pixel

825 P-bøder udskrevet dagligt i 2022

Med over 300.000 udskrevne parkeringsafgifter sidste år er vi igen tilbage på niveauet før corona. Mest bøderamt er Gothersgade.

parkeringsafgift københavns rådhus

Ikke færre end 300.000 parkeringsafgifter blev sidste år udskrevet i Københavns Kommune — eller hvad der svarer til godt 825 om dagen.

Selvom 825 daglige bøder kan lyde som lidt af en mundfuld, er det faktisk ikke voldsomt set i det store billede.

Trafikforseelserne er blot tilbage på normal kurs efter flere år med corona og atypiske arbejdssituationer.

Med undtagelse af corona-årene er der nemlig blevet udskrevet mere end 300.000 årlige parkeringsafgifter hvert år siden 2012.

Det oplyser Københavns Kommune i forbindelse med opgørelsen af P-afgifter for 2022.

Klager betaler sig sjældent

Sidste års præcis 301.439 p-bøder er faktisk et stykke under det rekordåret 2019, hvor der blev udskrevet hele 332.439 bøder. Et tal, der det følgende corona-år faldt med over 100.000.

Selvom det før har stået værre til, indikerer de høje tal dog, at mange fortsat ikke har helt styr på reglerne.

"Både københavnere og parkeringsvagter er vendt tilbage til hverdagen, og det betyder, at vi igen varetager at sikre trafiksikkerhed og fremkommelighed på fuld tid," lyder det fra enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen Jesper Borch.

"På den baggrund er det ikke den store overraskelse, at tal og mønstre ligner dem, vi kender fra årene før corona," udtaler han videre.

Parkering for tæt på vejkryds og manglende betaling er de primære årsager til, at bilisterne modtager afgifterne i deres e-boks, hvilket også var tilfældet de foregående år.

Andre sikre veje til at inkassere en bøde er typisk parkering på cykelsti, gangsti og fortov, parkering i forbudszoner og parkering langs spærrelinjer.

I alt inkasserede kommunen 156,6 mio. kroner fra parkeringsafgifter i 2022, hvilket er lige godt 11,4 mio. mere end i 2021.

Heraf blev de 56,6 mio. kroner sendt videre til Rigspolitiet, mens omkostningerne til drift og løn udgjorde 65,2 mio. kr.

Samlet landede altså kun 34,8 mio. kroner i kommunekassen — svarende til 22% af hvad der blev indbetalt. 

Ikke overraskende er antallet af klager også steget, men man skal ikke være alt for optimistisk, hvis man benytter sig af sin ret til at protestere.   

I 2022 blev der således klaget over godt 20.300 afgifter — en stigning på cirka 10% — men kun godt 2% af klagerne fik medhold. 

Flest bøder på Gothersgade

Gothersgade i Indre By snupper førstepladsen som byens mest bøderamte strækning, hvilket også var tilfældet året før. Her blev der i alt udskrevet 3.372 afgifter i 2022 — eller knap 10 styk hver eneste dag året rundt.

De primære lovbrud drejede sig her om parkering for tæt på cykelstiudkørsler og overskridelse af myldretidsforbud.

Hører man til den gruppe af bilister som trods lovbrud ynder at parkere her i myldretiden, så er der faktisk godt nyt på vej. 

I et forsøg på at komme lidt af den forventede parkeringsforvirring i møde, er det nemlig besluttet, at det gældende forbud mod at myldretidsparkering fjernes.

Samtidig vil nye afmærkninger gøre det lettere at forstå, præcis hvor man skal holde.

Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning er bevidste om, at ulovlig parkering også kan skyldes forvirring omkring reglerne, og i løbet af året vil man undersøge, om øget skiltning kan nedbringe bøderegnen i de gader, hvor det står værst til.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Jeppe Moltzen
Gid at de på rådhuset ville lave 10 meter reglen om til 5 meter, det ville give så mange ekstra pladser

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling