pixel

En gade i Sydhavnen har nu 132 plante- og dyrearter

Fire år gammel skybrudspark i et hjørne af Sydhavnen trækker både dyr og mennesker til sig.

scandiagade bypark byhaver

Det er næsten på dagen fire år siden, vi kunne fortælle om åbningen af Københavns nyeste 'skybrudspark' i Scandiagade.

Formålet med parken var primært at kunne holde på vandet, når der er skybrud, så det lokale kloaksystem ikke bliver overbelastet.

Men en sidegevinst har vist sig at være at solidt bidrag til områdets biodiversitet. Tidligere lå her blot en lang græsplæne flankeret af træer, men fjernelsen af det meste af græsplænen og anlægget af en stribe nedsænkede "haver" betyder, at man nu kan finde 132 forskellige plante- og dyrearter i området — mod tidligere blot 41.  

Dét fortæller Københavns Kommune, og Magasinet KBH har været på besøg for ved selvsyn at kunne konstatere den lille natureksplosion i "det gamle" Sydhavnen. 

Mindre fladt, mere vildt

Det er blandt andet nye sommerfugle- og græshoppearter, der efter sigende skulle have søgt mod postnummer 2450, efter det gamle arbejderkvarter er begyndt at byde på flere plantearter i Scandiagade. Både Admiralsommerfugle, Stor og Lille Kålsommerfugl og Nældens Takvinge er blevet spottet her.

Sidstnævnte er intet mindre end Danmarks nationalsommerfugl. 

Dem ser Magasinet KBH dog ikke nogen af, da vi kigger forbi en lun eftermiddag. Men til gengæld er her en livlig aktivitet af bier, der besøger havernes mange forskellige blomsterarter.

I stedet for den flade, monotone græsplæne er Scandiagades centrale del nu opdelt i sektioner, der alle afviger lidt fra sektionen ved siden af. Ét sted er her f.eks. en lille, vildtvoksende afdeling med en hængekøje — og et andet et lidt mere "friseret" areal med hvad der ligner en urtehave.

Der er med andre ord skabt stor variation i forhold til, hvordan her så ud for få år siden. Med forskellige typer jordbund, store sten og terrænforskelle opstår der mikrohabitater, som tiltrækker nye insektarter.

F.eks. kan de store sten "opmagasinere" varmen fra solskin og skabe små nicher, der er varmere end omgivelserne. Og den slags er det ikke kun mennesker, der kan lide.

Glad for nicher

Da Magasinet KBH er på besøg, er det tydeligt, at skybrudsparken er blevet en lokal succes. Her er både solbadere og kontorarbejdere fra de nærliggende firmaer, der holder en kaffepause blandt bier og biotoper.

Udtrykket er ganske anderledes end den mere friserede og regelrette græsplæne, der var her tidligere, og det er tydeligt, at både dyr og mennesker sætter pris på, at der nu er opstået mange små nicher i det grønne: Alt fra en bænk afskærmet af buske til et kratbevokset hjørne byder på mere beskyttede og "hyggelige" opholdsmuligheder, end her var tidligere.

De mange, gamle træer fra 1950'erne står her stadig og er med til at afgrænse og definere de nye byrum, der er opstået imellem dem. 

Nogle vil måske stille spørgsmåltegn ved, om de skriggule metalbånd langs haverne komplementerer det lidt vildtvoksende udtryk, som de indrammer — eller det modsatte. Men de har i hvert fald ikke skræmt hverken solbadere eller bier væk. 

Det tog i alt tre år at anlægge den nye skybrudspark, som er designet af firmaet 1:1 Landskab. Parken passes og plejes af en lokal forening, og på den måde er der også opstået et socialt fælleskab omkring Scandiagades lille stykke biodiversitet.

Man håber, at antallet af dyrearter i området med tiden vil vokse yderligere.

Al foto er © Magasinet KBH 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Efter kritik besluttede politikerne sig i 11. time for ikke at sætte gang i ny indretning af Hans Tavsens Park. I stedet skal planen på ny diskuteres med de lokale.

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling