pixel

Flere delebiler skal få køben­havnerne til at købe færre biler

Mange flere delebiler på byens veje skal tøjle det voksende bilkøb, skabe plads til nye byrum og hjælpe København i CO2-mål.

Parkeringsplads til delebil

I København står kommunalvalgsåret i trafikkens tegn. På rådhuset er der både snak om at sløjfe parkeringspladser og at indføre trafiksanering, som begrænser trafikken ved hjælp af for eksempel bump, heller og ensretninger — eller helt bilfri zoner.

Og i valgprogrammet for det største parti, Socialdemokratiet, står 'Sundere og renere trafik med færre biler' som et erklæret mål.

Færre biler skal være midlet mod trængsel på vejene, luftforurening og støj — og hjælpe kommunen med at komme i mål med at gøre København CO2-neutral i 2025.

Men det er altså bare mere besværligt at komme på weekendtur eller at fragte nye møbler hjem fra IKEA, hvis man ikke har en bil at sætte lånetraileren bagpå. Og måske i så høj grad, at flere vælger at holde fast i bilen trods stigende besvær med at finde et sted at parkere den.

Måske kan en løsning, der både stiller bilbehovet og tager hensyn til byrum og miljø, hedde delebiler.

Det mener i hvert fald embedsværket i Teknik- og Miljøforvaltningen, som har sat en handlingsplan sammen, der skal fremme brugen af delebiler — og især dem der kører på el.

Ifølge forvaltningen erstatter én delebil typisk 5-10 privatejede biler, og sammen med investeringer, der skal gøre det mere attraktivt at gå, cykle og tage kollektiv trafik, håber embedsværket, at delebilisme kan få københavnerne til at udskyde eller helt undlade at købe bil.

Kun lidt over tre procent

Det er ikke nyt, at kommunen forsøger at skabe ekstra incitament til at droppe egen bil til fordel for en delebil. I en del år efterhånden har der eksempelvis været parkeringpladser forbeholdt delebiler. 

Men selvom antallet af delebiler stiger, udgør de i dag kun lidt over tre procent af Københavns private biler. Så nu vil kommunen skrue ekstra op for indsatsen.

 

 

Køreplanens ambition for 2025 er, at alle delebiler til den tid er elbiler, og at 1 procent af samtlige offentlige P-pladser skal være el-delebilspladser.

Men allerede i løbet af i år og næste år skal minimum 100 af disse mange, nye el-delebilspladser etableres ved trafikknudepunkter som Østerport og Flintholm Station.

 

Derudover skal antallet af pladser stige i takt med efterspørgslen, så man fremover kommer til at kunne finde mindst én delebilsplads per gade i Indre By og brokvartererne.

Kommunen skal gå forrest

For at nå i mål skal der udover det højere antal øremærkede pladser til delebiler også stå et højere beløb på den bøde, man får, hvis man bliver taget i at holde på en delebilplads uden en licens.

Et pilotforsøg skal teste effekten af en parkeringszone for nulemissionskøretøjer, og i lokalplaner skal der indføres krav om etablering af P-pladser specifikt til delebiler.

Og så skal den frigivne plads fra "gammeldags" parkeringspladser udnyttes til træer, cykelparkering eller bænke  — alt sammen i håb om, at de mere inspirerende byrum vil få endnu flere til at dele biler i stedet for at have deres egen og derfor fylde byen med dem. 

Endelig vil kommunen selv gå forrest og indføre delebilsordninger til de ansatte.

Nogle initiativer kan allerede sættes igang nu, fordi de kan gennemføres inden for forvaltningens eksisterende driftsramme. Det gælder kravet i lokalplaner, de større bøder, og delebiler til kommunens arbejdskørsel.

Men de godt og vel 31 millioner kroner, som de resterende initiativer vil koste, skal findes ved budgetforhandlinger, hvis de skal realiseres. Københavns Kommunes næste budgetforhandling — for 2022 — starter efter sommerferien.

 

C og V: Byrumsforbedringer sniges ind ad bagdøren

Et stort flertal i Teknik- og Miljøudvalget (A, B, F, Ø og Å) syntes om idéen og har nu sendt den videre til endelig godkendelse i den samlede Borgerrepræsentationen — noget som vil være en formalitet.

Dansk Folkeparti undlod at stemme, mens Konservative og Venstre stemte imod. I en bemærkning klandrede de to partier planen for at snige andre fokusser ind ad bagdøren:

 

»Vi mener, at denne delebilspolitik forsøger at snige mange andre hensyn ind, når man begynder at tale om byrumsforbedringer for at fremme delebiler,« lød det fra V og K.

Dét, der er blevet fremlagt nu, er kun første halvdel af en større handlingsplan.

Den samlede plan bliver præsenteret til næste år og bliver koordineret med handlingsplanen for flere ladestandere til elbiler og en kommende parkeringsstrategi.

Store forandringer kan med andre ord være på vej i det københavnske gadebillede.

 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling