pixel

Mange flere ladestandere på vej til København og Frederiksberg

Københavns Kommune femdobler rammen for antallet af p-pladser med ladestandere, mens Frederiksberg nikker ja til mere end en fordobling.

Det skorter ikke på store visioner for grønnere trafik i Hovedstaden. Senest har De Konservative i København for eksempel foreslået, at man inden for en kort årrække forbyder adgang til kommunen for ældre diesel- og benzinbiler.

Men én ting er visioner, en anden er de reelle forhold ude på vejene, og man får næppe mange inkarnerede bilister til at skifte dieselhakkeren ud med en elbil, så længe det ikke er til at finde en ledig parkeringsplads med en ladestander.

Nu ser der imidlertid ud til at komme mere handling bag ordene — både i København og på Frederiksberg. 

Mulighed for 5.000 ladestandere

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune vedtog på sit møde 7. december, at det maksimale antal af parkeringspladser med ladestandere i de kommende år skal femdobles — fra 1.000 til ikke mindre end 5.000.

Der vil ved årsskiftet være cirka 810 parkeringspladser med ladestandere i København, og forvaltningen har modtaget ansøgning om etablering af i alt cirka 720 yderligere pladser. 

Med den hidtidige øvre grænse på 1.000 pladser med ladestandere ville forvaltningen således skulle give afslag på de fleste ansøgninger. Forvaltningen havde derfor foreslået politikerne i udvalget, at man forøgede rammen til 2.500 pladser og dermed sikrede godt med albuerum til de mange ansøgninger.

Men efter regeringen og støttepartiernes nylige aftale om lempeligere afgifter på grønne biler og fortsat lav afgift på elektricitet til opladning af elbiler besluttede et enigt udvalg, at en ramme på 2.500 p-pladser ikke var nok og forhøjede den i stedet til 5.000.

Dermed er fundamentet lagt til, at endnu flere parkeringspladser i København i de kommende år bliver forsynet med ladestandere og reserveret til elbiler og plugin-hybridbiler.

Vi har tidligere her på Magasinet KBH skrevet om manglen på parkeringspladser med ladestandere i Nordhavn og Ørestad, hvor det kommunalt/statsligt ejede By & Havn er ansvarlig for en stribe parkeringshuse.

I årets løb har udviklingsselskabet dog fået sat strøm til 34 flere p-pladser i de to bydele, og yderligere 16 ladestandere er på vej i 2021. Et lille skridt på vejen for bydelenes elbilejere, men det er næppe By & Havn, der har sprængt kommunens rammer for elektrificerede p-pladser.

Strøm på Frederiksberg

Også på Frederiksberg vil man have sat mere tempo på elektrificeringen af kommunens parkeringspladser. På sit møde 2. november vedtog By- og Miljøudvalget at give tilladelse til, at ladeoperatøren Clever i løbet af 2021-2022 opstiller 24 nye ladestandere, der dækker i alt 48 parkeringspladser, rundt om i kommunen.

Der er i dag 71 ladestandere med 132 tilhørende parkeringspladser i Frederiksberg Kommune, og med de kommende standere, vil 80 procent af Fredereriksberg leve op til et kommunalt mål om, at alle borgere højst må have 250 meter til nærmeste ladestander.

Kommunen er derudover i dialog med tre ladestanderoperatører om muligheden for at sætte strøm på endnu flere af Frederiksbergs p-pladser.

Antallet af elbiler på de danske veje er fortsat relativt beskedent, men det vokser hastigt. I november 2018 var der indregisteret godt 6.300 elbiler herhjemme. I de forløbne to år har elbilsalget gang på gang slået nye rekorder, og i august i år var det samlede antal elbiler ifølge Danmarks Statistik nået op på 21.500. 

 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling