pixel

Ny metro eller førerløse S-tog på Frederiksberg?

Idéen om en metro gennem Frederiksberg er midlertidigt lagt til side, mens man afventer svar fra Christiansborg om nye S-tog uden køreplaner.

frederiksberg metro station

Hovedstadsområdet har i dag både en metro og et næsten hundrede år gammelt tognet kaldet ”S-tog”, som — især for turister — godt kan minde lidt om hinanden. Begge kører skiftevis over og under jorden og binder den tætte by sammen med yderområderne.

Den store forskel er frekvensen, og om toget har togfører eller ej.

Men måske er der mulighed for, at de to adskilte tognet i fremtiden kan overlappe hinanden. 

I Frederiksberg Kommune ser man for tiden på en ambitiøs plan om at koble metroendestationen Ny Ellebjerg sammen med den eksisterende S-togslinje F mod Hellerup. 

Idéen bygger videre på kommunens eget, tidligere forslag om en forlængelse af metrolinjen M4 fra Ny Ellebjerg station nordpå under Fasanvej mod Emdrup Station.

Fasanvejs-ruten er en strækning, der under jorden ville smyge sig ind mellem Cityringen mod øst og S-togets linje F mod vest og give pendlere i det tæt trafikerede område bedre mulighed for at bevæge sig mellem velbesøgte steder som Zoologisk Have, Copenhagen Business School og Bispebjerg Hospital.

Hele turen ville tage 12 minutter, have ni stop, og omkring 60.000 mennesker ville benytte den dagligt ifølge en forundersøgelse fra 2020.

Til gengæld ville det koste omkring 20 milliarder kroner at anlægge ruten — penge som kommunen planlagde med tiden at skrabe sammen gennem parkering- og trængselssafgifter.

S-tog kan 'metro-fiseres'

Tankerne om mere metro på Frederiksberg dukkede igen op, da Ruben Kidde (R) på et nyligt møde i kommunens By- og Miljøudvalg foreslog en forundersøgelse af en ny metrolinje M6 fra Ny Ellebjerg — denne gang med endestation i Hellerup.

I dette nye forslag forestiller man sig, at den nuværende Sydhavnsmetro forlænges langs S-togets F-bane-spor hele vejen til Hellerup — og altså ikke blot til Emdrup, der i fugleflugt ligger små tre kilometer fra Hellerup.

Herfra vil man i fremtiden i teorien kunne forlænge banen underjordisk til Nordhavnsmetroen. På den måde kunne man skabe en ny, ydre metroring med en forbindelse til den eksisterende Cityring.

Med denne løsning ville S-togets linje F blive nedlagt, og det frigivne areal over jorden blive brugt til en 'grøn kile' med blandt andet en ny 'supercykelsti'. 

Venter på pilotprojekt

Drømmer man om forlængede frederiksbergske metrolinjer, må man dog i første omgang væbne sig med lidt tålmodighed.

Politikerne på Frederiksberg har nemlig besluttet ikke at gå videre med forslaget, før forhandlingerne på Christiansborg om regeringens infrastrukturplan 'Danmark fremad' er færdige.

Som en del af de forhandlinger indgår nemlig et pilotforsøg på netop S-togslinjen mellem Ny Ellebjerg og Hellerup.

I regeringens udspil forestiller man sig, at flere af byens S-toge kan omstilles til såkaldt metrodrift — førerløse tog med hyppigere afgange.

"En udbygning af S-banen og den næste generation af S-tog betyder, at der kan komme flere afgange hen over døgnet, så S-banen i fremtiden bliver mere uafhængig af køreplaner, sådan som det i dag kendes fra metroen," skriver regeringen i oplægget. 

Med nye tog og nye signalsystemer kan S-toget blive helt automatiseret, hvilket kan give mange flere afgange i døgnet.

Dén idé synes embedsmændene på Frederiksberg er ganske god. Her vurderer man, at "en opgradering af de nuværende S-togslinjer til metrostatus, vil være en samfundsmæssig gevinst" og man vil — som det hedder —"følge arbejdet nøje".

S-togets linje F mellem Hellerup og Ny Ellebjerg ses af regeringen som en oplagt strækning til at køre et forsøg med metrodrift, fordi linje F's tur gennem byen minder en del om eksisterende metrolinjer med høj befolkningstæthed og kort afstand mellem stationerne. 

Idéen stammer oprindeligt fra en rapport lavet af Transportministeriet i 2017, hvor en 'pilotfase' på linje F er udset til at bane vejen for metrodrift på andre af byens S-linjer — i takt med at nye S-tog introduceres fra 2026.

Frederiksberg følger med på sidespor

Selvom Frederiksberg Kommune nu i første omgang venter med at lægge store planer, er man også stadig positivt indstillet over for at gå videre med oplægget om en ny, tunnelført metro, der ikke følger en eksisterende S-bane.

Frederiksberg vil have mere metro, og spørgsmålet er nu blot, om bydelens politikere med tiden tager sig til takke med en S-togsbane med 'metrodrift', en forlænget metro langs en eksisterende S-togsbane eller en helt ny linjeføring under jorden langs Fasanvej. 

En ny afgrening fra Ny Ellebjerg mod nord over Frederiksberg er dog ikke den eneste mulige videreførsel af metroens linje M4, efter den i 2024 er nået til Ny Ellebjerg.

Både Hvidovre og Rødovre Kommune har tidligere vist interesse for at få del i nye metroforlængelser mod vest. 

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling