en kajak i vandet eller tage familien med ud og soppe. Det er en forholdsvis billig måde at lave afgrænsning mod vandet, og som også bidrager til, at bydelen kan blive stormflodssikret.

Men By & Havn har — blandt andet med arkitekterne hos Cobe og Sleth — givet forskellige bud på, hvordan man på et senere tidspunkt også vil kunne lave den strand, som fra starten af udbygningen af Nordhavn har figureret i planerne.

Enten kan man lave en selvstændig ø ved navn 'Strandholm' ude i vandet — eller også kan stranden bygges ud fra de stendiger, som vil udgøre kanten af parken.

Rådgiverne har lavet et meget råt budget, der siger, at adgangen til vandet vil koste mellem 200 og 450 mio. kr. ekstra — alt efter den valgte model. Derfor er det med i overvejelserne, om man skal tillade byggeri på en del strandarealet, så salget af grunde kan være med til at finansiere stranden.

Uafhængigt af strandplanerne er en ny havsvømmebane på tegnebrættet som en kommende nabo — i hvert fald indtil den en dag måske må gøre plads til en regulær strand.

En ny Fælledpark

Den nye park ligger i forlængelse af et eksisterende, rekreativt område, som politikerne tidligere har besluttet at bevare.

Oprindeligt skulle søerne i 'Nordhavnstippen' — som området hedder, fordi det inden udvidelsen af Nordhavn var den yderste tip — være fyldt op med jord, og andre områder skulle udlægges til natur.

Men det har politikerne siden sat en stopper for, fordi området over tid er blevet til lidt af en grøn perle.

Nordhavnstippen har tidligere været et opfyldningsområde, hvor man har dumpet jord, og i den proces er opstået to brakvandssøer med naturligt groet beplantning omkring sig. De bliver nu bevaret som en del af strukturplanen for Nordhavn.

Allerede i dag er der en høj biodiversitet i området med fugle, planter og frøer, og det er meningen, at denne biodiversitet skal sprede sig over i Naturpark Nordhavn og skabe et sammenhængende grønt bælte — kun med en cykelsti igennem sig.

De to sammensmeltede parkområder bliver store efter københavnsk standard. Den nye Naturpark Nordhavn bliver knap 280.000 kvadratmeter stor, mens Nordhavnstippen allerede i dag er små 100.000.

Arealet svarer samlet stort set til Fælledparken — i hvert fald hvis Strandholmen en dag også bliver anlagt og lægger yderligere godt 100.000 kvadratmeter til området.

Men først skal Naturpark Nordhavn etableres. Når arkitektkonkurrencen i 2025 har fundet sin vinder, vil al den "kedelige" projektering blive sat i gang.

Og så er man klar til at indrette området til både mennesker og grønbrogede tudser — dog først med forventet anlægsstart i 2028.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?
læservision
Nordhavn
Nordhavn skal have et nyt vartegn. En gigantisk figur i træ af en trind Bademester, der kan skubbes i vandet ved en fælles indsats.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling