pixel

Byggeriet af Fælledby kan fortsætte

For anden gang ophæves et byggestop, og gravkøerne kan igen køre til Amager Fælled.

fælledby rendering

Byggeriet af et nyt boligkvarter på Amager Fælled har på rettens ordre været stoppet i næsten et halvt år, men nu har det fået lov at fortsætte.

Landsretten har netop omstødt en beslutning taget af Byretten i december 2022, og dermed kan Fælledby P/S atter køre gravkøerne til området lige nord for Bella Center og Royal Golf Center.

Opførelsen af det nye kvarter 'Fælledby' med 2.000 boliger kan starte op igen.

Fælledby P/S er et partnerskab mellem By & Havn og PensionDanmark, der hver ejer 50%, og her har man i efterhånden flere år ligget i kamp med foreningen Amager Fælleds Venner.

Første gang foreningen fik smidt en kæp i hjulet på det store byggeprojekt var i 2021, hvor Fælledby P/S af retten fik besked på, at man måtte indstille arbejdet, mens det endeligt blev klargjort, om byggeriet rent miljømæssigt var lovligt.

Senere samme år fik man dog fra Byretten grønt lys til at fortsætte arbejdet, men i december 2022 var den så gal igen.

En separat sag anlagt af Amager Fælleds Venner mod Miljø- og Fødevareklagenævnet fik af Byretten såkaldt 'opsættende virkning', der indebærer, at så længe en sag står på, kan arbejdet ikke fortsætte.

Men dén kendelse er altså nu omstødt af landsretten, der ikke mener, at sagen anlagt mod klagenævnet skal have opsættende virkning.

Amager Fælleds Venners sagsanlæg mod nævnet fortsætter ufortrødent, men sagen kan ikke længere blokere for, at arbejdet står på. 

By & Havn — der altså ejer 50% af Fælledby P/S — oplyser, at arbejdet vil blive genoptaget "hurtigst muligt".

Via sit 95% ejerskab af By & Havn har de gentagende stop af byggeriet på Amager Fælled indirekte kostet Københavns Kommune et millionbeløb.  

Af et internt notat fremgår dog, at Københavns Kommune ikke har overblik over, hvor stort dette beløb er. 

"Tabet er ikke muligt at opgøre, før udviklingsprojektet er endeligt afsluttet," fremgår det af notatet.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Soeren.chr.jensen_1735
Alletiders.

relaterede
artikler

Ovenpå de mange protester mod Fælledby stiller Enhedslisten i København nu spørgsmålstegn ved, om byggeriet overhovedet er lovligt. Kommunen ser ingen problemer.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling