pixel

Dyrere parkering for beboerne — og kun én bil pr. husstand

Københavns Kommune sætter med budgetaftalen for 2023 ind med flere initiativer, der skal gøre det mindre attraktivt at have sin egen (benzin)bil.

parkering bøde rådhuset københavn

Aldrig har så mange københavnere ejet en bil, som de gør i dag, hvor hele 26 pct. af byens voksne beboere, har egen bil stående på gaden.

Stigningen i bilejerskabet er sket over hele byen, men der holder stadig flest biler på Østerbro, mens beboerne på Amager Vest — med Ørestad — gør deres for at overtage førstepladsen.

Men nu har Københavns Kommune besluttet at sætte ind med en række tiltag, der skal gøre det mindre attraktivt at eje sin egen benzin- eller dieselbil i København.

Det er forventeligt, at det samlede bilejerskab vokser i takt med befolkningstallet, men i København er væksten i antallet af biler højere end væksten i antallet af beboere.

Større rabat, jo mindre du forurener

Det politiske flertal bag Budget 2023 er blevet enige om at forhøje prisen på beboerlicenser, så det fremover bliver dyrere at parkere sin bil i København.

Prisen på ens parkeringslicens afhænger allerede i dag af, hvor meget brændstof ens bil forbruger, men fremover vil der være flere penge at spare, jo mindre ens bil forurener.

Således skal du fra 2023 betale 5.530 kr. årligt, hvis du har en bil, der befinder sig i kategorien med det højeste forbrug af brændstof. Det svarer til en prisstigning på 29% i forhold til i dag.

Til sammenligning stiger prisen "kun" med 12% til 2.405 kr. for de biler, der befinder sig i de mellemste kategorier, mens el- og brintbiler fortsat kan slippe med en beboerlicens, der koster bare 215 kr. årligt.

Elbiler og -motorcykler samt brintbiler kan i forvejen parkere gratis på de københavnske gader, og beboerlicensen er altså kun nødvendig til dem, hvis elbilen skal stå lunt og tørt i et af kommunens underjordiske parkeringsanlæg.

Kun fald på 300

Det nye initiativ skal både mindske trængslen og gavne klimaet, og forvaltningens forventning er, at de forhøjede priser vil reducere antallet af aktive beboerlicenser med ca. 300.

Selv om 300 biler er en beskeden reduktion af københavnernes velvoksne bilpark, der i 2021 talte 138.666 biler, så vil det ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen spare københavnerne for 700-750 ton CO2 årligt, når effekterne er fuldt ud slået igennem.

Initiativet kommer også til at indbringe 18 mio. kr. ekstra til kommunekassen, men det betyder desværre hverken flere træer eller fodboldbaner. Overskuddet ryger nemlig direkte videre til statskassen, der napper eventuelt overskud på betalingsparkering, der overstiger mere end 320 kr. pr. indbygger.

Kun én bil pr. husstand

De dyrere beboerlicenser er ikke det eneste initiativ, der skal reducere bilejerskabet i København. Et andet tiltag kan ende med at have større effekt.

Politikerne har også bedt forvaltningen om at undersøge, hvorvidt det er muligt at begrænse antallet af beboerlicenser til én per husstand — modsat i dag, hvor man kan få en P-tilladelse pr. voksen beboer i husstanden.

I dag benytter 3.55o husstande sig af muligheden for at have to eller flere beboerlicenser knyttet til deres adresse, mens 43.105 husstande blot har en enkelt. Så der kan potentielt være fler tusinde biler at "spare" ved kun at give parkeringsrabat på en bil pr. husstand.

Københavns Kommune kan faktisk allerede i dag beslutte, at de blot vil udstede én licens pr. husstand, så den juridiske øvelse går ud på at afdække, hvordan begrænsningen vil påvirke boliger med flere husstande som eksempelvis kollektiver og flerfamiliehuse.

Loft over antallet

Endelig vil politikerne bag budgetforliget have undersøgt, om man kan sætte et øvre loft for antallet af beboerlicenser, der samlet set kan udstedes i København. Og hvordan man i så fald sikrer, at licenserne fordeles på fair vis.

Her kan Københavns Kommune blandt andet finde inspiration ved at kigge mod Amsterdam.

I den hollandske by opererer man med en venteliste for hver af byens parkeringszoner, når der er flere beboere, der ønsker en licens, end ordningen tillader. Og det er netop metoder til at "sikre ligebehandling i sagsbehandlingen", som forvaltningen nu skal kigge nærmere på.

Bliver loftet til virkelighed vil det andet lige betyde, at der kommer færre biler i København, men måske også at der kommer et bedre match mellem antallet af parkeringslicenser og antallet af parkeringspladser.

Forvaltningen vil senest i maj 2023 fremlægge resultatet af deres undersøgelse for politikerne i Teknik- og Miljøudvalget.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

uffe.egedal
Jeg synes det er lidt vildt, at man taler om, at licensen skal sættes op, for at begrænse andelen af biler der "sviner", samtidig med at elbiler er gratis at parkere (eller ganske billigt i p-hus). Hvorfor laver man ikke samme ordning i f.eks. Ørestad og Nordhavn, så man også på den måde kan fremme udskiftningen af fossilbiler. Hvis argumentet er, at By&Havn er et privat selskab, som man ikke kan påvirke, hvad har politikerne så af indflydelse i Ørestad og Nordhavn? Er vi borgere reelt underlagt reglerne for et privat selskab i stedet for de valgte borgerrepper, hvis de alligevel ikke har nogen indflydelse på udviklingen og brugen af bydelene!

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling