pixel

Tidligst cykelstier på Frederiksberg Allé i 2024

Hvordan skaber man mere plads til cyklisterne i bydelen med flest bilejere pr. indbygger? Dilemmaet skaber udfordringer for Frederiksberg Allés fremtid.

Cykelstier Frederiksberg Allé

Frederiksberg har en erklæret mission om at være 'Hovedstadens Grønne Hjerte'.

Samtidig er Frederiksberg også den af hovedstadens bydele, der har det højeste antal biler pr. indbygger. Og det lader til at være en svær øvelse både at gøre bilejerne glade og leve op til de grønne ambitioner om bedre forhold for de motorløse.

Et sted, man kan mærke de modsatrettede interesser, er på Frederiksberg Allé.

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg har tidligere besluttet, at der inden udgangen af 2020 skulle være cykelstier på alle kommunens 'trafikveje', hvilket kort sagt er veje, der er vigtige for afviklingen af trafikken gennem byen.

Men på den knap 1,2 kilometer lange boulevard kører cyklisterne stadig på samme asfalt som bilerne — mellem de parkerede i vejkanten og dem i fart på kørebanen. Og på nuværende tidspunkt er der kun afsat midler til at lave cykelsti på små 200 meter af alléen.

Det er for dårligt, mener Gunvor Wibroe fra Socialdemokratiet, som derfor for nylig foreslog at sætte turbo på arbejdet, så alléen kunne få cykelsti i løbet af næste år.

Nej til fremskyndelse

Forvaltningen mener dog ikke, at det er en god idé at speede processen op, selv om den altså allerede er godt forsinket i forhold til tidligere planer.

Problemet er ikke mindst, at embedsmændene gerne vil være nået længere med undersøgelserne af en potentiel ensretning af Frederiksberg Allé, før der kan træffes beslutning om den fremtidige indretning af den.

Kort sagt er der bred politisk enighed om, at Frederiksberg Allé skal have cykelstier, men man kan ikke helt blive enige om hvordan.

Da politikerne på Frederiksberg sidst i september skulle stemme om Gunvor Wibroes forslag, fik hun kun et enkelt andet medlem med på idéen. Men trods det politiske nej til en fremskyndet tidshoristont, er planerne om cykelstierne ikke skrinlagt.

Politikerne besluttede nemlig ved samme lejlighed, at cykelstierne nu skal tages med til forhandlingerne om budgettet for 2023, når de finder sted til næste år.

Hvis der her findes penge, er der ifølge forvaltningen to muligheder for, hvordan der kan skabes plads til cykelstierne.

Færre P-pladser eller mere trafik?

Hvis Frederiksberg nedlægger cirka 170 parkeringspladser, vil der være plads til cykelstier i begge sider af Frederiksberg Allé — nok en løsning som byens cyklister vil have det fint med.

Men det vil ikke være muligt at erstatte P-pladserne på andre veje i nærområdet, så løsningen vil være en del mindre populær blandt bilisterne.

Området omkring Frederiksberg Allé er ifølge kommunen i forvejen ét af de områder, hvor det tager længst tid at finde en ledig parkeringsplads.

Nikolaj Bøgh (C) har tidligere sagt til Politiken, at en parkeringskælder under Frederiksberg Runddel måske kan være en løsning. Socialdemokraternes Gunvor Wibroe siger dog til samme avis, at hvis det står mellem cykler og parkeringspladser, så "må parkeringspladserne vige. Det kan kun gå for langsomt".

Forvaltningens anden mulighed — ensretningen af Frederiksberg Allé som man altså er ved at undersøge — vil lade størstedelen af parkeringspladserne bestå.

Til gengæld vil dén løsning betyde øget trafik på andre veje i området. På dele af Gammel Kongevej vurderer man eksempelvis, at der vil komme mellem 11 og 18 procent mere trafik, afhængigt af retningen af ensretningen.

Tidligst igang i 2024

Frederiksberg står altså over for et valg om, i hvilken retning man vil trække byens trafik.

Hvis kommunen vil være Hovedstadens Grønne Hjerte på cykelfronten, skal den muligvis til at sætte tempoet i vejret, for rundt omkring i Københavns Kommune er der ved at komme mere gang i prioriteringen af plads til cyklisterne.

Fra 2023 kan de to-hjulede brede sig på hele Nordre Frihavnsgade, mens bilisterne må sænke hastigheden, når gaden er blevet cykelgade.

Det samme bliver Nyhavns sydlige del og Vendersgade ved Torvehallerne. Og senest er der fundet penge til at indrette cykelstier i begge sider af Toldbodgade.

Bliver der afsat midler til cykelstier på Frederiksberg Allé ved næste års budgetforhandlinger, skal der efterfølgende bruges tid til projektering, udbudsproces og borgerhøring — så anlægsarbejdet vil tidligst kunne begynde i 2024.

Cykelstier er i øvrigt ikke det eneste nye, der er på vej til alléen, som blev fredet i 2018:

En helt ny type gadelampe til 11 mio. kroner vil inden længe hænge over vejbanen. Og en stor plan for at samle, løfte og fredeliggøre Frederiksberg Runddel i alléns ene ende er undervejs.

Og så er man faktisk allerede i færd med at lave cykelstier på en del af gaden. I marts gik man i gang med at fuldende alléens trærækker på den noget grå bid mellem Vesterbrogade og Sankt Thomas Plads. I samme ombæring ryger ni parkeringspladser til fordel for cykelstier på den 200 meter lange strækning, og arbejdet er tæt på at være færdigt.

Cykelsti på de resterende knap 1.000 meter af Frederiksberg Allé må man altså vente lidt længere på.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling