pixel

Cykelrodet på Frederiksberg får lov at fortsætte

Stik imod forvaltningens anbefaling har politikerne besluttet, at sidste års forsøg med at fjerne henkastede cykler ikke skal fortsætte.

Du parkerer din cykel foran Frederiksberg Centret og går ind for at fikse ærinder. Da du kommer tilbage, er cyklen væk.

Det er ikke en cykeltyv, men Frederiksberg Kommune der har været på spil. De har kidnappet din cykel og sendt den til eftersidning under Frederiksberg Gymnasium, hvor du selv kan hente den.

Det var den hårde virkelighed på dele af Frederiksberg sidste forår.

Her var bystyret godt gammeldags træt af hensmidte cykler, der spærrede fortove og gangarealer. Og derfor iværksatte man et forsøg

Alle cykler, der blev parkeret udenfor de dertil indrettede cykelstativer, blev ganske enkelt fjernet af en kommunalt hyret "cityassistent". Samtidig stod en anden cityassistent klar til at pege cyklisterne i retning af stativerne, hvis de blev taget i at parkere mindre hensigtsmæssigt.

Drømmer om hollandske metoder 

Forsøget løb over godt 10 måneder fra sommeren 2021 til sommeren 2022, og omfattede bymidten, Solbjerg Plads og metroforpladserne. 

Her flyttede kommunen i alt 2.836 hensmidte cykler, mens 12.467 cyklister blev henvist til at parkere pænt i cykelstativerne.

Erfaringerne fra forsøget viser dog også, at tiltaget ikke har givet frederiksbergborgerne bedre cykelvaner.

Cyklisterne begyndte nemlig at parkere udenfor stativ, så snart de guidende cykelassistenter var væk, og der ikke længere blev flyttet cykler fra området.

"Det er derfor meget vanskeligt at ændre cyklisternes adfærd uden en meget synlig, vedvarende og omfangsrig tilstedeværelse i det pågældende område (...) Det vil kræve en konstant og koncentreret indsats at ændre cyklisters parkeringsvaner og omtanke i den forbindelse," lyder det i en evaluering af forsøget.

For at få skik på problemet anbefalede forvaltningen derfor, at man søgte Vejdirektoratet om tilladelse til at gøre ordningen permanent — og samtidig gjorde man opmærksom på gode erfaringer fra Holland. 

Her nøjes man ikke bare med at fjerne din cykel, hvis den holder udenfor de dertil indrettede stativer. Kommunen klipper låsen, fjerner cyklen, og så kan du siden afhente din cykel mod at betale en bøde.

Den kontante afregning har vist sig særdeles effektiv i Holland, og derfor drømte embedsmændene på Frederiksberg om også at indføre en permanent og strammere ordning herhjemme.

Den idé bakkede politikerne på Frederiksberg Rådhus dog ikke op om, så sjuskede cykeltyper får fortsat frit slag på Frederiksberg i fremtiden.

I forbindelse med evalueringen bemærker kommunen ellers, at det er overraskende få personer, der har brokket sig til kommunen i forbindelse med forsøget.

Enkelte ville vide, hvor de kunne finde deres cykler igen, mens et lille antal har søgt om erstatning efter køb af ny cykel, da de troede, at den gamle var forsvundet. 

Til gengæld har cityassistenterne haft travlt med at hjælpe cyklisterne med at blive genforenet med deres cykel.

Plantekummer skal blokere

Frederiksberg Kommune opgiver dog ikke helt ambitionerne om at få styr på cyklisternes utæmmede parkeringsvaner.

Sammen med en adfærdsdesigner har de gennemgået området omkring Frederiksberg Centret og Solbjerg Plads, hvor mange cyklister parkerer deres cykler, fordi metroforpladsen er tæt på hovedindgangen til centret.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der sættes gang i et nyt forsøg, hvor der placeres to lave plantekummer ud mod Falkoner Allé, der både gør det vanskeligere at parkere sin cykel på stedet og samtidig giver en tydeligere afgrænsning til cykelparkeringsarealet.

Initiativet skal suppleres med cykelparkering forbudt-skilte.

Forvaltningen bemærker dog også, at de mildere adfærdsforsøg, som nu sættes i værk, sandsynligvis ikke vil have lige så god en effekt som ordningen med at flytte hensmidte cykler. 

Og med beslutningen på Frederiksberg Rådhus skal man altså ikke forvente hård, hollandsk "oprydning" i den lille af de to hovedstadskommuner — hverken ved Frederiksberg Centret eller andre steder. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling