pixel

Ny parkerings­kælder på Dantes Plads kan blive omringet af bilfrie gader

En fremtidig P-kælder under Dantes Plads er ved at blive overhalet af tre projekter der skal fjerne bilerne fra samme område. Vi spørger fem politikere, hvordan dét skal hænge sammen.

Parkeringskælder

Også som politiker kan det være svært at holde overblikket, når mange projekter i byen er i gang samtidig.

Omkring den lille Dantes Plads over for Glyptoteket har der i mere end et år udspillet sig noget af et drama

Sagen om en mulig, ny parkeringskælder under pladsen er nu endt med, at politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 28. september stemte for, at der skal gives endelig byggetilladelse til at gå i gang med arbejdet.

Men samtidig har politikerne stemt for andre projekter i den omkringliggende by, der kan ende med, at adgang med bil til den nye parkeringskælder slet ikke bliver mulig.

Tilkørslen til den nye kælder er planlagt at skulle ske via først H.C. Andersens Boulevard, så Ny Kongensgade og til sidst Vester Voldgade.

Netop dén rute har været årsag til en del af polemikken, da Vester Voldgade i dag er en fredeliggjort gade med både caféer, folkeskole og direkte cykelforbindelse fra Rådhuspladsen til Lille Langebro.

Knas i puslespillet

Politikerne har tidligere besluttet, at Vester Voldgade permanent skal lukkes ved Rådhuspladsen, så gennemkørsel her bliver ikke mulig.

I juni besluttede Borgerrepræsentationen så at gå videre med de planer om en næsten bilfri Middelalderby, som har været på tale i efterhånden flere år.

Grænserne for præcis hvad "Middelalderbyen" omfattede i denne sammenhæng, var i forhold til tidligere tanker blevet justeret, så to gader omkring Dantes Plads nu var friholdt for planerne.

Dermed ville der fortsat være adgang til den nye P-kælder med bil, selv om planerne for at lukke for almindelig biltrafik i Middelalderbyen bliver gennemført.

Men i september blev et flertal på rådhuset enige om et budget for det kommende år. I budgettet er der afsat penge til en analyse af mulighederne for, som det hedder, "nedgravning af trafikken på Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard fra Bispeengbuen til Langebro for at skabe en grøn kile."

Læser man dette, mens man nyder en kop kaffe i en luftballon over det indre København, vil man måske lægge mærke til noget potentiel knas i puslespillet.

For hvis der spærres for indkørsel til Middelalderbyen efter de aktuelle planer — og trafikken på H.C. Andersens Boulevard samtidig flyttes ned under jorden — ja så vil man ikke længere kunne køre til den parkeringskælder på Dantes Plads, der nu er meget tæt på at blive bygget.

Hvordan kan dét hænge sammen? Hvordan skal biler komme til en P-kælder midt i et område der skal være mere eller mindre bilfrit?

Magasinet KBH har spurgt de fem politiske partier, som stemte for anlæggelsen af parkeringskælderen på Dantes Plads og som samtidig har støttet planerne om næsten bilfri Middelalderby og en nedgravning af H.C. Andersens Bouelvard.  


(A) Socialdemkoratiet, Marcus Vesterager

Svar 

Hverken Dantes Plads eller vejene lige rundt om pladsen er inde i det område, der er udpeget til at gennemgå fredeliggørelse, og selv med en nedgravning af H.C. Andersens Boulevard vil der stadig være veje på overfladen, hvilket der også var før den vejudvidelse i 50'erne.

Derfor vil det stadig være muligt at komme til og fra Dantes Plads, hvis de to andre projekter gennemføres.

Kvik-analyse

Der er reelt ikke vedtaget noget om, hvorvidt der stadig skal være — eller ikke være — en bilgade på den 'grønne kile' på overfladen, hvis H.C. Andersens Boulevard graves ned.

Men Socialdemokratiets tilgang er altså, at problemet løses ved, at H.C. Andersens Boulevard også efter en nedgravning har almindelig, privat biltrafik på overfladen. Med i alt 214 pladser i P-kælderen kan man forestille sig en del trafik til og fra.  

Det er korrekt, at der var to kørebaner til biler på det der dengang hed Vestre Boulevard, inden gadens haveanlæg i 1954 blev inddraget, så der i stedet kunne gøres plads til 6 spor til bilerne. Året efter blev gaden omdøbt til H.C. Andersens Boulevard.


(Ø) Enhedslisten, borgmester Ninna Hedeager Olsen

Svar 

Vi har i Enhedslisten hele tiden været modstandere af ideen om en parkeringskælder under Dantes Plads.

Der er tilstrækkeligt med parkeringsmuligheder i det område i forvejen, og især hvis H.C. Andersens Boulevard bliver gravet ned, vil det være helt hul i hovedet. Vi så meget hellere, at det blev muligt at stille sin bil ved s-togs- og metrostationer længere væk fra den tætte bykerne og dér skifte til offentlig transport, cykel eller gang. 

Kvik-analyse

Enhedslisten stemte rent faktisk for salget af Dantes Plads til parkeringsfirmaet Q-Park ved det afgørende møde i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning (TMU) i maj 2018.

Partiet har dog senere til lokalavisen Havnefronten forklaret, at de "trykkede på den forkerte knap — det var en fejl". 

Partiet stemte igen for salget ved mødet i den samlede Borgerrepræsentation samme måned, hvor beslutningen fra TMU blev bekræftet og endelig. 

Men da sagen om den endelige byggetilladelse blev behandlet her den 28. september, stemte Enhedslisten sammen med Alternativet imod at give tilladelsen.


(B) Det Radikale Venstre, Mette Annelie Rasmussen

Svar 

Byens og borgernes behov har ændret sig, og det er i dag ganske svært at se, hvordan vi kan anlægge indgangen til en P-kælder uden at komme i karambolage med de andre planer der er for byens grønne fremtid.

Kvik-analyse

Radikale sparker spørgsmålet til hjørne, selv om partiet stemte for både P-kælderen på Dantes Plads, for fredeliggørelse af Middelalderbyen og for at analysere muligheden for at grave H.C. Andersens Boulevard ned.

Sidstnævnte er en af partiets lokale mærkesager i København. 


(F) Socialistisk Folkeparti, Klaus Mygind

Svar 

SF var ikke med i de parkeringsaftaler, der besluttede Dantes Plads. Efterfølgende er indgåede parkeringsaftaler kommet ind i budgetaftaler, og det har betydet, at vi har måtte acceptere de budgetmæssige konsekvenser.

Jeg har fastholdt SF protokol fra 2011 om sagen, der lyder: ”Socialistisk Folkeparti er ikke med i 'Aftale om udmøntning af fornyet P-strategi i 2009' fordi partiet ikke kan acceptere, at der igen skal etableres flere parkeringspladser i byens gader. Socialistisk Folkeparti går ind for at prioritere grøn mobilitet: Cykler, kollektiv transport og fodgængere.” 

Helt grundlæggende synes jeg ikke, at indkørslen skal være fra Vester Voldgade. SF ønsker, at Vester Voldgade videreudvikles som cykelgade og gade kun med nødvendig trafik. 

I en hypotetisk fremtid med tunnel og bilfri Indre By vil en adgang fra en H.C. Andersen Boulevard som stillegade fortsat være mulig, men vil der så overhovedet være brug for P-kælderen? Måske som kælder for områdets delebiler. Vi skal have det individuelle bilejerskab ned og i et område med så god kollektiv infrastruktur og cykelinfrastruktur vil der ikke være brug private personbiler i særligt stort omfang.

Kvik-analyse

Klaus Mygind henviser til et mere overordnet parkeringsforlig fra 2009, hvor et flertal besluttede at undersøge muligheden for at etablere flere private P-kældre omkring Middelalderbyen.

SF stemte dog senere for både salget af Dantes Plads til Q-Park i 2018 og for den endelig byggetilladelse den 28. september 2020.

Løsningen på problemet er for SF altså, at H.C. Andersens Boulevard ikke gøres helt bilfri, selv når og hvis en nyanlagt biltunnel løber under den.


(O) Dansk Folkeparti, Finn Rudaizky    

Svar 

DF har ytret sig positivt omkring fredeliggørelse af Indre By.

Der findes i dag allerede sivegader, hvor såvel gående, cyklister som biler blandes. Det har fungerer i flere årtier i Strædet.

De modeller ser vi gerne udbredt. Men det kommer helt an på hvad der generelt er "plads til" af trafik. 

Kvik-analyse

Den mest nærliggende løsning, hvis man vil skabe adgang til Dantes Plads med en sivegade, er at åbne for kørsel fra havnen ad Vester Voldgade.

I dag er gaden dog allerede blevet fredeliggjort, og det meste af den er udset til at blive endnu mere fredelig som en del af planerne om at gøre Middelalderbyen næsten bilfri.

Strædet har korrekt været en sivegade siden 1992. I praksis fungerer den dog mest som en kombineret gå- og cykelgade med kun ganske få biler.

Dét er umiddelbart en anden situation end at lade en sivegade fungere som adgangvej til en P-kælder med 214 parkeringspladser.  

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling