pixel

FLSmidth gør plads til nyt boligkvarter i Valby

Cementkoncernen rømmer en stor del af sit hidtidige område i Valby, når nyt, komprimeret hovedkontor står klar. Det giver plads til et nyt boligkvarterer, og et grønt område bliver til en offentlig park.

ny hovedbygning flsmidth

Et af Valbys mest markante bygningsværker bliver endnu mere markant, når udvidelsen af FLSmidths hovedkontor i Valby efter planen går i gang senere på året. 

FLSmidths nuværende hovedkvarter ud til Vigerslev Allé er tegnet af Palle Suenson og opført i 1956, og komplekset, der består af en gruppe karakteristiske "rillede" murstensbygninger i forskellig højde, betragtes som et hovedværk inden for modernistisk arkitektur. 

Gennem årene er cementgiganten imidlertid vokset ud over de rammer, som Suensons bygningsværk satte, og man har derfor udvidet med en stribe nyere bygninger i området syd for det oprindelige hovedkontor.

Tiden er dog efterhånden løbet fra både de gamle bygninger og den vidtstrakte, spredte campusbebyggelse. FLSmidth planlægger derfor at samle hovedkontoret på et mindre areal og samtidig få opdateret bebyggelsen til moderne kontordrift. 

Det er arkitektvirksomheden Cobe, som efter at have vundet en arkitektkonkurrence sidste år skal få samling på FLSmidth-hovedkvarteret uden at sætte for meget af Palle Suensons oprindelige vision over styr.

Ny højere hovedbygning

Cobes plan er blandt andet at bevare de to højeste af de oprindelige bygninger, mens de lavere “længer” bliver erstattet med nye højhuse, der bygges i rød tegl og med lodrette piller og tilbagetrukne vinduespartier, så de har harmonerer med Suensons arkitektur. 

Projektet omfatter to nye bygninger — dels en u-formet karré i tre-fem etagers højde, der mod syd erstatter den bueformede laboratoriebygning ud mod Ramsingsvej, og dels en ny hovedbygning i op til 39 meters højde som vender ud mod virksomhedens græsklædte forplads og Vigerslev Allé. 

Nybyggeriet bringer det samlede etageareal op fra 13.800 m2 i dag til 18.000 m2. Samtidig giver det plads til et helt nyt boligkvarter med et samlet etageareal på 50.000 m2, da alle FLSmidths øvrige kontorbygninger på grunden bliver gjort overflødige og skal rives ned. Det er arkitektfirmaet Arkitema, der skal slå stregerne til denne del af projektet.

Allé med 100 asketræer

Boligområdet kommer til at bestå af i alt fem karréer i tre til fem etagers højde plus tageetage. I den sydligste karré bygges desuden en ny børneinstitution.

Det store grønne område foran FLSmidth-hovedkontoret, der oprindeligt er designet af landskabsarkitekt C.Th. Sørensen, vil i vid udstrækning blive bevaret i sin nuværende form og vil blive åbnet for offentligheden. Det samme gælder den smukke allé med 100 asketræer, der går fra Vigerslev Allé til cementkoncernens nuværende hovedindgang på kompleksets sydside. Det er dog muligt, at alléen i stedet vil blive beplantet med nye træer i ens størrelse.

En sti vil fra alléen bringe gående og cyklister videre sydpå gennem de kommende boligkarréer og ende ved en kommende cykel- og gangforbindelse over jernbanen til den fremvoksende nye bydel Grønttorvet.

Planen kræver et tillæg til lokalplanen for området for at kunne føres ud i livet. Det skal Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune tage stilling til på et snarligt møde. 

Hvis alt går efter planen, vil byggeriet af det nye FLSmidth-hovedkontor gå i gang i 2021 og blive afsluttet i 2023. Boligområdet forventes at være færdigt i 2027.

ATP Ejendomme er investor og bygherre på det samlede projekt og vil efter færdiggørelsen udleje det nye hovedkontor til FLSmidth.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling