pixel

Design af eksplosiv park i Valby på plads

Et lidt glemt hjørne af København går en ny fremtid i møde med lang park i katastrofe­område

Kulbaneparken visualisering

Hvis du ikke har hørt om Kulbanekvarteret før, så er du ikke den eneste.

Området i Valby rummer i dag næsten udelukkende monotont, modernistisk blokbyggeri fra 60'erne og er skåret over på midten af en 70 meter bred gruskile. Et stenkast væk sætter tusinder af bilister i 5. gear og rykker ud ad Holbækmotorvejen.

Det er ikke et sted man tager på picnic eller går en tur med ungerne.

Men det bliver det.

Reserveret men ledig

At området i dag ser ud som det gør skyldes en eksplosion. Det var i 1964, at Valby Gasværk eksploderede med en sådan kraft, at alarmcentralen modtog opkald om atombombe-angreb på København. Op til fem kilometer væk blev vinduer trykket ind, og fem mennesker omkom.

Hele gasværkets område blev efterfølgende jævnet med jorden, og der blev bygget nye, kønsløse boligblokke — dem der stadig står der i dag.

En bred kile i midten blev dog i første omgang overladt til sig selv, fordi man her havde planer om en stor indfaldsvej til København. Vi er i midten af 60'erne, hvor mange biler og mange brede veje var i høj kurs. Samme år som eksplosionen i Valby vedtog Folketinget at skære 30 meter af Søernes bredde for at gøre plads til en op til 12-sporet motorvej gennem centrum af København.

Ligesom motorvejen i Indre By materialiserede den nye vej gennem Valby sig dog aldrig, og med årene dukkede i stedet blandt andet en lidt intermistisk fodboldbane op. Men ellers blev den efterladte kile mest af alt brugt til hundetoilet og storskrald — et forsømt bælte der skar et område med sociale problemer over i to. 

Dét stod på indtil Banedanmark gik i gang med at bygge Danmarks første jernbane til højhastighedstog. Oprindeligt skulle de nye tog til Ringsted have faret hen over kilen i det gamle gasværksområde, men da gravemaskinerne rullede ind i 2013, havde Folketinget besluttet, at dette lille stykke af den nye togstrækning i stedet skulle løbe i en nedgravet tunnel.

Mens maskinerne gik i jorden, spirede de første idéer om at lave et rekreativt område, når togtunnelen en dag var pænt dækket til igen. Og i 2016 godkendte Borgerrepræsentationen en overordnet plan for området, der indeholdt Kulbaneparken som kvarterets nye attraktion og mødested. 

Når eksplosioner skaber by

De første passagertog til Ringsted rullede under området den 1. juni, og efter en lang række skitser og møder med lokalbefolkningen har det endelige design af den nye park ovenover nu fået det kommunale blåstempel.

Det er landskabsarkitekterne hos BOGL der står fadder, og de har valgt at arbejde med en af Københavns Kommunes målsætninger: at bevare og integrere i hvert fald dele af det historiske, når der udvikles nyt.

Det så man senest et eksempel på i sagen om skorstenen i Slagtergårdene på Vesterbro. Godt nok måtte selve gårdene gøre plads for nybyggeri, men kommunen krævede, at en gammel skorsten blev bevaret for at trække spor tilbage til fortiden og dermed give området noget identitet.

Men hvordan i alverden gør man dét i et område, der blev jævnet med jorden efter en eksplosion for 55 år siden? Og med intet andet end en stor, bar grusflade som startpunkt? 

Hos BOGL valgte man at gøre det ved at plante træer i linjer der bevæger sig ud fra ét imaginært centrum. Præcis som kraften fra en eksplosion starter i ét punkt og sender partikler ud i lige linjer der peger tilbage til punktet.

De cirka 235 nye træer plantet i adskillige rækker er ikke kun en gimmick, men hjælper til med at dele den cirka 700 meter lange park op i mindre, mere intime rum. 

Den endelige, netop godkendte, plan indeholder legepladser, nyttehaver, amfiteater, grillpladser, sportsbaner og meget mere. Forventet byggestart er næste år — med færdiggørelse sidst i 2021.

Præcis med hvilke tilbud parken vil åbne er dog endnu lidt uvist. Finansieringen af alle ønsker og detaljer er endnu ikke fundet, og i efteråret skal man i Københavns Kommune blandt andet debatere en merbevilling på 20 millioner kroner. 

Kulbaneparken kan derfor ende med at blive udviklet lidt i etaper. Men uanset tempoet venter der snart området et markant kvalitetsløft efter godt et halvt århundrede med eksplosion, hundetoilet og byggeplads.

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Vesterbro
Godsbaneterrænet omdannet til Vesterbros nye grønne hjerte.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling