pixel

Nyhavns skyggeside bliver til cykelgade og nyt byrum

Inderhavnsbroen får helt nye landinger, når Nyhavns sydlige del bliver til cykel- og gågade i et forsøg på at løse trafik-rod ved Inderhavnsbroen. 28 P-pladser forsvinder.

Nye byrum ved Inderhavnsbroen

Hele Nyhavns "skyggeside" — fra Inderhavnsbroens landing til Kongens Nytorv — bliver omdannet til cykelgade, så cyklisterne og de gående fremover får gaden (næsten) for sig selv.

Dét står klart, efter de københavnske politikere har afsat i alt 12,2 mio. kroner til at løse trafikrodet ved Inderhavnsboen, og altså samtidig forvandle Nordhavns sydlige side til et mere fredeligt byrum.

Da Inderhavnsbroen efter flere års forsinkelse åbnede i 2016, skar den mere end en kilometer af turen mellem Nyhavn og Christianshavn.

Det har gjort broen umådeligt populær, og i dag passeres den dagligt af cirka 15.800 cyklister. Men den er kun designet til at skulle bære mellem 3.000 og 7.000, og både gadedesign og de mange cyklister har gjort broens landinger i Nyhavn og på den Grønlandske Handelsplads lettere klodsede — eller decideret kaotiske, alt efter temperament.

På forløbet over vandet er broen opdelt i to sektioner: Én til cyklister og én til fodgængere. Og her går det ifølge Københavns Kommune egentlig okay med trafikken.

Men i broens ender bliver de to sektioner koblet sammen, og på tætpakkede dage skaber det kamp om pladsen og en del skarpe blik og tunger.

Med bevillingen fra Københavns Rådhus på kommunes budget for 2022 kan man dog altså nu se frem til at der bliver ryddet op i trafikrodet.

Nyhavn Syd bliver cykelgade

Nordhavns solrige nordside har i årevis været et summende mekka for turister og andre fadøls-drikkere. 

I 1980'erne blev omkring 100 parkeringspladser ved kajkanten vekslet til det café- og restaurantstrøg, som vi kender i dag.

Sydsiden er dog stadig i dag mest af alt en transportkanal med adskillige P-pladser og et relativt smalt 'københavnerfortov' langs facaderne.

Efter Inderhavnsbroens åbning er den blevet en vigtig cykelforbindelse mellem Kongens Nytorv og Holmen/Chritianshavn — men også en forbindelse hvor de mange cyklister ofte må slås med både kørende og parkererede biler.

Dét ændrer sig, når hele strækningen fra broen til Kongens Nytorv bliver til en gade på de cyklendes og de gåendes præmisser.

Alle strækningens 28 parkeringspladser forsvinder, og på den frigivne plads vil både de cyklende og gående få bedre mulighed for at boltre sig.

Cyklisterne får nu førsteret til asfalten, og fortovet langs facaderne vil blive udvidet, så der også skabes bedre plads til fodgængerne og et mere indbydende byrum langs kanalen.

Cykler først

Bilerne bliver dog ikke helt bandlyst, da det ifølge vejloven skal være muligt for bl.a. beboere og beredskab at køre til husene på strækningen.

Men ensretningen ændres, så biltrafikken nu vil bevæge sig fra Kongens Nytorv mod vandet — og kun ærindekørsel vil være tilladt. Og derfor kan man forvente en dramatisk reduktion i biltrafikken.

De få biler der vil være tilbage, skal indordne sig efter cyklisterne og kan altså ikke dytte sig vej igennem alle de to-hjulede.

Dét er essensen i en cykelgade: At den er prioriteret cyklister, og at hastigheden derfor er lav. Eventuelle biler må eksistere på de cyklendes præmisser.

Ved Inderhavnsbroens landing kommer der udover et bredere fortov også midterheller og nye svingbaner for cyklisterne.

Præcis hvordan gaden vil tage sig ud, når arbejdet er færdigt, vides endnu ikke. Men ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen kan udformningen tage udgangspunkt i Nyhavns nordside, så et kig over kanalen kan sandsynligvis give en ide om fremtiden.

Dét vil med andre ord sige, at der vil skulle skabes plads til byliv og ophold.

På den anden side

Også på den anden side af Inderhavnsbroen vil der være en helt ny 'landing' for de mange cyklende i fremtiden.

Knap 5 af de afsatte millioner skal nemlig bruges på den Grønlandske Handels Plads, der i dag huser Broens Gadekøkken.

En del af madmarkedets mange besøgende tager maden og drikkevarerne med hen til den brede kajkant. Men for at komme derhen skal man krydse cykelstierne, der leder til og fra broen, og som altså i gennemsnit lægger asfalt til 15.800 cykler om dagen.

For at undgå konflikter mellem cyklister og fodgængere udvides cykelstierne ud mod kajkanten.

Der bliver også plads til nye cykelparkeringspladser og tre heller, så fodgængerne ikke behøver tage begge cykelstier i ét hug. Samtidig bliver cykelstierne mere kurvede for at sænke hastigheden.

Næste skridt er nu, at Københavns Kommune går i gang med at lave et designforslag til, hvordan området i fremtiden skal tage sig ud.

Forslaget vil dog efter planen først blive lagt frem for politikerne i foråret 2023.

Går alt vel, er Nyhavns sydside og Inderhavnsbroens landinger færdig-forvandlede i efteråret 2024.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling