pixel

Bedre plads til dele- og elbiler skal nå grønne mål

På Budget 2023 er der afsat penge til at skubbe mere til både elektricitet og delebiler — med konkrete mål der skal nås om tre år.

delebil, skilt, parkering

Flere og flere københavnere deles om bilen og kører ovenikøbet på el, mens de gør det. 

Endnu udgør delebilen dog kun tre procent af bilbestanden i byen, og blot 0,2 procent af alle offentlige P-pladser er reserveret til delebiler. 

For at hjælpe bilerne med at blive endnu mere delbare og miljøvenlige vedtog politikerne denne juni en handlingsplan for delebilisme frem mod 2025 — en plan som opridsede en stribe initiativer, der skal skubbe beboernes bilejerskab over mod mere deling af de fire-hjulede. 

Og et par af de initiativer har fundet vej til næste års brede budgetforlig for Københavns Kommune, som snart forventes endeligt vedtaget af alle partier — bortset fra S og SF. 

1.000 flere el-delepladser

I det nye budget er der afsat penge til, at godt 1.000 nye el-delebilspladser bliver etableret de kommende år. I første omgang drejer det sig om ca. 100 nye pladser ved trafik-knudepunkter, som forventes klar allerede næste år. Pladserne bliver anlagt i små klynger på 2, 4, 6 og 8 styk, så der opstår samlede punkter, hvor man kan finde en delebil, når behovet melder sig.   

Erfaringerne høstet fra de 100 pladser vil siden danne bund for mange flere lokationer frem mod 2025.

Beslutningen om lige præcis 1.000 pladser i alt bygger på en vurdering foretaget i dialog med delebilsudbyderne om det forventede behov over de næste tre år.

Er du ikke helt helt skarp på, hvordan man tilmeldes en delebilsordning, er du bestemt ikke alene.

Faktisk har der de senere år været så stor efterspørgsel på information og rådgivning om både delebiler og ladeinfrastruktur, at kommunen som en del af planen nu går i dialog med beboere, boligforeninger og virksomheder for at fremme brugen af begge dele. 

Næste år er der afsat 1,2 millioner kroner til en informationskampagne, der gerne skulle fremme opstilling af ladeinfrastruktur til erhvervskøretøjer — såsom varebiler og taxier — for også at skubbe disse branchers grønne omstilling på vej.

Derudover peges der på, at et regionalt samarbejde yderligere kan samtænke ladeinfrastrukturen med omegnskommuner.

Oplad — eller få en bøde

Kører man på el i sin egen bil, bliver det fremover også lidt lettere at finde et sted at parkere.

En ny ramme på 2.000 parkeringspladser reserveret til elbiler — uden ladeinfrastruktur og uden tidsbegrænsning — vil blive etableret. De 2.000 lægger sig til de godt 5.000 pladser med ladeinfrastruktur, som rådhuset allerede blev enige om at etablere frem mod 2026 ved sidste års budget.

Dermed bliver det lettere at finde en parkeringsplads, hvis man altså i forvejen har strøm nok på bilen.

Foretrækker du at oplade, mens du parkerer, er der også godt nyt.

Godt 1.700 P-pladser med ladestandere reserveret til elkøretøjer, må nemlig fremover kun benyttes af elbiler, der oplader. Parkerer du her, skal du derfor huske at sætte en ledning i stikket for at opfylde parkeringskravet — ellers venter en bøde. 

Men er det nok?

Tilsammen skulle handlingsplanen for delebilisme i byen gerne munde ud i, at man når nogle konkrete mål i 2025.

Blandt dem finder man, at alle delebiler i 2025 kører på el, at én procent af alle offentlige P-pladser i 2025 er el-delepladser, og at biltrafikken i 2025 kun udgør 25 procent af alle ture i byen.

Tidligere undersøgelser har vist, at en delebil med fast stamplads kan erstatte op mod 5-10 private biler. 

Derudover skulle planen oprindeligt have hjulpet København i mål med at blive CO2-neutral i 2025 — et mål, der i mellemtiden er blevet sløjfet.

Samtidig er det langt fra alle anbefalinger fra planen, der har fundet vej til dette års budget.

Det bliver derfor spændende at se, om tiltagene finansieret i år er nok til, at Københavns Kommune når målet om at alle delebiler om blot tre år skal være elbiler — og ikke som nu blot en tredjedel.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling