pixel

Byggeri af Fælledby sat hurtigt i gang

Få uger efter politisk beslutning er hegn omkring byggeplads på Amager Fælled på vej op.

Fælledby

Hvis man i dag går en tur på Amager Fælled, eller begiver sig mod Ørestad, vil man kunne se opstarten af en ny byggeplads.

Usædvanligt kort tid efter den politiske beslutning er der nemlig allerede nu opstart af byggeriet af 'Fælledby' — tidligere kendt under navnet Vejlands Kvarter.

Det 95% kommunale udviklingsselskab By & Havn er gået i gang med at sætte hegn omkring et areal på størrelse med omtrent 25 fodboldbaner, der fremover skal huse i omegnen af 2.000 nye boliger.  

Opstarten sker kun tre uger efter, at politikerne i Københavns Borgerrepræsentation endeligt lagde fingeren på den grønne knap og med stemmerne 38-17 godkendte planerne for det nye kvarter.

Paddefred

Normalt vil der efter den politiske beslutning er taget gå nogle måneder med at færdigprojektere et forslag og modtage den endelige byggetilladelse, før man kan gå i gang med at bygge.

Men By & Havn er altså nu i færd med at etablere sin byggeplads efter blot 20 dage.  

By & Havn præciserer ikke, hvad der har ledt til den meget hurtige opstart, men i en officiel udtalelse om kick-off på arbejdet understreger selskabet, at Fælledby skal være et 'boligområde i samspil med naturen' — og man forklarer, at en del af arbejdet med etablering af byggepladsen består af paddebeskyttelse.

Således skal det nyopsatte hegn ifølge selskabet 'sikre mennesker og dyr mod byggepladsens kommende aktiviteter'.

Et såkaldt paddehegn skal sørge for, at områdets tudser, frøer og salamandere ikke kommer til at forvilde sig ind under hjulene på rendegravere og bulldozere, når de på et senere tidspunkt indtager området. 

Den del af byggepladsen der vender ind mod Amager Fælled lader man dog stå uden hegn i noget tid. Salamanderne i det kommende Fælledby skal have tid til — og mulighed for — at kravle til deres ynglevandhuller uden for byggefeltet, før man hegner helt til.

Paddebeskyttelsen kommer også til at bestå af grenbunker og stendiger i byggefeltets randomåde — med det formål at padderne skal gøre dem til deres fremtidige hjem. Padderne vil få lidt hjælp af By & Havn, hvis de ikke selv vælger at flytte ind i de nye boliger.  

Grøn retorik

Det er svært at undgå at lægge mærke til By & Havns meget grønne og naturvenlige retorik i den officielle meddelelse om byggestart.

Byggeriet på Amager Fælled har medført mange protester, og Enhedslisten — der stemte imod byggeriet — støtter op om en underskriftsindsamling, der vil have en vejledende folkeafstmning om både Fælledby og det nye kvarter på Stejlepladsen. I skrivende stund har godt 14.000 skrevet under.

De sidste par dage har også Dansk Folkeparti støttet idéen — på trods af at man i Borgerrepræsentationen stemte for byggerierne. Også Radikale Venstre har udtalt sig positivt om en folkeafstemning.

Begge partier står dog ved deres 'ja' til Fælledby, men hvis der blandt partierne generelt former sig et flertal for en folkeafstemning, erklærer man, at man vil støtte op.

Sagen er dog kompliceret, og det er nok tvivlsomt, om der samles et politisk flertal bag det utraditionelle skridt at lave en kommunal folkeafstemning.

Udviklingen af Fælledby er en del af den pakke, der finansierer Københavns metro, og også flere almene boliger er planlagt. En folkelig afvisning af byggeriet vil derfor kunne skabe andre, store udfordringer.

Afstemningens natur

En eventuel folkeafstemning vil for mange nok også kaste nogle demokratiske spørgsmål af sig.

For hvad nu hvis det blev et nej, men kun 15 eller 20% af københavnere deltog i afstemningen?

Kan valgmulighederne reduceres til et simpelt 'ja' eller 'nej' uden at tage hensyn til følgevirkningerne af et eventuelt nej?

I hvilke tilfælde ville københavnerne fremover skulle have folkeafstemninger som alternativ til repræsentativt demokrati? 

Om By & Havns hurtige opstart af byggepladsen også hænger sammen med, at man vil i gang, inden der opstår nye udfordringer, tør vi ikke sige noget om.

Men i hvert fald er opførslen af Fælledby nu sat i værk, mens en politisk støttet underskriftsindsamling mod den er i gang. 

I de kommende måneder skal padderne på Fælleden dirigeres de rigtige steder hen — lykkeligt uvidende om den strid om deres ve og vel der foregår i højere luftlag, end hvor de har deres vante gang.   

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Ovenpå de mange protester mod Fælledby stiller Enhedslisten i København nu spørgsmålstegn ved, om byggeriet overhovedet er lovligt. Kommunen ser ingen problemer.

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling