pixel

Toftegårds Plads som et bølget landskab

Valbys gamle trafikknudepunkt skal forvandles til en grøn plads med indbygget bibliotek – og måske boliger til både unge og ældre.

ny toftegårds plads

Selvom en god bid af Toftegårds Plads i starten af årtiet blev ryddet for parkeringspladser til fordel for aktivitetsasfalt og et boldbur, så er stedet for de fleste københavnerne stadig bare det store kedelige trafikknudepunkt, hvor man dumpede sin køreprøve.

Men Valby skal have et nyt og tidssvarende bibliotek på adressen, og Københavns Kommune har i den forbindelse bedt et par tegnestuer komme med forslag til, hvordan hele pladsen kan fornyes og forvandles til det lokale mødested og kulturelle centrum, som størrelsen og placeringen indbyder til.

Vinderforslaget er nu udpeget: Toftegårds Plads formet som et bakkelandskab af tegl med grønne bakker og dale, hvor biblioteket integreres i terrænet og derved indgår som en del af selve pladsen.

Det er udtænkt af landskabarkitekterne Schønherr sammen med Rolvung og Brøndsted Arkitekter, der placerer biblioteket i ét krumt plan rundt i svinget langs Vigerslev Allé.

Den transparente bygning har dermed udsigt til pladsens midte, som den skærmer mod trafik og støj. Og bibliotekets grønne tag indrettes, så man kan bevæge sig op på det som en naturlig fortsættelse af omgivelserne.

Måske også boliger

Mod Gammel Køge Landevej skærmes Toftegårds Plads med en beplantet bakke. Den er med til at give ro og læ i det bølgede tegllandskab, der skal fungere som en enkel og fleksibel ramme om ophold, arrangementer og leg.

I pladsens midte er en skålformet lavning med springvand udset til naturligt midtpunkt og mødested. Og terrænet er trods de bakkede kurver formet, så det er tilgængeligt for alle.

Kommunen overvejer også at få plads ved pladsen til en ny bebyggelse med en blanding af boliger og en institution og andre offentlige formål.

Den bygning placerer vinderforslaget i en bugtet slange i tre-fire etager på den sydlige ende af Toftegårds Plads foran den seks etager høje ATP-bygning. Med ambitionen om at kombinere ungdomsboliger og ældreboliger i en model, hvor de unge, til gengæld for en huslejereduktion, deltager i pleje og pasning af de svagere stillede ældre naboer.

Det skal bidrage til livet på og omkring pladsen og skabe forudsætninger for økonomisk overkommelige boliger for de unge, der samtidig lægger kimen til udveksling mellem mennesker og et godt naboskab.

Kun biblioteket er i budgettet

I alt omfatter forslaget til den helt nye Toftegårds Plads 15.000 kvadratmeter udeareal, herunder også det trækrone-omsluttede stykke med fliser på den modsatte side af Vigerslev Allé samt legepladsen i Trekronergade. Bygningsarealet løber op i 5.000 etagemeter, heraf 1.250 til biblioteket.

Principperne og hovedgrebene fra den foreslåede helhedsplan bliver nu udgangspunktet for det videre arbejde med en ny lokalplan for Toftegårds Plads, der skal godkendes af byens politikere, før byggeriet af et nyt Valby Bibliotek kan gå i gang.

Med lokalplanen skal det besluttes, hvor meget af forslaget, der kan blive til virkelighed, og hvad der, når det kommer til stykket, må bygges på pladsen. Altså ud over biblioteket, der er udset til tæt synergi og samtænkning af aktiviteter og funktioner med projekthuset Kraftwerket og Valby Kulturhus, der begge allerede ligger ved Toftegårds Plads.

Der ud over skal der også forhandles om regningen, for på forhånd er det kun biblioteket, der er fundet penge til i det kommunale budget. Og de godt 70 mio. kroner rækker ikke til for eksempel begrønning og et tag, man kan opholde sig på.

Lokalplansprocessen forventes afsluttet i løbet af 2020, så et nyt Valby Bibliotek kan åbne i 2023, uanset hvad der skal ske på resten af pladsen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Lige overfor Toftegårds Plads kan nyt boligbyggeri efter planen indvies til foråret. Huset er blot seneste eksempel på Valbys transfomation.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling