pixel

Amager Fælleds Venner indsamler to millioner til byggestop

På halvandet døgn er det lykkedes Amager Fælleds Venner at indsamle de to millioner kroner, der skulle stilles i sikkerhed for et byggestop af Fælledby.

fælledby

36 timer. Så kort tid tog det borgergruppen Amager Fælleds Venner at indsamle to millioner kroner til Københavns Byret.

Og selvom beløbet i en retslig kontekst måske ikke er alverden, siger det lidt om, hvilket momentum og hvilken opbakning foreningen har i disse tider. Godt og vel 13.000 donationer — hvoraf den højeste var på 5.000 kroner — blev det til. 

Indsamlingen fandt sted i forbindelse med en kendelse fra Københavns Byret, der slog fast, at det kritiserede byggeri 'Fælledby' på Amager Fælled kunne afbrydes, hvis altså foreningen kunne stille beløbet i sikkerhed inden for en uge.

Og det kunne den.

Dermed går sagaen om det omdiskuterede byggeprojekt ind i endnu et kapitel i en af de mest sejtrukkede konflikter i Københavns nyere byudviklings-historie.

Klagenævn vs. kommune

Klagerne lød ikke mindst på bekymring for, om den store vandsalamander, der er beskyttet af EU-regler og lever i området, ville tage skade af byggeriet. Det var en bekymring, der i juli fik Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet til at trække i nødbremsen og sætte hele byggeriet i bero.

Blot en uge senere var Fælledby P/S — udviklingsselskabet som er ejet af By & Havn og PensionDanmark — dog i gang på byggepladsen igen.

Hos Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune havde man i mellemtiden nemlig indhentet en ekstern juridisk vurdering, der så anderledes på tingene end klagenævnene.

Og det er denne fortolkning af nævnenes afgørelse, som Amager Fælleds Venner nu har fået retsligt medhold i, ikke var efter bogen. 

Fælledby argumenterede over for retten, at der skulle stilles sikkerhed på 25 millioner kroner, hvis byggeriet skulle stoppes. Men det beløb mente byretten altså kunne barberes ned med 23 millioner.

"Det er en blandet fornøjelse, at vi borgere har måtte skrabe to millioner sammen, fordi rette myndighed ikke vil overholde loven. Men sikke en glæde at 13.000 mennesker har støttet økonomisk, så byretsdommen kan blive effektueret. Tak til alle," lyder nu én af mange kommentarer på Amager Fælleds Facebook-gruppe.

Gruppen har allerede sendt de to millioner videre til byretten, og så snart de er behørigt registreret, er rettens dom — altså byggestoppet — virksomt.

Kampen er langt fra slut

Mens gravemaskinerne altså nu midlertidigt må sættes i bero, køres en masse papirarbejde i stedet i stilling. 

Forberedelserne til et længere retsligt efterspil er nemlig på trapperne, og fra Amager Fælleds Venners Facebook-profil lyder det erklærede mål stadig at få bremset byggeplanerne helt. Det kan eventuelt ske i EU-regi, som foreningen sideløbende arbejder på.

Desuden er der fuld gang i en underskiftindsamling mod byggeriet tiltænkt kommunalvalget til november. I skrivende stund har dén indsamling nået knap 37.ooo underskrifter. 

Imens går Fælledby P/S i gang med at indsamle den dokumentation, som er krævet af de nævn, der har sat byggeriet i bero. Dén skal bevise, at Fælledbys planlagte naturbeskyttelse vil virke efter hensigten, og kan den skaffes og godkendes i retten, kan byggeriet fortsætte.

Den endelige afgørelse fra klagenævnene forventes at blive truffet inden udgangen af januar.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling