pixel

Eldrevet kanalrundfart på vej i havnen

Går alt vel, kan turister snart hoppe på en lydløs og ren kanalrundfart. Men gamle aftaler spænder ben for 100% grøn omstilling.

Amsterdam, elbåd, turisme

Som en benzinbil, der kører 5.000 gange rundt om jorden.

Så mange kvælstofsilter — ofte forkortet NOx — udleder Københavns havnerundfarter årligt ifølge Det Økologiske Råd.

For København er blevet en vældig populær turistdestination, og det mærkes også på vandet. Ikke færre end halvanden million turister hopper årligt på kanalrundfarterne gennem byens kanaler.

Et skift fra diesel til el ville derfor både spare byen for CO2 og NoX-udledninger, mindske mængden af spildolie i vandoverfladen og give en meget mindre støjende sejltur end dieselbådene — præcis som vi allerede har set det med havnebusserne efter deres skift fra fossile brændstoffer til vedvarende strømkilder.

Mindre forurening og støj

Dén øvelse vil 'Tourism Group International' nu også gøre for de københavnske kanalrundfarter.

For nylig ansøgte det hollandske firma Københavns Kommune om tilladelse til at drive eldrevne kanalrundfartsbåde med anløb i Nyhavn og Børsgraven — allerede fra næste sommer.

Intentionen er at indføre et miljøvenligt alternativ til de dieselbåde, som de to nuværende operatører — Canal Tours og Nettobådene — i dag primært bruger.

Med deres godt 12 meters længde og knap fire meters bredde bliver de eldrevne både blot omkring halvt så store som de eksisterende både, hvilket efter planen skal give bedre plads til havnens "bløde trafikanter" og modvirke trafikpropper.

Er man særlig støj-sensitiv, er der mere godt nyt på vej. Gæsterne på el-bådene får nemlig udleveret høretelefoner, så miljøet langs kanalerne fremover i højere grad skånes for by-anekdoter på et små-skrattende højtaleranlæg.

Til gengæld bliver ruten den samme som den klassiske kanalrundfart.

Det vil sige start i Nyhavn eller Børsgraven, en sviptur mod Holmen, forbi Operaen og videre mod Den Lille Havfrue.

Derefter vendes der om mod kanalerne på Christianshavn, videre til Frederiksholms Kanal og Gammel Strand, før turen slutter igen i enten Nyhavn eller Børsgraven.

Ingen plads til turistbusser

Det lyder alt sammen meget godt. Men som bekendt er pladsen i Inderhavnen trang, og helt afgørende for projektet er ønsket om at etablere to nye anløbspladser i Nyhavn og Børsgraven. Det skal politikerne i kommunens Teknik- og Miljøudvalg nu tage stilling til.

I Nyhavn har den hollandske turistoperatør ansøgt om at anløbe den relativt rolige sydside af kanalen bag det nuværende stop for Nettobådene.

Her ønsker man optimalt set et 36 meter langt flyde-broanlæg med plads til to både ad gangen — og hvis dét ikke kan lade sig gøre, et noget mindre anlæg på 20 meter med plads til en enkelt båd.

Embedsmændene oplyser til politikerne, at man ikke kan skabe plads til den største løsning, da en del af vandet ved bolværket allerede er optaget af andre formål — ikke mindst af Netto-bådene lige ved siden af. Og derfor anbefaler man, at der bliver arbejdet videre med en anløbsbro, der er mindre end de fuldt 36 meter.

Ved det andet store bådturist-spot ved Børsgraven har en høring op til den politiske behandling anbefalet, at man også her går videre med en relativt lille løsning, der tager udgangspunkt i det eksisterende jolle-anløb suppleret med et mobilt billethus.

Denne minimale løsning tager både hensyn til kommunens igangværende arbejde med en ny turistbus-central ved Havnegade — og Nationalbankens kommende, store renovering, som de næste år vil snuppe en betydelig del af pladsen her.

Af samme grund ser det ikke ud til at Tourism Group International i denne omgang får lov at anlægge en holdeplads til turistbusser ved Børsgraven, som man ellers ønsker. Har de tålmodighed til det, kan de i stedet prøve at ansøge igen i 2028, når den planlagte renovering af Nationalbanken gerne skulle stå færdig.

Flere godkendelser mangler

Nu drømmer man måske om el-drevet, forureningsfri havnerundfart i hele havnen, men det kommer ikke til at ske foreløbigt, da By & Havn har indgået uopsigelige aftaler med både Canal Tours og Netto-bådene, der løber frem til 2037. Og samtidig har Københavns Kommune ikke lovmæssig mulighed for at stille krav til, hvilke drivmidler kanalbådene bruger.

De hollandske nykommere forsøger dog at gøre deres til, at havnerundfarten bliver mere grøn.

Både billethus og bådbro vil blive opført i bæredygtige materialer — og desuden forsøgt fintunet med et københavnsk DNA. Således kan billethuset "tage inspiration fra Københavns ikoniske telefonkiosker med bemalede trælameller", skriver Tourism Group International i deres ansøgning til kommunen.

Siger de københavnske politikere god for projektet, kan turister og andre med lyst til sightseeing på vandet altså hoppe på de rene og lydløse både allerede fra næste sommer.

Det er dog ikke sikkert, at den politiske behandling går så hurtigt. For selv om de københavnske politikere skulle sige 'ja' på et møde i dag, den 31. oktober, skal flere instanser efgterfølgende stemme i.

Fredningsnævnet skal på banen, da både Nyhavnskanalen og Børsgraven er fredet. Trafikstyrelsen skal tillade vandanlæggene og vurdere om projektet skal VVM-screenes. Og så skal sagen byggesagsbehandles.

Med andre ord er der et par bureaukratiske bump på vejen, før kanalrundfarterne for alvor får strøm ombord.

Med tanke på byens erklærede, grønne ambitoner kan man dog formentlig forvente en vis politisk velvilje i processen. Og desuden fortæller forvaltningen i deres indstilling til politikerne, at initiativet vil "understøtte turismeerhvervet i Københavns Havn."

Tourism Group International beskæftiger i dag over 1.100 medarbejdere i Amsterdam, Stockholm, Berlin og København.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling