pixel

Ny bypark skal forhindre oversvømmelse i Nordvest

Bakketoppe og -dale i Nordvest skal trække folk ud i det grønne — og holde på store regnskyld.

grønningen, skybrudssikring

I udkanten af Nordvest — på kanten til Bispebjerg Bakke — skal der være mere vildt: Vilde blomster på skrænter og lavninger og vildt bugtende stier mellem aflukkede hyggekroge.

Nærmere bestemt er der vi på en i dag aflang kile af græs, der starter ved Tagensbo Skole, bliver opdelt af Tuborgvej og fortsætter nordpå til Tagensvej. Få hundrede meter derfra finder man både Lersøparken og Bispebjerg Hospital, der er godt på til at blive et såkaldt 'supersygehus'.

Lokalt er disse to flade græsarealer kendt som Grønningen Nordvest og Bispeparken. Går man en tur på plænerne i dag og kigger i nordlig retning, vil man kunne spotte det øverste af Grundtvigs Kirkes klokketårn. Om et par år vil det blive muligt at få endnu mere af klokketårnet at se, når de noget anonyme græsplæner er blevet forvandlet til to vilde byparker med bakker og dale.

Politikerne på Københavns Rådhus har nu frigivet midlerne til, at anlægget af parken kan komme i gang, når der er fundet en entreprenør til arbejdet. Man regner med at gå igang i marts næste år — og fra juli 2024 vil både Grønningen Nordvest og Bispeparken kunne sole sig i nye og endnu grønnere omgivelser.

Vilde byrum skal aktivere

I dag er det mest eksotiske træk ved både Grønningen Nordvest og Bispeparken den parallelle række af træer, der flankerer græsplænen langs de gule murstensejendomme der omgiver den.

Om et par år vil de blive suppleret af mange flere træer, mere belysning, slyngede stier med trædesten, fællesplæner, urter og en frugthave.

Ved at omdanne de friserede og lidt blodfattige græsplæner til to vilde byparker med rekreative elementer, håber man på, at områdets beboere får lyst til at bruge mere tid udenfor i grønne. I dag er der ikke så mange af områdets beboere og gæster, der bruger arealerne. 

Samtidig vil Byparken med sit kuperede terræn og lavninger kunne holde på regnvand ved skybrud — og dermed være med til at forhindre oversvømmelser i området.

To udfordringer med et smæk

Projektet er en del af Københavns Kommunes planer om en større forskønnelse af Nordvest. Tidligere forskønnelser inkluderer byens længste række af gavlmalerier på Rentemestervej og et nyt byrum med en lysende glorie på Smedetoften.

Ved at transformere det triste græsareal til et mere attraktivt byrum håber man på, at parken kan indgå i den overordnede vision om at sikre en større social sammenhængskraft i kvarteret, end tilfældet er i dag.

Projektet er udviklet med inddragelse af lokalområdet, blandt andre Bispebjerg Lokaludvalg og bestyrelserne for tre lokale boligforeninger.

Dermed føjer skybrudssikringen af Grønningen og Bispeparken et kapitel til skybrudssikringen af hele København, der forventes at strække sig over de næste to-tre årtier og vil koste op mod fire mia. kroner.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Efter kritik besluttede politikerne sig i 11. time for ikke at sætte gang i ny indretning af Hans Tavsens Park. I stedet skal planen på ny diskuteres med de lokale.

relaterede
visioner

læservision
Vesterbro
Godsbaneterrænet omdannet til Vesterbros nye grønne hjerte.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling