pixel

Heftig debat om lille plads i Indre By fortsætter

En lille, kegleformet plads mellem Vester Voldgade og H.C. Andersens Boulevard er blevet genstand for københavnsk storpolitik. Skal der etableres nye P-pladser i Hovedstadens centrum, eller skal byrummene fredeliggøres?

Dantes Plads

Efteråret blæser over os, og en omdebatteret sag om fremtiden for Dantes Plads mellem Vester Voldgade og H. C. Andersens Boulevard, går også ind i sit efterår.

Tilbage i 2018 godkendte et flertal i Københavns Borgerrepræsentation at lade parkeringsgiganten Q-Park omdanne pladsen, så den fremover også vil rumme underjordisk parkering.

Nu ligger der en konkret ansøgning om byggetilladelse på kommunens bord, og dermed er realiseringen af projektet kommet et skridt nærmere.

Men sagen er langt fra uddebatteret. Den befinder sig, mildest talt, i orkanens øje. For lokalpolitikerne er splittede. Naboerne har klaget til Planklagenævnet. Mange høringssvar er kritiske overfor projektet. Og Carlsbergfondet har forsøgt at bremse planerne ved tilbyde at købe pladsen af Q-Park.

Jette Ingerslev fra den lokale beboergrupper siger til Magasinet KBH, at man i øjeblikket er i dialog med både Carlsbergfondet og Borgerrepræsentationens Jakob Næsager (K) om sagen. 

Dialogen sker efter, at der er kommet svar på klagen til Planklagenævnet. Klagen lød på, at der ikke er blevet kørt en lokalplanprocess på det meget omfattende projekt, og at offentligheden derfor er blevet holdt uden for processen.

Men resultatet blev et afslag. Nævnet mener ikke, at Københavns Kommune har pligt til at køre en lokalplansproces, fordi der ikke vil være tale om en "væsentlig påvirkning af det eksisterende miljø", når P-kælderen først er bygget færdig.

Jakob Næsager har under sit nylige møde med beboergruppen sagt, at det haster med, at Carlsbergfondet giver et helt konkret købstilbud til Q-Park. Dét har fondet nemlig ikke gjort endnu på trods af, at det er flere måneder siden, at fondet offentligt og over for Borgerrepræsentationen tilbød at købe pladsen.   

Mens sagen går ind i sin afgørende fase, fortsætter modstanden. Så hvad er det, der er så galt ved projektet, at kritikken ikke synes at aftage? 

Pladsen ændrer karakter

Det hele begyndte i 2009, da partierne i Københavns Borgerrepræsentation lavede aftale om en fornyet parkerings-strategi.

To år senere — i 2011 — startede man som del af strategien et arbejde med at udpege konkrete lokaliteter til private P-siloer omkring Middelalderbyen.

I 2017 indledte man så en konkret udbudsproces for Dantes Plads, der blev valgt som et af de steder, der skulle lægge jord til mere privat parkering. 

Året efter blev pladsen for blot to mio. kr. solgt til Q-Park — det multinationale parkeringsfirma der allerede driver adskillige P-huse i København, blandt andet på Israels Plads. Beslutningen blev taget af et stort politisk flertal ved en afstemning, der blev holdt fortrolig, og offentligheden blev først et år senere bekendt med den. Kun Alternativet stemte imod. 

Og gennem de seneste to år er planerne for Dantes Plads blevet konkretiseret og fremlagt for politikerne.

Q-Park ønsker at bygge tre lag underjordisk parkering på den lille plads. Projektet vil omfatte et tre år langt gravearbejde med tilhørende byggerod på pladsen, mens de 214 nye P-pladser etableres.

Og når P-kælderen er bygget, venter reetableringen af pladsen ovenover.

Q-park er pålagt at lave arbejdet, men selvom planen er at bibeholde pladsens nuværende kvaliteter med træer, plantebede, bænke, udeservering og — ikke mindst — de karakteristiske bølgende terrænforskelle i asfalten, så kan det ikke undgås, at pladsen vil ændre karakter med en P-kælder under sig.

Der vil blive anlagt en rampe fra Vester Voldgade, som skal lede bilerne ned i P-kælderen. Og ud mod H.C. Andersens Boulevard skal et nyt trappe- og elevatortårn lede fodgængere ned under jorden. Der vil også — midt på pladsen — blive etableret en nødtrappe.

Et kritikpunkt knytter sig til områdets mere overordnede karakter som museumsområde med mange kulturelle kvaliteter. Nationalmuseet og Glyptoteket ligger på hver side af pladsen, og på hjørnet ligger Københavns nye bymuseum. Krigsmuseet, Thorvaldsens Museum og Blox ligger også alle i gåafstand til Dantes Plads.

Midt i museumskvarteret findes også en akse, som strækker sig fra Christiansborg i den ene ende til Glyptoteket i den anden. Dantes Plads er placeret i aksens midte, og Carlsbergfondet ønsker ikke en P-kælder under, hvad man ser som et knudepunkt for en fremtidig udvikling af aksen.

Dét er ikke et synspunkt, som Jette Ingerslev fra beboergruppen er uenig i. Hun har i et indlæg til Magasinet KBH tidligere skrevet: 

"Carlsbergfondet, Nationalmuseet og Glyptoteket — alle beliggende ud til Dantes Plads — har haft en særlig grund til at bevare denne historiske plads, der blev planlagt af brygger Carl Jacobsen og indviet for knap 100 år siden."

Bilerne ud af byen

Projektet strider også mod et overordnet mål om mindre biltrafik i centrum af byen, mener både flere lokalpolitikere, pladsens beboere og mange af dem, der har indsendt høringssvar til sagen. Strømmen af biler, der vil køre til og fra P-pladserne ad Vester Voldgade, er i konflikt med gadens karakter af at være en trafikalt relativt stille vej, lyder det. Vester Voldgade er med åbningen af Lille Langebro for enden af gaden blevet en vigtig cykelgade, og en folkeskole ligger få meter fra Dantes Plads. 

Og hopper vi helt op i helikopter-perspektivet, så er projektet også et skridt i den forkerte retning, når det kommer til klimahensyn og ambitionen om København som verdens bedste cykelby, mener flere politikere på rådhuset:

”[Vi] ønsker ikke at etablere yderligere parkeringspladser indenfor kommunegrænsen, idet øget udbud af disse også vil øge anvendelsen af personbiler, der bidrager til luftforurening, udledning af klimagas og øget trængsel i byen,” udtrykte Alternativet i en bemærkning til sagen, da salget af pladsen blev vedtaget af et politisk flertal i 2018. Også SF og Enhedslisten er nu erklærede modstandere af projektet.

Sagen om Dantes Plads skriver sig således ind i en større principiel debat om, hvordan udviklingen af byrum kan forenes med de mange ambitioner på trafikområdet.

Som en del af denne problematik har et spørgsmål åbnet sig om, hvordan projektet passer ind i den øvrige trafikplanlægning omkring Middelalderbyen og Rådhuspladsen.

I det seneste kommunale budget, vedtaget her i september, er der blevet afsat penge til en foranalyse af, om H.C. Andersens Boulevard kan graves ned under jorden — et projekt, der ikke umiddelbart harmonerer med tanken om at lede trafik fra netop H.C. Andersens Boulevard over Vester Voldgade og ned i P-kælderen. 

Ingen beboerparkering

Kritikpunkterne på Dantes Plads stopper ikke her. Også manglende P-pladser til beboerne i området er genstand for forbandelser.

I dag er der 49 parkeringspladser på Dantes Plads, som de lokale har mulighed for at benytte med en almindelig beboerlicens.

P-pladserne vil med projektet blive fjernet, og der vil ikke blive kompenseret ved at reservere nogle af de nye parkeringspladser under jorden til beboerne i området.

Venstre og Konservative ønsker, at Københavns Kommune køber eller lejer 49 P-pladser i det underjordiske anlæg — svarende til de 49 der nedlægges. Liberal Alliance er enig:

”Vi kan ikke være med til at nedlægge 49 offentligt tilgængelige beboerparkeringspladser. Vi ønsker dem reetableret under jorden,” udtalte partiet i forbindelse med beslutningen i 2018.

Men et flertal bestående af de øvrige partiere besluttede altså ved den lejlighed, at det ikke kommer til at ske. 

Hvad nu?

Fremtiden for den omdebatterede, lille plads skal næste gang drøftes i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg mandag den 28. september.

Her beder kommunens embedsmænd om godkendelse af, at projektet på Dantes Plads kan færdigprojekteres, så der endeligt kan gives byggetilladelse. Dette vil være sidste, formelle skridt, inden gravemaskinerne kan gå i jorden.

Men i kulisserne kæmpes der altså ufortrødent videre for, at politikerne omstøder den tidligere beslutning om salg af pladsen til Q-Park.

Sker det ikke — og vælger Q-Park ikke af fri vilje at videresælge pladsen til Carlsbergfondet efter et konkret købstilbud — forventer forvaltningen, at byggeriet kan sættes i gang allerede sidst på året.  

Kører alt herefter efter tidsplanen, vil den nye Dantes Plads kunne tages i brug i starten af 2024.

Opdatering 30. september 2020

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. september planen for reetablering af Dantes Plads, og dermed arbejdes der nu hen imod en endelig byggetilladelse.

Alternativet og Enhedslisten stemte imod. Alle øvrige partier stemte for.  

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.
læservision
København
En grøn boulevard gennem København og over en biltunnel hele vejen fra Nordvest til Amager.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling