pixel

Stort hotel- og boligbyggeri i Valby rykker tættere på

En rodet industrigrund på Gammel Køge Landevej skal ryddes til fordel for et syv etager højt bolig- og hotelkompleks.

Kort
Byudvikling i Valby

Bor man syd for Toftegårds Plads i Valby, så må kontinuerlig byudvikling efterhånden føles som en normaltilstand.

For der er fortsat fuld gang i omdannelsen af de tidligere industrikvarterer omkring Gammel Køge Landevej, der skal forvandles til nye byområder, som flere københavnere skal kunne kalde deres hjem i fremtiden.

Særligt i området omkring det gamle Grøntorvet og Ny Ellebjerg Station har nybyggerierne gjort deres indtog, ligesom enkelte, ældre industribyggerier er blevet skånet og ombygget til nye formål.

Nu er turen kommet til hjørnegrunden i krydset mellem Gammel Køge Landevej og Følager — en undseelig lille stikvej, som er den første, man passerer, når man er på vej ud af byen mod syd og har kørt over jernbanelegemet.

Her lå der for et par siden en filial af kæledyrsforretningen Maxi Zoo, der brændte ned, og hvor skaderne på nabobutikken Flügger var så store, at den bygning også måtte rives ned.

Tilbage på hjørnegrunden hersker i dag et klondyke-agtigt sammensurium af industribygninger med et par butikker samt en stor parkeringsplads — men inden alt for længe bliver det et noget andet syn, der kommer til at møde områdets forbipasserende.

Grundejeren ønsker nemlig at rive de eksisterende, ikke-bevaringsværdige bygninger ned, så der kan blive banet vej for at bygge et massivt boligkompleks i op til 24-meters højde.

Flere ungdomsboliger?

Grunden ejes af et lille Odensebaseret-firma ved navn Bilfakta ApS, som beskæftiger sig med udlejning af fast ejendom og investeringer i værdipapirer.

Sammen med partneren 'A Place T0', der også investerer i fast ejendom, har de arbejdet på en ny plan for grunden, som Magasinet KBH kunne dele de første informationer om i sensommeren. Planerne omfatter et nyt, stort boligbyggeri, der skal strække sig op i syv etagers højde ud mod både Gammel Køge Landevej og Følager.

Byggeriet kommer til at sprede sig over cirka 16.560 m², og det kan blive til en del boliger, da kommunen vil give bygherre tilladelse til at bruge op til 50% af arealet på de såkaldte 'ungdomsboliger'.

Lokaludvalget har ellers tilkendegivet, at der ikke er behov for flere ungdomsboliger i lokalområdet, hvor der allerede er vokset en god del frem i de seneste år. Men forvaltningen mener, at der godt kan klemmes flere ind med tanke på, at der stadig er stor mangel på boliger til unge i København generelt set.

Og bygherre vil sandsynligvis udnytte muligheden for 50% ungdomsboliger til fulde, da de oprindeligt ønskede at dedikere hele boligkomplekset til de små boliger, der på papiret bør være billige, men som ofte ikke det i virkeligheden — og som trods navnet slet ikke behøver at blive udlejet til unge. Får man tilladelse til at opføre et byggeri under prædikatet "ungdomsboliger", kan man opføre betydeligt mindre boliger, end der ellers stilles kommunalt krav om, og små boliger indbringer typisk højere kvadratmeterpriser, når de lejes ud.

Af samme grund er en lovændring formentlig på vej fra 1. januar, hvorefter kommunen vil kunne stille krav om, at nye ungdomsboliger kun kan lejes af personer med studieaktivitet. Hvad det vil betyde for de private udvikleres interesse for at finansiere og opføre de små boliger er endnu uvist.

Mere liv til transportkorridor 

Udover ungdomsboliger kommer byggeriet i Valby også til at rumme familieboliger og et hotel — og så har kommunen stillet krav om, at der kommer udadvendte funktioner i 75% af stueetagerne mod Gammel Køge Landevej og Følager, herunder en butik, restaurant eller en café på hjørnet af de to veje.

Nogle vil måske tænke, at det er en lidt pudsig placering til et hotel, men med beliggenheden lige ved Ny Ellebjerg Station — der skifter navn til 'København Syd, når Sydhavnsmetroen åbner i 2024 — så er det tidligere noget perifære område godt på vej mod at blive integreret med resten af byen.

Selve Følager er i dag en vigtig forbindelse for særligt de bløde trafikanter mellem knudepunktet Ny Ellebjerg Station og det nyudviklede kvarter Grønttorvet. Og tanken er, at de kommende caféer og butikker skal være med til at skabe lidt mere liv i området.

Træer og en grøn plads

Det nye byggeri kommer til at ligge ud mod den stærkt trafikerede Gammel Køge Landevej, men den massive bygningskrop skal skærme for den værste trafikstøj, så der opstår et roligere, og grønt, gårdrum til beboerne inde i den åbne karrés hjerte.

I det helt taget vil der komme lidt mere grønt til det temmelig asfalttunge område med det nye byggeri. Det gælder særligt hjørnet af Følager og den lille vej Poppelstykket, der løber parallelt med Gammel Køge Landevej og afgrænser byggegrunden mod øst, hvor der vil blive skabt et nyt, grønt byrum med borde, bænke, legeplads, plantebede, træer og kunst.

Med lidt god vilje kan man kalde det en ny 'lommepark' i Valby.

Bygningens facader får en såkaldt grid-struktur, der bliver beklædt med teglsten i rød, rødgule eller rødbrune farver — noget som gælder for en stor procentdel af københavnsk nybyggeri i disse år.

I næste uge skal politikerne på rådhuset vurdere, om de vil nikke til det netop offentliggjorte lokalplansforslag for området. Gør de det, bliver planen som vanligt sendt i høring i otte uger, hvor lokale og alle andre kan komme med deres input til projektet.

Politikerne kan dog også vælge at kræve ændringer — f.eks. af hvor stor en del af byggeriet, der må anvendes til 'ungdomsboliger'.

Forvaltningen forventer at kunne præsentere det endelige byggeprojekt i andet kvartal 2024.

Bliver projektet som ventet til virkelighed, vil det næppe blive det eneste store byggeprojekt, der kommer til at blomstre frem nær Ny Ellebjerg Station i de kommende år.

Artha Kapitalforvaltning ejer nemlig nabogrunden, som ligger på det modsatte hjørne af Følager og Gammel Køge Landevej, og her har man længe barslet med et stort byggeri, der potentielt også kan komme til at rumme et hotel.

Tidligere på året rev Artha de gamle bygninger på grunden ned, så der er klar til at blive bygget nyt på grunden.

Emner

Mest læste

kommentarer

Kim Kjer

I forbindelse med køreplansskiftet søndag den 10. december, skifter Ny Ellebjerg Station navn til København Syd Station. Navneændringen sker i forbindelse med udviklingen af stationen fra et lokalt knudepunkt til et stort knudepunkt for København.

Kilde: dsb.dk

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling