pixel

Kæmpe byggeprojekt i Valby genoplives — uden bygherre

Der er atter kommet liv i de gamle planer om at lave FLSmidths hovedsæde i Valby om til et helt nyt kvarter. Der mangler bare én detalje: en bygherre.

Har man drømt om at flytte ind i en af de nye boliger, der skulle vokse frem som et led i transformationen af FLSmidths gamle hovedkvarter i Valby, har man måtte væbne sig med tålmodighed.

For mindre end et halvt år efter at cementkoncernen i foråret 2020 lancerede de Cobe-tegnede byggeplaner for området, satte de en pind i projektet. Fyringsrunder og øget hjemmearbejde under corona havde sået tvivl om, hvorvidt de overhovedet havde brug for et større hovedkontor, som også var en del af byggeplanerne.

Siden droppede FLSmidth samarbejdet med ATP Ejendomme om at udvikle området sammen, men nu — mere end to år efter at planerne blev skrinlagt — er de blevet hevet op af skuffen igen.

Således skal politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 14. november tage endelig stilling til den plan, de første gang blev præsenteret for i 2020.

Et byggeprojekt uden ejermand

Præcis hvem der kommer til at drive byggeprojektet, står dog hen i det uvisse, for FLSmidth satte tidligere på året deres bevaringsværdige hovedkvarter og den tilhørende byggeret til salg.

Koncernen har opgivet planerne om selv at blive i området, og i 2024 flytter man i stedet til Havneholmen, hvor FLSmidth kommer til at leje sig ind i det kommende kontorbyggeri Copenhagen Pulse, der får Havneholmen metrostation som nærmeste nabo.

Det efterlader hele den knap 50.000 m2 store grund til andre formål — med andre ord er vi oppe i en størrelsesorden svarende til syv fodboldbaner, som nu får vind i byudviklingen igen.

Det kan dog undre, at FLSmidth vælger at køre videre med byggeplanerne, når de ved, at de ikke selv kommer til at føre dem ud i livet — og at en kommende bygherre potentielt kan have andre ønsker.

Taktikken skal dog ses i lyset af, at det kan være en ganske langstrakt proces at få udviklet og godkendt en lokalplan, og vil FLSmidth undgå, at en kommende køber skal starte helt forfra — hvilket kan gøre et salg sværere — så skal der skub i sagerne.

En lokalplan bortfalder nemlig automatisk, hvis den ikke er blevet endeligt vedtaget senest tre år efter, at den er blevet offentliggjort. Og den frist nærmer sig med hastige skridt. Således er logikken, at det nu vil være bedre at køre videre med byggeprojektet, så en fremtidig ejer har et konkret projekt at tage udgangspunkt i.

En lokalplan sætter også primært nogle rammer, som en ny bygherre skal bevæge sig inden for. Der vil være noget spillerum for f.eks. den arkitektoniske udformning — selv når en lokalplan ligger stemplet og klar på skrivebordet.

Mere kontorplads og atter nye boliger

Og hvad er det så for et projekt, man kan få lov til at bygge i Valby, hvis man køber FLSmidths grund og den tilhørende byggeret?

Ja, det er først og fremmest et af Valbys mest markante bygningsværker, man kan få lov at udvide, hvis de københavnske politikere altså nikker endeligt til planerne.

FLSmidths nuværende hovedkvarter betragtes af nogen som et hovedværk inden for modernistisk arkitektur — mens andre nok snarere ser den som et sjælløst monstrum. Uanset ens holdning bevares 2/3 af det karakteristiske 'rødrillede' bygningskompleks i den nye, gamle plan.

Tanken er således at bevare de to højeste af de oprindelige fire bygninger, mens de lavere “længer” erstattes med nye bygninger. Dels af en U-formet karré i tre-fem etagers højde, der erstatter en bueformet laboratoriebygning ud mod Ramsingsvej, og dels af en ny hovedbygning i op til 39 meters højde, som vender ud mod virksomhedens græsklædte forplads og Vigerslev Allé.

Derudover — og nok endnu mere interessant for en kommende investor — giver projektet også plads til et helt nyt boligkvarter med et samlet etageareal på 50.000 m2. Det vil sige, at hundreder af nye lejligheder kan dukke op her mellem Vigerselv Allé og togskinnerne der deler Valby i en sydlig og en nordlig del.

Områdets øvrige ikke-bevaringsværdige bygninger rives nemlig alle ned, og dét vil bane vej for yderligere fem karréer i tre til fem etagers højde plus tageetage. I den sydligste karré bygges desuden en ny børneinstitution.

Det store, grønne område foran FLSmidth-hovedkontoret vil i vid udstrækning blive bevaret i sin nuværende form og vil blive åbnet for offentligheden, så det nye område også får en lille park.

Det samme gælder alléen med 100 asketræer, der går fra Vigerslev Allé til cementkoncernens nuværende hovedindgang på kompleksets sydside.

En sti vil fra alléen bringe gående og cyklister videre sydpå gennem de kommende boligkarréer og ende ved en kommende cykel- og gangforbindelse over jernbanen til den nye bydel Grønttorvet. På den måde vil Valby nord og Valby syd fremover blive bundet bedre samme netop her ved FLSmidth grunden.

Persongalleriet er skiftet

Borgerrepræsentationen har allerede én gang nikket ja til de foreløbige planer i Valby — tilbage i sommeren 2020. Så det er altså den endelige vedtagelse, der er på dagsordenen, når politikerne stemmer om sagen igen i den kommende uge.

Der har dog i mellemtiden været kommunalvalg — og deraf følgende udskiftning på de politiske pladser, ligesom politikerne endnu ikke er blevet præsenteret for de indsigelser, der rullede ind i kølvandet på, at lokalplanen blev sendt i høring og siden trukket af bygherre i efteråret 2020.

De har givet anledning til mindre ændringer af det oprindelige planforslag, der blandt berører andelen af ungdomsboliger og bilparkering.

Dels vil man indføre en begrænsning på, hvor mange ungdomsboliger man kan bygge i området. Det skyldes, at der allerede er mange ungdomsboliger i området og flere undervejs, og at ønsket — som de fleste andre steder i byen — er at skabe en bydel med et blandet udbud.

Derudover foreslår forvaltningen, at man ruller kravene til parkeringspladser tilbage til kommuneplan-standarden, som er 1 parkeringsplads pr. 214 m2 erhverv. Oprindeligt lød kravet på 1 parkeringsplads pr. 143 m2, men den betingelse hvilede på FLSmidths særlige behov for parkering.

Når planerne forventeligt er endeligt vedtaget, kan FLSmidth sætte et 'lokalplan klar' klistermærke på deres salgskilte, som har stået i jorden siden maj.

Om dét er nok til at sparke udviklingen i gang allerede til næste år, ved vi mere om i løbet af de kommende måneder.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling