pixel

Delebiler skal overtage byens gader

København skal have mange flere delebiler og helst på el. Ny handlingsplan for delebilsstrategi frem mod 2025 er klar.

Delebil, app, parkering

For ikke så længe siden var musik og film noget man købte som et fysisk produkt. Det gør man sjældent længere — man streamer det. 

Man kan ikke streame en bil, men man behøver på samme vis ikke længere eje den for at komme rundt. I stedet kan man dele den med sin nabo eller gøre brug af delebils-apps som GoMore og DriveNow og låse køretøjet op på næste gadehjørne.

Allerede i dag anslår Københavns Kommune, at der foretages 5.000 ture i delebiler dagligt, og selvom det stadig kun udgør små to procent af byens bilpark, forventes tallet at stige stødt de næste år. 

Dét kræver dog steder, man kan samle bilerne op og stille dem igen. Og som landet ligger er blot ubetydelig 0,2% af alle P-pladser på offentligt areal reserveret som fast stamplads til delebiler. 

Bedre plads til delebiler på el

Sidste år vedtog Borgerrepræsentationen første del af en handlingsplan for at fremme delebilisme i København. Den nye plan skal følge op med nye initiativer og opdatere på udbredelsen af delebiler siden da.

I kommunens nye handlingsplan for delebilisme 2022-2025 har man opridset en stribe nye initiativer. De skal gøre det endnu lettere at gøre brug af de forskellige delebilsordninger, som kan spare luften for partikler og byens gadeareal for parkeringspladser. Og ikke mindst skal initiativerne bidrage til ambitionen om, at under en fjerdedel af al transport i byen skal foregå i bil.

Målene for 2025 er blandt andet, at alle delebiler skal være elbiler — og ikke som nu, blot en tredjedel.

Der skal også etableres nye hubs til eldelbiler ved trafikknudepunkter — altså steder med mange eldelebiler samlet på et lille areal.

1.000 P-pladser skal reserveres til el-delebiler som vil få en fast stamplads på offentlig vej svarende til én delebilsplads per gade i Indre By og på brokvarterene.

Desuden skal alle københavnere have adgang til en delebil, uanset hvor de bor.

Fire typer delebilsordninger

I alt indgår 17 initiativer i den opdaterede handlingsplan, hvoraf 14 er gengangere fra sidste års plan. Siden da er fem af de oprindelige planer blevet igangsat, heriblandt at fremme delebiler i kommunens arbejdskørsel og en dialog med staten om at stille krav til delebils-pladser i lokalplaner og ved nybyggeri.

Handlingsplanen omfatter de kendte former for ordninger, nemlig:

  • Offentligt tilgængelige delebiler med og uden faste stampladser.
  • Nabo-til-nabo-biler.
  • Samkørsel, hvor flere der skal samme vej finder hinanden.

Den lidt mere old school-version, hvor man tomler fra grøftekanten, tæller til gengæld ikke med.

Hver ordning tilgodeser forskellige behov, og mere end halvdelen af delebils-brugerne bruger i dag mere end én type ordning. Fra kommunens side vil man derfor fremme alle typer og sikre samspillet ved for eksempel at indføre ensartet skiltning for alle typer delebiler. 

Den samlede plan skal koordineres med en separat handlingsplan for flere ladestandere og en ny parkeringsstrategi for byen.

Kan erstatte 5 til 10 private biler

Både internationale og danske undersøgelser tyder på, at delebiler har en effekt på om brugerne anskaffer sig egen bil — i København er det blot 12 procent af delebilsbrugerne, der selv er bilejere.

Desuden viste en COWI-analyse i 2017, at godt en fjerdedel af parkeringspladserne på Vesterbro var optaget af biler, der holdt på præcis samme plads i alle hverdagene. Dét peger i retning af, at mange beboere til dagligt benytter andre transportmidler, og at bilen man ejer mest er en weekend-bil.

Valgte de i stedet en delebilsordning, kunne der frigøres et stort antal parkeringspladser i byen. Tidligere undersøgelser har vist, at en delebil med fast stamplads kan erstatte op mod 5-10 private biler. 

Det reducerede behov for parkeringspladser ville frigøre plads til f.eks. ophold og grønt — og dermed synliggøre de muligheder, som færre P-pladser i byen kan føre med sig. 

Et konkret eksempel kunne man opleve i 2017 i et pilotforsøg i Krusågade på Vesterbro. Her betød en målrettet delebils-indsats nedlæggelsen af flere P-pladser, hvorefter byrummet kunne nyindrettes til ophold og leg i gaden.

Derfor er der i handlingsplanen også afsat godt 15 millioner kroner til byrumsforbedringer — og en pulje til borgerdrevne forbedringer i gader med delebilspladser.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling