pixel

Fælledby tager form efter byggestop og juridiske slagsmål

Byggeriet af de første boliger i det omstridte boligkvarter Fælledby er i fuld gang — imens er der relativt stille fra protestforening efter afgørelse fra retten i december.

Fælledby træhus

For nylig blev første spadestik taget til et af de senere års mere omdiskuterede byggeprojekter i København: Boligkvarteret Stejlepladsen i Sydhavn.

Men hvad med byens uden sammenligning MEST omdiskuterede byggeprojekt, Fælledby på Amager?

Tja, alt efter hvem, man spørger, så går det enten fremad — eller tilbage.

Bag de grønne hegn i den sydlige ende af Amager Fælled er de første bygninger begyndt at rejse sig, og i borgergruppen Amager Fælleds Venners stadig aktive Facebook-gruppe udløser det en strøm af både vrede og triste reaktioner.

To gange byggestop

Det er snart et år siden, at Amager Fælleds Venner for anden gang måtte se til, mens arbejdet med at bygge en ny bydel med 2.000 boliger i den sydlige end af Amager Fælled blev genoptaget.

To gange var det ellers lykkedes foreningen at stoppe byggeprojektet ad rettens vej, mens man ventede på den retssag, der skulle klargøre, om projektet var miljømæssigt lovligt.

Men i maj 2023 fik Fælledby P/S — der er et partnerskab mellem By & Havn og PensionDanmark — landsrettens ord for, at byggeriet af det nye boligkvarter kunne fortsætte, mens man ventede.

I december sidste år kom så den endelige afgørelse. Byretten fandt, at Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke handlede i strid med reglerne, da de godkendte byggeprojektet.

Amager Fælleds Venner meddelte, at man ville anke sagen og fortsætte kampen mod byggeriet både i retten og på barrikaderne.

Siden har der været meget lidt larm i offentligheden fra protestgruppens side. Til gengæld er der blevet hamret og banket i den sydlige ende af Fælleden, hvor første etape af Fælledby er begyndt at tage form. Og mere byggeri er lige på trapperne.

Virksomheden BGB har for nylig indgået kontrakt med Fælledby P/S om at bygge 209 af bydelens kommende boliger med byggestart i efteråret og forventet indflytning i 2026.

De 209 boliger er tegnet af Tegnestuen Vandkunsten og skal bygges næsten 100 procent i træ.

Tre bydelspladser

Fælledbys cirka 2.000 boliger bliver opført i tre adskilte nabolag, centreret omkring pladserne Vandpladsen, Engpladsen og Bypladsen. Nabolagene opføres ét ad gangen for at gøre det nemmere at skærme af mod den omgivende natur og dermed skåne dyrelivet. 

Det er i nabolaget omkring Vandpladsen, at der bygges lige nu. 

Bygningerne i de enkelte nabolag opføres i løse U-formede karréer, der er relativt lave ud mod den vilde, ubebyggede del af Fælleden, mens der ryger flere etager på ind mod kvarterets centrum og ud mod Vejlands Allé.

Idéen med de åbne karréer er at ‘invitere’ naturen ind mellem husene, og cirka 40 procent af byggeområdet skal anlægges som "vild, utæmmet natur".

Derudover er der lagt op til udbredt brug af bæredygtige materialer i byggeriet. Fælledby P/S lover, at 80 procent af kvarteret skal opføres i træ — blandt andet vil hele trækonstruktionen fra det vandrerhjem, der tidligere lå på grunden, bliver genanvendt i byggeriet.

Udover boliger får Fælledby også sin egen skole, børneinstitution, supermarked, fælleshuse til beboerne og muligheder for caféer og spisesteder.

Plaget af kontroverser

Fælledby har været plaget af kontroverser lige fra begyndelsen.

Kvarteret startede sit liv som Amager Fælled Kvarter — senere omdøbt til Ørestad Fælled Kvarter — og skulle oprindelig have været opført 500 meter længere nede ad Vejlands Allé i et område, der oprindelig ikke havde noget navn, men som af Amager Fælleds Venner blev døbt ‘Strandengen’.

Projektet blev droppet efter en storm af folkelige protester, der blandt andet omfattede en aktion, hvor 3.000 mennesker slog ring omkring byggefeltet.

Men kommunens udviklingsselskab By & Havn manglede stadig de knap to milliarder kroner, som salget af ejendomme i området skulle have indbragt, så man besluttede at prøve igen med det — troede man — mindre kontroversielle område omkring det daværende vandrehjem på Vejlands Allé.

Men den nye placering og det upåfaldende navn ‘Vejlands Kvarter’ havde ikke formildet modstanderne mod at bygge på Amager Fælled.  Den offentlige høring om projektet indbragte over 1.600 svar — hovedparten negative. 

Heller ikke den politiske godkendelse af projektet — og endnu en navneforandring til ‘Fælledby' — fik kritikken til at forstumme. I stedet begyndte det retslige slagsmål, der to gange satte byggeriet i stå, og som foreløbig kulminerede med dommen til fordel for Fælledby P/S i december.

Første indflytning næste år

På Amager Fælleds Venners hjemmeside kan man se, at foreningen i marts afholdt en aktion ved PensionDanmarks hovedkontor for at protestere med pensionsgigantens involvering i Fælledby-projektet. 

At dømme efter billederne på hjemmesiden var der meget langt fra den næsten intime aktion mod PensionDanmark til tidligere protester som den 3.000 mand store folkering i 2016.

Om foreningen har større planer i vente vil tiden vise. Men medmindre det lykkes igen at bremse byggeriet, forventes de første boliger i Fælledby at være klar til indflytning allerede til næste år.

Hele det nye boligkvarter skal efter planen stå færdigt i 2031.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Ovenpå de mange protester mod Fælledby stiller Enhedslisten i København nu spørgsmålstegn ved, om byggeriet overhovedet er lovligt. Kommunen ser ingen problemer.

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling