pixel

5.000 P-pladser skal kun være til el- og delebiler

Københavns Kommune vil lade bilerne føre an for at nå sin målsætning om at blive CO2-neutral. Men reelt omlægges kun et fåtal af byens P-pladser.

Elbils-parkering i København

Et grønt, nært og aktivt København. Dét er, hvad budgettet for 2022 vil skabe, hvis man spørger politikerne bag.

Den grønne del af det sidste budget, inden 16. novembers kommunalvalg rykker rundt på sammensætningen på rådhuset, handler især om en reduktion af kommunens CO2-udledning.

Helt konkret lover budgettet årligt at barbere 24.000 tons af i forsøget på at nå målet om en CO2-neutral hovedstad i 2025.

Det er primært bilerne, der skal løfte det tunge læs: Med nye regler om hvor og hvor hurtigt de må køre, og hvor de må holde.

Alle undtagen Konservative ombord

Alle på nær De Konservatives fire repræsentanter har sat stemmer bag budgetaftalen.

Det er særligt udsigten til, at tusindvis af eksisterende parkeringspladser bliver øremærket el- og delebiler, der fik partiet til at sige 'ellers tak' og forlade forhandlingerne.

Da Københavns Teknik- og Miljøudvalg i juni skulle tage stilling til, om målet for reduktion af COfor vejtrafik skulle tredobles fra 10 til 30 tusinde tons, kaldte Venstre og Konservative et medfølgende forslag om at mindske antallet af parkeringspladser for et "bilistfjendtligt initiativ".

Socialdemokratiet stemte ved den lejlighed også nej til forslaget om et minimumsmål på 30.000 tons, som dermed blev nedstemt.

Men med budget 2022 ryger der nu alligevel 5.000 muligheder for at parkere i København — hvis man altså er eneejer af en bil drevet af et fossilt brændstof. De 5.000 pladser nedlægges ikke, men øremærkes henholdsvis 4.100 elbiler og 900 delebiler i en gradvis proces frem mod 2026.

Mindre end 4%

Inden man ser benzinbilens afsked med hovedstaden for sig, skal man nok sætte tallet i forhold til, at der i Københavns Kommune i alt findes omkring 135.000 kommunale P-pladser.

Det er med andre ord mindre end 4%, der fra 2026 kun vil have el- og delebiler på sig.

Det vil mange måske mene ikke er så meget — ikke mindst set i lyset af, at Borgerrepræsentationens største parti, Socialdemokratiet, har et erklæret mål om helt at nedlægge en tredjedel af al gadeparkering inden udgangen af 2025.  

Det var dog for meget for de Konservative.

"Vi vil ikke lukke gader og nedlægge i tusindvis af parkeringspladser. Nu bliver der større kampe om langt færre parkeringspladser. Med flere lukkede veje bliver der også betydeligt ringere fremkommelighed," sagde Jakob Næsager til Altinget om partiets exit fra forhandlingerne.

 

De lukkede veje, som Jakob Næsager er utilfreds med, er nye zoner der som en del af budgetaftalen vil blive lukket for fossil trafik, samt skabelsen af en såkaldt "trafikø" — en afgrænsning af et område i byen, så man kun kan køre sin bil ind og ud af det, og ikke igennem det.

Begge dele vil ske på Indre Nørrebro. Derudover sænkes hastigheden fra 50 til 40 km/t i store dele af byen.

Flere P-vagter på vej

Vi har tidligere på Magasinet KBH skrevet om manglen på elektrificerede parkeringspladser — ikke mindst i de nye P-huse i Nordhavn og Ørestad, der er administreret af det 95%-kommunalt ejede By & Havn.

Den mangel vil altså blive mindsket over de kommende år, men præcis hvor i byen pladserne skal omrokeres fra fossilt drevne til el- og delebiler, melder budgettet intet om.

Overvejer du at se stort på de nye regler og parkere din benzindrøm på en plads forbeholdt el- eller delebiler, så vil der i fremtiden være større risiko for, at du vender tilbage til en bøde i forruden.

På budgettet for 2022 er der nemlig også sat penge af til at ansætte flere P-vagter, som især skal kontrollere reserverede P-pladser til eksempelvis handicap-, erhvervs-, el- og delebilsparkering.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling