pixel

Grønt lys til at hæfte Rådhus­pladsen på Strøget

Vester Voldgade kan lukkes for gennemkørende biltrafik, siger Politiet. Det åbner mulighed for et nyt byrum og farvel til en ø.

Vester Voldgade lukket biltrafik Strøget

Rådhuspladsen står over for en ny fremtid, hvor den kan vokse sammen med Strøget og resten af Middelalderbyen. Det står klart efter en såkaldt 'principiel godkendelse' fra Politiet, der skal tages med på råd, hvis trafikken i København skal lægges om.

Københavns vel vigtigste plads var i årtier en ø omkranset af biler. Værst har det været siden 1950'erne, hvor den dengang grønne og relativt fredelige Vestre Boulevard blev lavet om til den 6-sporede — og alt andet end grønne og fredelige — H.C. Andersens Boulevard.

På den anden side af pladsen skar Vester Voldgade forbindelsen til Middelalderbyen over med fire vognbaner, inklusive busbane.

Men de seneste små ti år har byggeriet af Rådhuspladsens metrostation sat en prop i Vester Voldgade, så biler ikke længere kunne bruge den til at køre mellem havnen og Nørre Voldgade. Kun cyklister og gående har kunnet passere forbi byggepladsen.

Og i mellemtiden blev resten af Vester Voldgade bygget om, så den fik færre vognbaner, bredere fortove og flere træer.

Permanent lukning

Metrostationen er nu færdig, og et flertal af politikerne på Københavns Rådhus har ønsket, at Vester Voldgade forbliver lukket for biltrafik.

Den vedvarende løsning skal ikke blot prioritere cyklismen og grønne transportformer men også åbne for, at man formelt kan afslutte Rådhuspladsens mange år som en fodgængerzone isoleret mellem bilbaner.

Politiet har tidligere været skeptisk over for en permanent lukning af Vester Voldgade ved Strøget, da man mente, at en genåbning ville lette noget af presset på trafikken i Stormgade, 300 meter væk.

Men nu har man altså alligevel givet sin velsignelse til en lukning.

Det betyder, at Københavns Kommune nu kan hæfte Strøget direkte på Rådhuspladsen, og at Middelalderbyen dermed kan smelte bedre sammen med den store plads.

Gågadebelægningen fra Strøget vil kunne fortsætte ud på pladsen, og man vil kunne dukke op af metroen og gå direkte ind i den gamle by uden at skulle bekymre sig om biltrafik. 

Rent mentalt vil pladsen blive oplevet som en mere naturlig forlængelse af de smalle, gamle stræder.

Mini-Nørreport

Den kommende forvandling kan ses som en pendant til forandringerne ved Nørreport, hvor stationsområdet nu ikke længere ligger midt imellem Nørre Voldgades vognbaner, men i stedet er hæftet direkte på Frederiksborggade/Købmagergade og Fiolstræde.     

Man skal dog nok ikke forvente en helt så omfattende omlægning ved Rådhuspladsen. Københavns Kommune skal nu i gang med at arbejde med detaljerne, men på en illustration af en såkaldt "mulig løsning", som Københavns Kommune har udsendt, er det kun et stykke på cirka 90 meter af Vester Voldgade lige omkring Strøget, der er udset til at blive til en fodgængerzone med ny belægning.

Kommer man i bil fra havnen, vil man i den præsenterede løsning skulle vende rundt og køre tilbage igen, lige inden man når til Strøget — omtrent ud for hvor der i mange år har ligget en Burger King.

Det står ikke klart, hvorfor Københavns Kommune som udgangspunkt har lavet en vendeplads for biler så tæt på Strøget, i stedet for også at lade f.eks. hele det lille parkområde ved Lurblæserne vokse sammen med Rådhuspladsen.   

Uanset hvilken løsning Københavns Kommune ender med at vedtage, vil der dog stadig skulle være en cykelforbindelse, hvor Vester Voldgade løber i dag. Dét vil utvivlsomt give nogle hovedbrud hos de kommunale byplanlæggere, da fodgængere typisk ikke er så opmærksomme på krydsende cykelstier, som de er på krydsende biltrafik. 

Københavns Kommune er også ved at udarbejde en større trafikanalyse af Indre By. Resultatet forventes senest til sommer og vil have betydning for projekter som Tivolis bypark og overdækningen af Vesterport banegrav.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling