pixel

Grønne taxier får særlige holdepladser i København

Klimavenlige taxiholdepladser skal få taxibranchen til at lægge om til grøn drift.

taxi københavn

Over 2.000 taxier kører rundt på vejene i hovedstadsområdet, og langt størstedelen af dem er klassiske dieselhakkere. Kun 150 hyrevogne er drevet af enten elektricitet eller brint. 

Det siger sig selv, at taxiflådens CO2-udslip ville kunne reduceres markant, hvis det forholdt sig lige omvendt. Konkret viser en udregning fra Københavns Kommune, at der med den nuværende vækst i antallet af taxier ville kunne spares mellem 30.000-50.000 ton CO2 om året frem mod 2025, hvis alle taxier i København og omegn blev omstillet til el- eller brintdrift. Det svarer til op til 4.000 husstandes samlede årlige CO2-udslip.

Det beskedne antal grønne taxier i bybilledet tyder dog på, at omstillingen ikke kommer sig selv, og derfor har et flertal i Københavns Borgerrepræsentation besluttet at skubbe til udviklingen med særligt attraktive vilkår til miljøvenlige hyrevogne. Håbet er, at belønninger for at køre klimavenligt kan få byens taxivognmænd til at sende flere el- og brintbiler ud på vejene.

Parkeringsvagter sikrer mod snyd

Den første gulerod til taxiselskaberne bliver 50 særlige holdepladser, der kun må benyttes af grønne taxier. 

Holdepladserne bliver placeret på centrale steder i byen – for eksempel ved Hovedbanegården – og vil gøre det nemmere for de grønne taxier at få såkaldte gadeture.

I de fleste tilfælde kommer pladserne til at erstatte allerede eksisterende taxiholdepladser. Byens parkeringsvagter vil få til opgave at sikre, at kun klimavenlige hyrevogne bruger de grønne holdepladser.

De 50 grønne taxiholdepladser vil blive oprettet over de næste fire år, men halvdelen vil allerede bliver etableret i år.

I Amsterdam har man gode erfaringer med særvilkår til grønne taxier. Blandt andet får de lov at parkere gratis ved alle ladestandere, og de har forrang for brændstoftaxier ved byens hovedbanegård og den centrale Leidseplein-plads.

Lige nu kører der omkring 800 klimavenlige taxier rundt i Amsterdams gader, og planen er, at byens taxiflåde skal være helt grøn allerede i 2025.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling